Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Septembar 2011

Idolopoklonstvo

Milenko Isakov „Zato, ljubazna braćo moja, begajte od idolopoklonstva.” (1.Korinćanima 10:14) U Knjizi izlaska ili 2.Knjizi Mojsijevoj nailazimo na jedan čudan događaj. U 32.poglavlju čitamo o tome kako je Izrailjski narod došao pred Arona i rekao: “Hajde načini nam bogove koji će ići pred nama” (stih 1). Mojsije je otišao na Sinajsku

Pročitaj više »

Novi zavet

Milenko Isakov „…i načiniću sa domom Izrailjevim i sa domom Judinim nov zavet…” (Jevrejima 8:8) Svaki iskreni sledbenik Isusa Hrista ima veliku radost zbog toga što pripada velikoj Božijoj porodici i što može da ima učešće u slavnim delima koja Bog radi. Reč Gospodnja kaže da su nam data prevelika

Pročitaj više »

Hristovo srce prema bližnjima

Milenko Isakov „A Isus obazrevši se na njih reče: kćeri Jerusalimske! Ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za decom svojom” (Luka 23:28) Božanska ljubav je najveća! Kada čovek dobije otkrivenje Božije nenadmašne ljubavi prema njemu, to menja njegov kompletan život. Božija ljubav prema nama ljudima je savršeno

Pročitaj više »

Poštenje

Milenko Isakov „Jer se pokaza blagodat Božija koja spasava sve ljude, učeći nas da se odrečemo bezbožnosti i želja ovoga sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svetu.” (Titu 2:12) Iz ovog stiha možemo jasno razumeti prema čemu je usmereno delovanje Božije blagodati. Glavni zadatak blagodati

Pročitaj više »

Propadljivost zemaljskog bogatstva

Milenko Isakov „Bogatima na ovom svetu zapovedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga živoga koji nam sve daje izobilno na užitak” (1.Timotiju 6:17) Gospod Isus je rekao da će oni koji ostanu na Njegovoj besedi biti Njegovi učenici, da će upoznati istinu i da

Pročitaj više »