Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Jun 2017

Poruka mladima

Milenko Isakov „Niko da ne postane nemarljiv za tvoju mladost, nego budi ugled vernima u reči, u življenju, u ljubavi, u duhu, u veri, u čistoti.” (1.Timotiju 4:12) Danas mi je posebno na srcu da uputim poruku tinejdžerima i mladima. Živimo u vreme ogromnog nemorala i nečistote. Mladi su u

Pročitaj više »

Biti ili ne biti blagosloven

Milenko Isakov “Jer ću ga odvesti u zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim u kojoj teče mleko i med, onde će jesti i nasitiće se i ugojiće se, pa će se onda obratiti ka drugim bogovima i njima će služiti, a za mene neće mariti, i pokvariće zavet moj“

Pročitaj više »

Biti krotak

Milenko Isakov „Krotost vaša da bude poznata svim ljudima“ (Fil.4:5) Bog može da nas uči svojim putevima jedino kada smo krotki pred Njim. Psalam 25:8,9 kaže: „Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grešnicima put. Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim.“ Duhovna istina i Božiji putevi sakriveni su od „premudrih i razumnih“ i

Pročitaj više »

Čuvati se farisejskog i sadukejskog kvasca

Milenko Isakov “A Isus im reče: čuvajte se kvasca farisejskoga i sadukejskog.” (Matej 16:6) Ovo je vrlo značajan stih u Svetom Pismu. Isus je to rekao svojim učenicima koji nisu odmah razumeli značenje tih reči. Kasnije u stihu 12 Matej spominje da su razumeli da se ne radi o bukvalnom

Pročitaj više »