Januar 2016

Prihvatanje drugih ljudi

Milenko Isakov “Zato primajte jedan drugoga kao što i Hristos primi vas na slavu Božiju.” (Rimljanima 15:7) Mi živimo u svetu gde ne vlada princip međusobnog prihvatanja. Iako se, sa jedne strane, dosta propagira međusobna tolerancija i ‘nediskriminacija’, u realnosti vidimo šta se dešava. Veoma je prisutno to međusobno neprihvatanje i odbacivanje. Raspirena je mržnja …

Prihvatanje drugih ljudi Read More »

Poštovati sve ljude (1)

Milenko Isakov “Poštujte svakoga. Braću ljubite, Boga se bojte, cara poštujte” (1.Petrova 2:17) Danas nastavljamo sa razmišljanjem o poštovanju Boga i ljudi, koje smo započeli prošle sedmice. Spomenuo sam da je Isus uzor istinskog poštovanja prema Bogu. Kada posmatramo Njegov zemaljski život, vidimo kako izgleda to poštovanje koje ljudi treba da imaju prema Bogu i …

Poštovati sve ljude (1) Read More »

Poštovati sve ljude

Milenko Isakov “Poštujte svakoga. Braću ljubite, Boga se bojte, cara poštujte” (1.Petrova 2:17) Živimo u vremenu kada vlada veliko nepoštovanje među ljudima. Ne samo među ljudima ovog sveta, nego i među hrišćanima međusobno. Vreme u kome živimo otvara put za dolazak antihrista, o čemu Biblija govori. Pre drugog dolaska Isusa Hrista pokazaće se čovek bezakonja, …

Poštovati sve ljude Read More »