Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Novembar 2014

Prokletstvo

Milenko Isakov „…ako vam ko javi Evanđelje drugačije nego što primiste, proklet da bude!” (Galatima 1:9) Dobar običaj među hrišćanima jeste njihov međusobni pozdrav “Gospod da te blagoslovi”. Bog je zapovedio Mojsiju da kaže Aronu i njegovim sinovima da ovako blagosiljaju narod: “Da te blagoslovi Gospod i da te čuva! Da

Pročitaj više »

Ugled naše službe Bogu

Milenko Isakov „Nikakvo ni u čemu ne dajte spoticanje, da se služba ne kudi“ (2.Kor.6:3) Svako nanovo rođeno Božije dete ima svoju službu – zadatak i ulogu unutar Hristovog tela. Pavle je pisao vernima u Efesu: “Svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova” (Ef.4:7). Božija reč nas ohrabruje da se

Pročitaj više »

Samovolja

Milenko Isakov „Čovek samovoljan traži što je njemu milo i meša se u svašta” (Priče 18:1) Božija Reč je prorekla da će u poslednjim danima ljude odlikovati jako loše osobine: sebičnost, srebroljublje, nepravednost, ponos, neposlušnost nadređenim autoritetima… (1.Tim.3:1-5). Sve to podrazumeva da će oni biti jako zainteresovani da udovoljavaju slastima

Pročitaj više »

Biti ugodan Bogu

Milenko Isakov „Jer Carstvo Božije nije jelo i piće, nego pravda, mir i radost u Duhu Svetome. Jer ko ovim služi Hristu, ugodan je Bogu i mio ljudima” (Rimljanima 14:17,18) Božije Carstvo je bila glavna tema o kojoj je propovedao Gospod Isus Hrist. On je došao na zemlju da objavi

Pročitaj više »