Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Maj 2013

Biti koristan Bogu

Milenko Isakov “Koji i učini nas vrsne da budemo sluge novom zavetu, ne po slovu, nego po Duhu; jer slovo ubija, a duh oživljuje” (2.Korinćanima 3:6) Jedan čovek, koji je bio na ivici ludila, molio je sledeću molitvu: “Gospode Isuse, dođi u moju dušu, u moje misli, u moje telo,

Pročitaj više »

Bog nas je pozvao po imenu

Milenko Isakov “Ali sada ovako veli Gospod koji te je stvorio, Jakove, i koji te je sazdao Izrailju: ne boj se, jer te otkupih, pozvah te po imenu tvom; moj si.” (Isaija 43:1) Biblija kaže da je Bog u početku nasadio vrt u Edemu i da je tamo nastanio čoveka

Pročitaj više »

Punina Svetog Duha

Milenko Isakov “Pošto se oni pomoliše Bogu zatrese se mesto gde behu sabrani, i napuniše se svi Duha Svetog, i govorahu reč Božiju sa slobodom.” (Dela 4:31) Ono što možemo jasno da primetimo čitajući Dela apostola jeste da su učenici Isusa Hrista iznova i iznova bili ispunjavani Duhom Svetim. To

Pročitaj više »

Delovanje Svetog Duha

Milenko Isakov “Duh je ono što oživljava, telo ne pomaže ništa. Reči koje vam ja rekoh duh su i život su.” (Jovan 6:63) Prošli put smo videli da je Sveti Duh osoba koja ne može biti svezana nekim našim doktrinama ili razumevanjem Božije Reči. On je suveren! Nismo mi tu da ‘usmeravamo’ Njega,

Pročitaj više »

Suverenitet Svetog Duha

Milenko Isakov “Duh diše gde hoće, i glas njegov čuješ, a ne znaš odakle dolazi i kuda ide: tako je svaki čovek koji je rođen od Duha.” (Jovan 3:8) Gospod Isus je ove reči objavio Nikodimu, jevrejskom učitelju. Nama je dobro poznat njihov razgovor na temu novog rođenja, ali danas

Pročitaj više »