Maj 2013

Biti koristan Bogu

Milenko Isakov “Koji i učini nas vrsne da budemo sluge novom zavetu, ne po slovu, nego po Duhu; jer slovo ubija, a duh oživljuje” (2.Korinćanima 3:6) Jedan čovek, koji je bio na ivici ludila, molio je sledeću molitvu: “Gospode Isuse, dođi u moju dušu, u moje misli, u moje telo, u svaku moždanu ćeliju i …

Biti koristan Bogu Read More »

Punina Svetog Duha

Milenko Isakov “Pošto se oni pomoliše Bogu zatrese se mesto gde behu sabrani, i napuniše se svi Duha Svetog, i govorahu reč Božiju sa slobodom.” (Dela 4:31) Ono što možemo jasno da primetimo čitajući Dela apostola jeste da su učenici Isusa Hrista iznova i iznova bili ispunjavani Duhom Svetim. To nije bio slučaj samo na …

Punina Svetog Duha Read More »

Delovanje Svetog Duha

Milenko Isakov “Duh je ono što oživljava, telo ne pomaže ništa. Reči koje vam ja rekoh duh su i život su.” (Jovan 6:63) Prošli put smo videli da je Sveti Duh osoba koja ne može biti svezana nekim našim doktrinama ili razumevanjem Božije Reči. On je suveren! Nismo mi tu da ‘usmeravamo’ Njega, niti da pravimo nauku od …

Delovanje Svetog Duha Read More »