O nama

          Ova stranica je posvećena promovisanju istinitosti i jačine Božije Reči! Ne postoji ništa važnije od onoga što Stvoritelj govori. Svako ljudsko biće ima odgovornost pred Njim i podleže Njegovom autoritetu, te je od primarne važnosti da ispravno razumemo reči Svedržitelja.

          Bog je jasno obznanio svoju volju u Bibliji. Biblija jeste Njegovim Duhom nadahnuta Reč! Sav materijal koji se nalazi na ovoj stranici ima za cilj da potvrdi da je i dan danas Božija reč živa, oštra i jaka, i da uz pomoć Svetog Duha ima silu da prerodi izgubljene duše na novi život i da ih postepeno preobražava u obličje i karakter Gospoda Isusa Hrista.

          Dakle, ova stranica nije predviđena da promoviše određenu denominaciju, nego prvenstveno Radosnu vest o Isusu Hristu, kao i ostale duhovne istine koje se temelje na Bibliji!    

Za koga je namenjena “Božija Reč”?

          Namenjena je svim ljudima! Posebno je namenjena osobama koje vide ispraznost i besmisao života na zemlji i koje su bez Boga bezuspešno tragale za istinskom srećom. Namenjena je i Hrišćanima koji se ne zadovoljavaju površnim i formalnim religioznim životom, nego traže puninu Svetog Duha u svojim životima. 

Ko je urednik “Božije Reči”?

          Odabir sadržaja ovog sajta vrši Milenko Isakov. On je autor određene sadržine sajta, kao i prevodilac većine propovedi koje se nalaze na ovoj stranici.

Šta verujemo?

  • Verujemo da je celo Sveto Pismo (Biblija) Bogom poslata i Duhom Svetim inspirisana Reč koja jeste vrhovni duhovni autoritet u pisanoj formi za čoveka.
  • Verujemo u jednog Boga koji je od večnosti postojao kao Trojedini Bog: Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh.
  • Verujemo da je Gospod Isus Hristos bio Bog u telu, da je začet Svetim Duhom i rođen od devojke, da je bio potpuno čovek, da je živeo savršeno bezgrešan život, da je umro na krstu radi otkupljenja greha čovečanstva, da je vaskrsnuo iz mrtvih, da se vazneo na nebo i da će ponovo doći na zemlju po svoju Crkvu.
  • Verujemo da je ljudska populacija mrtva u svom grehu i da je zbog toga odvojena od Boga. Jedini način da grešan čovek dođe u zajednicu sa Bogom jeste kroz Isusa Hrista. Svaki čovek može dobiti oproštenje svojih greha, ako dođe Bogu sa pokajanjem i verom u Hristovu smrt i vaskrsenje!
  • Nanovo rođenje jeste delo Svetog Duha kojim se čovek oslobađa od krivice greha i postaje Božije dete.
  • Čovek postaje pravedan pred Bogom samo verom u Hrista, a dokaz njegovog opravdanja pred Bogom i duhovnog rođenja jeste novi život i dobra dela kroz koja se proslavlja Bog.
  • Svaka osoba koja doživi nanovo rođenje i koja to pokazuje delima kroz koja se slavi Bog treba da se krsti u ime Oca, Sina i Svetog Duha u vodi, uranjanjem.
  • Nanovo rođeni vernici treba da se ispunjavaju Svetim Duhom da bi imali silu da svojim životom i rečima svedoče Hrista.
  • Svi koji su u grobovima čuće glas sina Božijeg i oživeće. Svi mrtvi će vaskrsnuti.
  • Bog je odredio dan kada će suditi celom svetu preko Isusa Hrista. Ljudi iz svih vekova i generacija biće prisutni na tom sudu. Svi ljudi koji su nepomireni sa Bogom završili svoj život na zemlji biće osuđeni na večnu muku, a pravednici će otići u život večni.