Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Septembar 2016

Opravdanje verom

Milenko Isakov „Opravdavši se dakle verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista“ (Rimljanima 5:1) Biblija uči da su svi ljudi sagrešili i da su zbog toga krivi pred Bogom. Kako je moguće da okrivljen grešnik bude opravdan pred svetim i pravednim Bogom? Trudom, delima i zalaganjem svoje grešne prirode čovek

Pročitaj više »

Videlo

Milenko Isakov „Beše videlo istinito koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet.“ (Jovan 1:9) Gospod Isus je jednom prilikom učio svoje učenike da se mole Bogu. Rekao im je da se mole sledećim rečima: „Oče naš koji si na nebesima…“ (Mat.6:9). Iz te proste rečenice možemo razumeti da Bog živi na

Pročitaj više »

Nanovo rođenje

Milenko Isakov „Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti Carstva Božijeg“ (Jovan 3:3) Nauka definiše život kao najvišu formu kretanja materije i kao najsloženiju i najznačajniju pojavu prirode. Da, svaki oblik života je zaista čudesna pojava. Različite forme života

Pročitaj više »

Laodikija

Milenko Isakov „I anđelu Laodikijske crkve napiši: tako govori Amin, svedok verni i istiniti, početak stvorenja Božijega…” (Otkrivenje 3:14) Apostol Jovan je čuo glas kao trube koja je govorila: “Ja sam alfa i omega, prvi i poslednji” (Otkr.1:10). To je bio glas proslavljenog Gospoda Isusa Hrista koji je imao poruke za sedam

Pročitaj više »