Novembar 2015

Čekanje na Gospoda (1)

Milenko Isakov “Ali ja gledam na Gospoda. Čekam Boga koji mi pomaže: Uslišiće me Bog moj.” (Mihej 7:7) Nastavljamo sa razmišljanjem na istu temu koju smo započeli prošle sedmice. Videli smo da u generalnom smislu čekati na Gospoda znači živeti sa očekivanjem Njegovog ponovnog dolaska, a to podrazumeva da verno vršimo zadatak koji nam je …

Čekanje na Gospoda (1) Read More »

Čekanje na Gospoda

Milenko Isakov “Dobar je Gospod onima koji Ga čekaju, duši koja ga traži.” Danas sam želeo da razmišljamo o tome šta znači čekati na Gospoda. U Evanđelju po Luci u 12.poglavlju čitamo kako je Gospod Isus govorio svojim učenicima o potrebi da budu spremni za službu drugima i da njihove “sveće budu zapaljene” (stih 35). Nakon toga …

Čekanje na Gospoda Read More »

Ne sudite!

Milenko Isakov “Zato ne sudite ništa pre vremena dokle Gospod ne dođe, koji će izneti na videlo što je sakriveno u tami i objaviće motive srca i tada će pohvala biti svakome od Boga“ (1.Korinćanima 4:5) Danas želimo da razmatramo tu kratku Hristovu zapovest koja se sastoji iz samo dve reči: NE SUDITE! Poznato nam …

Ne sudite! Read More »