Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Novembar 2015

Čekanje na Gospoda (1)

Milenko Isakov “Ali ja gledam na Gospoda. Čekam Boga koji mi pomaže: Uslišiće me Bog moj.” (Mihej 7:7) Nastavljamo sa razmišljanjem na istu temu koju smo započeli prošle sedmice. Videli smo da u generalnom smislu čekati na Gospoda znači živeti sa očekivanjem Njegovog ponovnog dolaska, a to podrazumeva da verno

Pročitaj više »

Čekanje na Gospoda

Milenko Isakov “Dobar je Gospod onima koji Ga čekaju, duši koja ga traži.” Danas sam želeo da razmišljamo o tome šta znači čekati na Gospoda. U Evanđelju po Luci u 12.poglavlju čitamo kako je Gospod Isus govorio svojim učenicima o potrebi da budu spremni za službu drugima i da njihove “sveće

Pročitaj više »

Ne sudite!

Milenko Isakov „Zato ne sudite ništa pre vremena dokle Gospod ne dođe, koji će izneti na videlo što je sakriveno u tami i objaviće motive srca i tada će pohvala biti svakome od Boga„ (1.Korinćanima 4:5) Danas želimo da razmatramo tu kratku Hristovu zapovest koja se sastoji iz samo dve

Pročitaj više »

Zidanje Hristove crkve

Milenko Isakov „I On je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne evanđeliste i učitelje, da se sveti priprave za delo službe, na sazidanje tela Hristova“ (Efescima 4:11,12) Kada je Gospod Isus bio na zemlji i provodio vreme sa svojim učenicima, On ih je jednom prilikom pitao šta govore

Pročitaj više »