Jun 2021

Razni zakoni (3)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Svi ovi blagoslovi spustiće se na tebei ostvariti se na tebi, ako poslušaš glas Gospoda, Boga svoga.„ (5.Mojsijeva 28:2) U 23. i 24. poglavlju čitamo zakone o moralu, čistoti, razvodu i različite zakone koji su govorili da siromašni ne budu iskorišćavani, nego da se o njima brine. Zaista je korisno za sve …

Razni zakoni (3) Прочитај више »

Razni zakoni (2)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Ima li koga da je plašljiv i malodušan?Neka se vrati svojoj kući,da ne bi i njegova braća klonula srcem kao on.„ (5.Mojsijeva 20:8) U 19.poglavlju se ponavo spominju gradovi utočišta u koji su trebali da pobegnu oni koji slučajno ubiju nekoga. U poglavlju 20:1-7 kaže da kada su Izraelci išli da …

Razni zakoni (2) Прочитај више »