Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Jun 2021

Stari čovek i telo (2)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Ako živite po telu, umrećete. Ali, ako Duhom usmrćujete telesna dela, živećete.„ (Rimljanima 8:13) Postoje dve smrti o kojima govori novi zavet. Obe smrti su divno predstavljene u istoriji Izraela. Faraonova vojska je u momentu bila potopljena u Crvenom moru. To je slika smrti starog čoveka.

Pročitaj više »

Stari čovek i telo (1)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „…a koji su Hristovi raspeše telo sa slastima i željama.„ (Galatima 5:24) Knjiga Isusa Navina govori kako je Izrael zauzeo obećanu zemlju. Knjiga je na mnogo načina slična Delima apostola. U obe knjige se radi o novom početku i čitamo o neverovatnim manifestacijama Božije sile. Isus

Pročitaj više »

Razni zakoni (3)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Svi ovi blagoslovi spustiće se na tebei ostvariti se na tebi, ako poslušaš glas Gospoda, Boga svoga.„ (5.Mojsijeva 28:2) U 23. i 24. poglavlju čitamo zakone o moralu, čistoti, razvodu i različite zakone koji su govorili da siromašni ne budu iskorišćavani, nego da se o njima brine.

Pročitaj više »

Razni zakoni (2)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Ima li koga da je plašljiv i malodušan?Neka se vrati svojoj kući,da ne bi i njegova braća klonula srcem kao on.„ (5.Mojsijeva 20:8) U 19.poglavlju se ponavo spominju gradovi utočišta u koji su trebali da pobegnu oni koji slučajno ubiju nekoga. U poglavlju 20:1-7 kaže da

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: