Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Decembar 2017

Božija ruka

Milenko Isakov „U Njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske Njegove su. Njegovo je more i On ga je stvorio, i suhotu ruke su Njegove načinile“ (Psalam 95:4,5) Rečju Gospodnjom su stvorena nebesa i duhom usta Njegovih sva vojska njihova. Bog je mnogo toga stvorio isključivo na svoju reč.

Pročitaj više »

Ne uzdati se u telo

Milenko Isakov „Ovako veli Gospod: da je proklet čovek koji se uzda u čoveka i koji stavlja telo sebi za mišicu, a od Gospoda otstupa srce njegovo” (Jeremija 17:5) Hrišćanskim životom je moguće živeti jedino u sili koja prevazilazi naše prirodne sposobnosti. To je sila Svetog Duha! Neko se molio ovako:

Pročitaj više »

Duh bluda u Božijem narodu

Milenko Isakov „Ne upravljaju dela svojih da se vrate k Bogu svojemu; jer je duh kurvarski u njima i ne znaju Gospoda” (Osija 5:4) Osija je bio pobožan čovek koga je Bog pozvao za proroka u mladosti. Pretpostavlja se da je imao između dvadeset i dvadesetpet godina kada mu je

Pročitaj više »

Bog je blizu

Milenko Isakov „…da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas” (Dela 17:27) Kada je apostol Pavle propovedao u Atini, on je rekao tadašnjim Grcima da je Bog stvorio svet i sve što je u njemu, i da je On gospodar

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: