Decembar 2017

Božija ruka

Milenko Isakov „U Njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske Njegove su. Njegovo je more i On ga je stvorio, i suhotu ruke su Njegove načinile“ (Psalam 95:4,5) Rečju Gospodnjom su stvorena nebesa i duhom usta Njegovih sva vojska njihova. Bog je mnogo toga stvorio isključivo na svoju reč. Ipak, Biblija beleži da je …

Božija ruka Read More »

Ne uzdati se u telo

Milenko Isakov “Ovako veli Gospod: da je proklet čovek koji se uzda u čoveka i koji stavlja telo sebi za mišicu, a od Gospoda otstupa srce njegovo” (Jeremija 17:5) Hrišćanskim životom je moguće živeti jedino u sili koja prevazilazi naše prirodne sposobnosti. To je sila Svetog Duha! Neko se molio ovako: “Gospode Isuse, Ti si najbolji …

Ne uzdati se u telo Read More »

Bog je blizu

Milenko Isakov „…da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas” (Dela 17:27) Kada je apostol Pavle propovedao u Atini, on je rekao tadašnjim Grcima da je Bog stvorio svet i sve što je u njemu, i da je On gospodar neba i zemlje. Ovo je …

Bog je blizu Read More »