Ne Sudija, nego Spasitelj

Milenko Isakov
Jer Bog ne posla Sina svojega na svet da sudi svetu,
nego da se svet spase kroz Njega.”
(Jovan 3:17)  

Ova Reč koju je objavio Gospod Isus jeste velika istina i obećanje! Divna je privilegija živeti u “godini milosti Gospodnje” – u vremenu blagodati Božije. Kada je Isus Hrist prvi put propovedao u sinagogi u Nazaretu, čitao je sledeće reči iz proroka Isaije: “Duh je Gospodnji na meni: zato me je pomazao da javim Evanđelje siromašnima; poslao me da iscelim skrušene u srcu; da propovedam zarobljenima da će se otpustiti, i slepima da će progledati; da otpustim sužnje; i da propovedam prijatnu godinu Gospodnju.” Pročitavši te Reči, Gospod je rekao: “Danas se ovo pismo izvrši u vašim ušima” (Luka 4:21). Isus je bio utelovljenje tih reči koje je Isaija rekao više stotina godina ranije. On je doslovno postao ta reč u telu. Njegov celokupni zemaljski život svodio se javljanje Radosne vesti siromašnima i oslobađanje ljudi od njihovih bolesti, ropstva, slepoće i zarobljeništva u grehu. 

Dragi prijatelji, setite se da je Isus rekao da nije došao da pozove pravednike, nego grešnike na pokajanje. Isus nije došao radi onih koji smatraju sebe pravednicima! Iako Biblija jasno govori da nema nijednog pravednog (Rim.3:10), mnoštvo ljudi se zavarava u mišljenju da su postigli određen nivo pravednosti. Pravednost koju čovek pokušava da stekne samostalno i nezavisno od Hrista jesu samo prljave krpe u Božijim očima (Isaija 64:6). Ta pravednost ne samo da ne dostiže Božiji standard i da ne zadovoljava Boga, nego je gad u Njegovim očima! 

Radosna vest o Isusu Hristu i spasenju koje je On doneo čovečanstvu namenjena je grešnicima, siromašnima i onima koji svakodnevno uviđaju svoju potrebu.

Nisi li danas radostan, brate i sestro, da Gospod Isus nije došao da sudi svetu? Ne bi bilo nade za nas da je došao da sudi! Svi bismo zauvek propali i zasluženo primili večnu osudu i pogibao od Božijeg svetog lica! Međutim, slava našem Gospodu Isusu što je On uzeo na sebe osudu koju smo mi zaslužili. On je došao kao Spasitelj. On je došao da uzme našu osudu. Ko u Njega veruje ne sudi mu se! Da li ste dobro razumeli ovo? Ko u Hrista veruje, ne sudi mu se! (Jov.3:18). Nema osude onima koji su u Hristu i koji ne hodaju po telu, nego po Duhu (Rim.8:1).

Možda si razočaran pošto padaš i pogrešuješ u istoj stvari. Boli te što nemaš pobedu. Nije li ohrabrujuća reč da Gospod Isus nije došao da te sudi i osudi? Došao je da te spasi od svakog greha, od svih padova! Došao je da te isceli i oslobodi! Aliluja! To “uzvišavanje” nad grehom i svetom nije i ne može biti naš proizvod! Ne možemo ga steći snagom svoje volje ili odluke. Možemo ga prisvojiti samo verom, jer ono ne dolazi ni od istoka, ni od zapada, ni od pustinje, nego od Boga koji to čini u nama svojim Duhom (Ps.75:6,7).

Prihvatimo ovo doba blagodati kao priliku da iskusimo i uživamo našeg Gospoda kao moćnog Spasitelja! Obratimo se Njemu! Svako ko prizove ime Gospodnje spašće se! (Rim.10:13). Nemojmo ostati u grupi onih koji ne veruju. Nemojmo ostati osuđeni! Nemojmo propustiti priliku koju imamo u zemaljskom životu da prihvatimo i prihvatamo Hrista kao našeg Spasitelja i kao naše SVE! Nemojmo prokockati večnost!

Gospod Isus je danas Spasitelj, a ne Sudija! Međutim, Bog je već postavio dan kada će suditi celom vasionom svetu preko Hrista! (Dela 17:31). Isus će biti Sudija živima i mrtvima u poslednji dan! (Dela 10:42). Prihvatimo Reč koju je Gospod rekao Tomi: “Nemoj biti neveran, nego veran!”

Zaista, zaista vam kažem: ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život!” (Jovan 5:24). Aliluja!

Slava Tebi Gospode! Verujemo Tebi! Pomozi našem neverju. Hvala Ti što si divan Spasitelj! Hvala Ti što nisi došao da nam sudiš i da nas osudiš, nego da nas spaseš! Učini nas sličnima Tebi. Oslobodi nas od suđenja i osuđivanja drugih, i daj nam Tvog Duha čijom silom ćemo pomoći ljudima da se spasu i da pronađu Tebe kao svog Gospoda i Spasitelja. Amin.