Život Isaka (2)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)
“Gledajte da ko ne ostane bez blagodati Božije…
(Jevrejima 12:15)

Isaku je pri kraju života oslabio vid. U tome nije nikakav problem. Kako starimo, prirodno je da slabi funkcija naših očiju. Međutim, tužna stvar je u tome što je Isakova duhovna vizija takođe bila zamračena i zamućena. Kako starimo, naš spoljašnji čovek propada, ali unutrašnji čovek treba biti sve jači i duhovna vizija mora biti oštra. Međutim, to nije bio slučaj sa Isakom. On je znao da je Bog rekao, kada su dva deteta bila u Rebekinoj utrobi, „Stariji će služiti mlađem“, ali on ipak odlučuje da ide protiv Božije Reči i da dâ svoj blagoslov starijem sinu. Da li možete da vidite njegovo bezumlje ovde? On kaže Isavu u 27:2,3 :„Uskoro ću umreti. Uzmi svoj luk i strelu i donesi mi jelo.“ Ovaj starac koji je jednom nogom u grobu još uvek misli o hrani!! Nije čudo što je izgubio svoju duhovnu viziju. Pavle je rekao u 1.Kor.9:27 „Ako ne potčinjavam svoje telo propovedaću drugima, mogu ipak sâm biti diskvalifikovan.“ Iz tog razloga nas Božija Reč ohrabruje da postimo s vremena na vreme – da bismo mogli držati pod kontrolom naše halapljive želje i naše seksualne želje, da bismo služili Bogu, a ne svojim stomacima. Ljubav prema hrani je učinila Isaka duhovno slepim i ljubav prema dobroj hrani je oslepila i mnoge današnje propovednike.

Isak kao da je rekao: „Isave, idi i donesi mi meso divljači. Ako bude ukusno daću ti Božije blagoslove. Znam da mi je Bog rekao pre mnogo godina da će tvoj mlađi brat primiti prvenaštvo, ali ne zanima me mnogo šta je Bog rekao pre toliko mnogo godina. Bio si mi dobar sin i uvek donosio ukusno meso, tako da sam siguran da će Bog razumeti ako dam blagoslov tebi umesto tvom bratu koji mi nikad u životu nije doneo dobar obrok!“ Razmislite o dubini Isakovog bezumlja ovde, ali Bog je vodio računa da Isakov plan propadne.

Rebeka je bila na strani Jakova. Rebeka je znala da je Bog rekao da mlađi brat mora dobiti blagoslov. Kada je čula da će Isak blagosloviti Isava, ona je napravila plan da pomogne Bogu da ispuni svoje obećanje! Rekla je Jakovu: „Isavu će biti potrebno vreme da ulovi životinju. U međuvremenu ja ću pripremiti neku ukusnu, dobru hranu koju tvoj tata voli. Idi i stavi kožice životinje i pretvaraj se da si dlakavi Isav i odnesi ovu hranu svom ocu.“

Da li je Bogu bio potreban pametan Rebekin plan da bi ispunio svoje obećanje Jakovu? Rebeka je napravila istu grešku kao i Abraham sa Agarom. Abraham je osećao: „Bogu je potrebna pomoć! Čini se kao da obećano seme neće doći. Moram otići Agari i dobiti sina.“ Ovde Rebeka kaže nešto slično: „Bogu je sada potrebna pomoć, jer se čini da će Isav dobiti blagoslov. Moram pomoći Jakovu da ga prigrabi.“ Dozvolite mi da vas uverim da Bogu nije potrebna naša pomoć da bi ispunio svoja obećanja. On za sigurno ne želi da varamo i lažemo da bismo unapredili Njegov rad.

Mnogi hrišćani misle da cilj opravdava sredstva. To znači da ako je naš konačni cilj dobar, nije važno na koji način smo došli do njega. Međutim, to je pogrešno. Cilj mora biti duhovan, a i put do cilja mora biti duhovan. Ako Bog želi da Jakov dobije prvenaštvo, način na koji će on dobiti mora takođe biti duhovan. Na isti način, ako je Božija volja da se Evanđelje propoveda svakom stvorenju, način na koji to činimo takođe mora biti duhovan. Ne smemo raditi evangelizaciju ili izgradnju crkve „milom ili silom“. Moramo imati pobožan način kojim dolazimo do tog pobožnog cilja. Ako kao razultat izbora tog pobožnog puta shvatimo da ne možemo da uradimo toliko mnogo kao drugi ljudi na nepobožan način, onda neka bude tako, ali nećemo činiti kompromis u vezi duhovnih principa da bismo činili Božije delo. Bolje je provesti ceo svoj život gradeći malu građevinu od zlata, srebra i dragog kamenja, nego izgraditi ogromnu građevinu od drveta, sena i slame koja će izgoreti u poslednji dan!

Kako je sa tobom? Da li gradiš na pobožan način i ideš ka pobožnom cilju? Isav je prezreo svoje prvenaštvo. Kaže u 27:34 da kada je čuo da je propustio blagoslov „zavrištao je iz sveg glasa i veoma se ožalostio.“ Sada je žalio zbog odluke koju je načinio pre mnogo godina da proda svoje prvenaštvo. Tada je mislio da će nadmudriti svog prostodušnog brata Jakova tako što će dobiti čorbu, a zatim i blagoslov kasnije. Međutim, Bog je na kraju nadmudrio Isava. Bog zna kako da uhvati mudre u njihovom lukavstvu (1.Kor.3:19). On se pobrinuo da Jakov dobije prvenaštvo. Neka se svi pametni mudraci čuvaju. Na kraju ćeš žnjeti od Boga ono što sada seješ.

U Jevrejima 12:16,17 kaže: „Da ne bude neko kurvar ili opoganjen kao Isav koji je za jedno jelo dao svoje prvenaštvo, jer znate da je i potom, kada je hteo da primi blagoslov odbačen.“ Ti praviš izbor u životu dok si mlad. Putem dolaziš na raskrsnicu kada si mlad, naročito po pitanju morala. Zato se ovde govori o nemoralnim ljudima (kurvar). Da li želiš prvenaštvo, večne blagoslove, duhovne blagoslove, ili želiš prolazne blagoslove, trenutne, bokal čorbe koji će zadovoljiti tvoje telesne potrebe? To je izbor sa kojim se suočavaju mnogi mladi danas – izbor između onoga što je večno, duhovno i u budućnosti – i onoga što je prolazno, materijalno (fizičko) i odmah dostupno.

Svi mi često dolazimo na takvu raskrsnicu. Mojsije je jednom prilikom došao i on je odbacio zadovoljstvo greha, bogatstvo Egipta i čast da bude Faraonov sin (Jevr.11:24-26). Zato je Bog mogao da ga koristi. Mnogi od vas se upravo sada nalaze na toj raskrsnici. Možeš kazati: „Hajde da malo uživam u tim stvarima. Na kraju ću se pokajati i dobiti i duhovni blagoslov.“ Dozvoli mi da te uverim da nećeš. Poput Isava, samo ćeš požnjeti ono što si posejao. Načini ispravan izbor sada jer tu kaže: „Gledajte da neko ne ostane bez blagodati Božije.“ (Jevrejima 12:15). Neka niko od nas ne otpadne od blagodati Božije i ne završi kao Isav.