Osnovne Hristove nauke

Ispitivanje Božije savršene volje (3)

Zac Poonen Želimo da pogledamo ono što smo razmatrali u naša poslednja dva proučavanja, kako možemo znati Božiju savršenu volju za naš život u različitim odlukama koje treba da donesemo u životu. Na taj način naš život može dostići maksimalnu efektivnost za Boga! Razmatrali smo određena pitanja koja treba da postavimo sebi koja će nam …

Ispitivanje Božije savršene volje (3) Прочитај више »

Ispitivanje Božije savršene volje (2)

Zac Poonen Danas želimo da nastavimo razmatranje kako možemo znati Božiju savršenu volju za naše živote. Ovo je jako važno, jer ako znamo Božiju savršenu volju mi ćemo živeti najkorisniji mogući život koje ljudsko biće može živeti na licu zemlje. U prošlom proučavanju razgledali smo važnost poznavanja Božije savršene volje. Ako znamo Božiju savršenu volju, …

Ispitivanje Božije savršene volje (2) Прочитај више »

Ispitivanje Božije savršene volje (1)

Zac Poonen Danas želimo da vidimo kako možemo znati Božiju savršenu volju za naše živote. Ovo je jako, jako važna tema! Biblija govori u Rimljanima 12 o razumevanju Božije savršene volje. Kaže u Rim.12:2 – „Ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svojega da biste mogli kušati koja je dobra i ugodna …

Ispitivanje Božije savršene volje (1) Прочитај више »