Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Osnovne Hristove nauke

Božiji plan za one koji su pali

Zac Poonen Danas želimo uzeti u obzir reč ohrabrenja za one koje osećaju da su njihovi životi bili neuspešni! Puno, puno ljudi oseća da su strašno upropastili svoje živote i pitaju se: „Šta mogu da učinim sa svojim životom za Boga sada? Postoji poruka nade u reči Božijoj za takve ljude!

Pročitaj više »

Pokoravanje autoritetu

Zac Poonen Danas želimo razgledati da li je pokoravanje autoritetu u našem domu, na našem poslu ili u skupštini suštinska stvar. Kada treba da se pokorimo i kada ne treba? To je vrlo važna tema zbog odluka koje treba da donosimo u našem svakodnevnom životu. Kada pogledamo nastanak greha (a

Pročitaj više »

Ispitivanje Božije savršene volje (3)

Zac Poonen Želimo da pogledamo ono što smo razmatrali u naša poslednja dva proučavanja, kako možemo znati Božiju savršenu volju za naš život u različitim odlukama koje treba da donesemo u životu. Na taj način naš život može dostići maksimalnu efektivnost za Boga! Razmatrali smo određena pitanja koja treba da

Pročitaj više »

Ispitivanje Božije savršene volje (2)

Zac Poonen Danas želimo da nastavimo razmatranje kako možemo znati Božiju savršenu volju za naše živote. Ovo je jako važno, jer ako znamo Božiju savršenu volju mi ćemo živeti najkorisniji mogući život koje ljudsko biće može živeti na licu zemlje. U prošlom proučavanju razgledali smo važnost poznavanja Božije savršene volje.

Pročitaj više »

Ispitivanje Božije savršene volje (1)

Zac Poonen Danas želimo da vidimo kako možemo znati Božiju savršenu volju za naše živote. Ovo je jako, jako važna tema! Biblija govori u Rimljanima 12 o razumevanju Božije savršene volje. Kaže u Rim.12:2 – „Ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svojega da biste mogli kušati

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: