Ispitivanje Božije savršene volje (1)

Zac Poonen

Danas želimo da vidimo kako možemo znati Božiju savršenu volju za naše živote. Ovo je jako, jako važna tema! Biblija govori u Rimljanima 12 o razumevanju Božije savršene volje. Kaže u Rim.12:2 – „Ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svojega da biste mogli kušati koja je dobra i ugodna i savršena volja Božija.

Za tvoj život postoji Božija volja koja je savršena. Znaš, od tvog nanovog rođenja, od trenutka kada si predao svoj život Hristu, do kraja tvojih određenih dana na zemlji Bog je odredio, isplanirao, zabeležio i pripremio savršen projekat – savršen plan za svaki detalj tvog života: gde ćeš živeti, sa kim ćeš biti u braku, šta ćeš raditi, koje će biti tvoje zemaljsko zanimanje, kroz koje probe ćeš prolaziti, sa kojim iskušenjima ćeš se suočavati i koju službu treba da imaš u Njegovom telu. Sve to je deo Božijeg plana za tvoj život, ali nikada nećeš poznati, a ni ispuniti taj plan ako nemaš čežnju!

Vidiš, Bog nikoga ne primorava da hoda po Njegovom planu. Bog čak ne forsira ljude da idu u nebo! On ne sprečava ljude da idu u pakao ako oni žele da idu u pakao. Bog plaća onima koji Ga traže! Sveti Duh deluje u svetu i okreće ljude prema Bogu, pokreće vernike da odgovore na Njegov poziv i da se predaju i traže Božiju volju, ali ako Sveti Duh primeti da nisi zapravo ozbiljan da činiš Božiju savršenu volju u svom životu, On će te ostaviti samog. Neće se baviti sa tobom! On može pokušavati nekoliko puta, ali ako primeti da nisi revnostan da činiš Božiju volju (zato što onda nećeš moći toliko mnogo da zarađuješ ili nećeš moći da dobiješ slavu od sveta ako tražiš Božiju volju), dobro, On će te tada ostaviti samog i u večnosti ćeš mnogo žaliti, jer kada si planirao svoj život, isplanirao si ga kao slep čovek! Totalno si slep po pitanju budućnosti. Čak ne znaš ni šta će se sutra desiti. Totalno si slep po pitanju opasnosti i zamki koje te vrebaju u budućnosti, a koje su stvorili ili ljudi ili Sotona sa svojim demonima.

Mi smo totalno slepi u vezi toga kako će izgledati budućnost. To je kao kada slep čovek pokušava da ide nepoznatim putem. Zar ne bi bilo dobro da takav čovek ima drugara čije oči su širom otvorene i koji može videti daleko? To je upravo ono što Bog želi da radi za nas! Bog zna celu budućnost. On tačno zna šta je dobro za nas. On zna svaku zamku i klopku koju su ti pripremili ljudi ili demoni i On te može zaštititi od svega toga. On te može voditi u tvom zemaljskom životu putem koji će biti toliko savršen da kada jednog dana dođeš do kraja svog života, staneš pred Gospoda i osvrneš se na svoj život, shvatićeš da nisi mogao napraviti bolji plan!

Znate, ja to ovako razumem, ako bih znao sve faktore koji će uticati na moj život u budućnosti i ako bih znao svaku pojedinačnu stvar koja će me snaći na ovom ili onom putu, mogao bih da biram alternative. Ako bih poznavao svaki aspekat budućnosti i ako bih poznavao sebe toliko koliko me Bog poznaje (moje sposobnosti i moju ličnost), ako bih imao Božiju mudrost, plan koji bih napravio bio bi potpuno isti kao plan koji je Bog napravio za mene!

Svi mi tražimo svoj interes. Tražimo ono što je dobro za nas. Da li znaš da i Bog traži ono što je dobro za tebe? Postoji stih u Jeremiji 29 gde Bog kaže: „Ja znam planove koje imam za vas. To nisu planovi nesreće nego planovi za vaše dobro, da vam dam budućnost i nadu“ (11). Božiji savršeni plan za nas je nešto što je za naše dobro, nešto što je za naše najbolje, i zato ako si svesrdan učenik Isusa Hrista tražićeš Njegov plan u svakoj sferi svog života. Reći ćeš: „Gospode, ne želim da živim ni u jednom mestu ili gradu u kojem ti ne želiš da živim. Ne želim da stupim u brak sa momkom ili devojkom koju ti nisi odredio za mene. Tvoj izbor je ono što će biti najvažnije u svakoj sferi mog života! Želim da trošim svoj novac onako kako ti želiš. Želim da provodim svoje vreme onako kako Ti želiš da provodim i želim da radim samo ono što Ti želiš da radim na ovoj zemlji.“

Ako si takva osoba, želim da podelim sa tobom neke principe pomoću kojih možeš ispitati savršenu Božiju volju. Želim to da formiram u 12 pitanja koja ćemo postaviti sebi ako želimo da razumemo Božiju savršenu volju. Ponekad se možemo suočiti sa nekom stvarima u vezi kojih nismo sigurni da li to jeste Božija volja ili nije. Ako postavljamo sebi ovih 12 pitanja i želimo da na njih iskreno odgovorimo, kako budemo dolazili do kraja liste tih 12 pitanja, biće nam sve jasnije šta je Božija volja. Najpre ću ti pročitati tih 12 pitanja, a onda ćemo detaljnije proći kroz svako pitanje.

Prvo pitanje koje treba da postavimo sebi jeste: Da li se stvar koju razmatram sukobljava sa bilo kojim učenjem Isusa i apostola, ili duhu Novog Zaveta, koliko je meni poznato? Drugim rečima, da li postoji nešto u Božijoj reči (naročito u Novom Zavetu) što to zabranjuje?

Drugo, da li to mogu učiniti sa čistom savesti?

Treće, da li to mogu učiniti za slavu Božiju?

Četvrto, da li to mogu učiniti u zajednici sa Isusom?

Peto, da li mogu tražiti od Gospoda da me blagoslovi dok to činim?

Šesto, da li će to otupiti moju duhovnu oštrinu na bilo koji način?

Sedmo, da li će to biti na moju duhovnu korist i izgradnju, shodno mom poznanju?

Osmo, da li bih bio srećan ako bi me u momentu dok to radim zatekao Isusov ponovni dolazak na zemlju?

Deveto, šta mudrija i zrelija braća misle u vezi toga?

Deseto, da li će to obečastiti Božije ime ili ukaljati moje svedočanstvo, ako drugi saznaju o tome?

Jedanaesto, da li će to prouzrokovati spoticanje drugih, ako saznaju o tome?

I dvanaesto, na kraju, da li se osećam slobodno u svom duhu da to učinim?

Dok budemo posmatrali tih dvanaest pitanja, jedno po jedno, biće nam sve jasnije šta je Božija volja po pitanju bilo koje stvari. Najpre, ako je nešto zabranjeno u Pismu, ne treba da mislimo o tome dva puta. To je vrlo jasno u Pismu! „Da li sada treba da slažem?“ Dobro, da li Pismo kaže nešto u vezi laganja? Za sigurno da. „Postoji li neki izgovor da ne oprostim toj osobi?“ U tim stvarima Pismo je apsolutno jasno. Moramo opraštati i moramo uvek govoriti istinu! Postoje i mnoge druge stvari poput toga u vezi kojih je Božija reč kristalno jasna i zato uopšte ne treba da se molimo i tražimo Boga u vezi toga.

Ako razmatraš nešto što se suproti Božijoj reči ili duhu Novog Zaveta… Ne mora biti konkretan odlomak u Pismu koji se odnosi na tu posebnu stvar koju razgledam, ali ako sam razumeo principe Novog Zaveta mogu se pitati da li se to suproti duhu Novog Zaveta? Po tome treba da znam! To je prvo pitanje i zato je važno da znamo šta Pismo govori. U suštini, u 2.Tim.3:16,17 kaže: „Sve je pismo od Boga dano i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, da bude savršen čovek Božiji, za svako dobro delo pripravljen.“ Dakle, tu vidimo da nam je Pismo dato da bi nas karalo, da bi nas vodilo putem pravednosti i da bi nas osposobilo za svako dobro delo. Dakle, ako ne poznaješ učenje Novog Zaveta…

Mogu postojati situacije u tvom životu kada ne znaš šta je Božija volja, a ne znaš zato što ne obraćaš pažnju na Pismo i ne proučavaš Pismo! Zato je toliko važno da damo sebe pažljivom proučavanju Novog Zaveta da bismo shvatili Božiju volju u sferama gde je ta volja jasno otkrivena u Pismu. Tada će nam biti mnogo lakše da znamo Božiju volju u mnogim drugim sferama u našem životu koje nisu jasno otkrivene u Svetom Pismu. Na primer, ako razmatraš neki posao ili bračnog druga, to se ne spominje jasno u Svetom Pismu, ali ako si proveo svoj život težeći da slušaš Božiju volju u svakoj sferi koju si VIDEO u Svetom Pismu, Bog će učiniti da ne obiđeš Njegovu volju u tako važnoj sferi kao što je brak. To je korist koju imamo slušajući Božiju reč!

Drugo, treba da se pitamo da li to možemo raditi sa čistom savesti! Savest nije savršeni vođa, ali mnogo pomaže u pokazivanju Božije volje. U 1.Jov.3:21 kaže: „Ako nas srce ne optužuje, imamo smelost pred Bogom.“ To je stvar koja nam daje hrabrost. Dok razmatraš svoj slučaj, da li nalaziš u svojoj savesti slobodu da to učiniš ili te savest uznemirava da to nije dobro i da Isus ne bi želeo da to učiniš? Ako te savest uznemirava, nemoj to činiti!

Dakle, razmišljaj o te dve stvari, da li je nešto po Božijoj Reči i da li to mogu činiti sa čistom savesti?

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: