Božiji plan za one koji su pali

Zac Poonen

Danas želimo uzeti u obzir reč ohrabrenja za one koje osećaju da su njihovi životi bili neuspešni! Puno, puno ljudi oseća da su strašno upropastili svoje živote i pitaju se: „Šta mogu da učinim sa svojim životom za Boga sada? Postoji poruka nade u reči Božijoj za takve ljude!

Postoje mnoga braća i sestre – vernici koji osećaju da pošto su zgrešili i izneverili Boga u nekom događaju u prošlosti ne mogu sada da ispune Božiji savršeni plan za njihove živote. Oni kažu: „Kada sam jednom bio mlad, da sam se onda potpuno predao Bogu i živeo u Njegovoj savršenoj volji, možda bih i mogao da ispunim Božiji savršeni plan, ali ja sam toliko upropastio svoj život, šta mogu učiniti sada?“ E sada, prema logici i našem ljudskom razumevanju to zvuči ispravno, ali hajde da pogledamo Sveto Pismo i shvatićeš da su Božije misli potpuno drugačije! Božiji putevi su potpuno drugačiji! Postoji nada čak i za tebe!

Pogledajmo najpre kako Biblija počinje. U početku Bog je stvorio nebo i zemlju. To je zapisano u 1.Mojsijevoj 1:1. Sve što Bog stvara je savršeno. Kada je Bog stvorio nebo i zemlju, to je bilo savršeno. To je moralo biti savršeno zato što On nikada ne radi nešto što ne bi bilo savršeno. Ali, jedan od anđela koje je On stvorio je otpao i to je opisano u Isaiji 14:11-15 i Jezekilju 28:13-18. Kada se to desilo, čitamo u 1.Mojs.1:2 da je zemlja postala bez obličja, pusta, prazna i mračna. Šta je Bog tada uradio? On nije ostavio zemlju u takvom stanju! Kaže da je Duh Sveti počeo da se diže nad vodom i Reč Božija je došla na tu zemlju i Bog je popravio zemlju. On je radio na toj bezobličnoj, praznoj, mračnoj materiji i od tog haosa je stvorio nešto tako divno, da je na kraju mogao da kaže u 1.Mojs.1:31 – „Sve je veoma dobro.“ E sada, šta možemo naučiti iz prvog poglavlja Biblije? Iako je Sotona napravio haos od tvog života, ako se predaš Božijoj reči (vidiš kako se u prvom poglavlju pojavljuju reči: „Bog reče, Bog reče, Bog reče…“) i Svetom Duhu, On može učiniti nešto odlično od tvog života, bez obzira koliko si izneverio!

Pre nego što se desio pad Lucifera (Sotone), mora da je Bog imao savršen plan za nebo i zemlju, ali kada je Lucifer zgrešio, taj plan je morao da se ostavi po strani! Ipak, Bog je prepravio nebo i zemlju i opet je načinio nešto dobro! Sada vidite šta se dalje dešava. Bog je stvorio čoveka i ženu. On je napravio savršen plan za Adama i Evu. U Božijem savršenom planu za Adama i Evu nije bilo dopuštenja da jedu sa zabranjenog drveta. To nije bila Božija volja! Bog je u suštini rekao: „Ne smete da jedete sa tog drveta.“ Dakle, ako je Bog imao plan za njih, plan je bio da oni ne jedu sa tog drveta, ali oni su pojeli plod tog drveta i pokvarili Božiji plan! E sada, ako idemo po logici i ljudskom razumu, trebali bi da kažemo: „Oni više ne mogu da ispune Božiji savršeni plan. Oni sada mogu dobiti samo ono što nije baš Božije najbolje!“ Ali, šta čitamo tamo? Čitamo da je Gospod prišao Adamu i Evi nakon što su zgrešili i rekao im: „Dobro, nemojte se brinuti, ja ću rešiti taj problem. Ja ću poslati seme kroz ženu (a to se odnosi na Hrista), koje će doći i stati na glavu zmiji (Sotoni) i uništiti njegovu silu nad vama.“ Dakle, On tu govori o Hristu koji umire za naše grehe i pobeđuje Sotonu na Golgoti! Sada mi reci, kakav je tvoj odgovor na ovo pitanje? Da li je Hristova smrt bila deo Božijeg savršenog plana za nas od same večnosti ili ne? Biblija kaže u Otkrivenju 13:8 da je Jagnje bilo zaklano od postanja sveta! Znači, da li je to bilo u Božijem umu od večnosti ili je to nešto što nije bio baš Božiji najbolji plan? Ko bi se usudio da kaže da Hristova smrt na Golgoti nije bila baš najbolji Božiji plan? Zar to nije bio Božiji savršeni plan? Bio je, ali ipak, kada pronađeš 1.Mojs.3, po logici bi morao da kažeš da je Hristos trebao da umre samo zato što su Adam i Eva pali, jer da Adam i Eva nisu zgrešili, ne bi uopšte bilo potrebe da Hristos umre na krstu! I mi ne bi spoznali Božiju ljubav da Adam nije zgrešio! Ne bi bilo Golgotskog krsta! Onda, da li je Hristova smrt na krstu bio Božiji savršeni plan ili ne? Šta je odgovor? Zbunjen si zato što naše ljudsko razumevanje ne može obuhvatiti činjenicu da čak ako je čovek i izneverio, Bog još uvek može ispuniti svoj savršeni plan! E sada, ljudska logika ovde pada, ona se bori protiv nas i zato Biblija kaže: „Na svoj razum se oslanjaj se! Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim.“

Ako bi Bog radio po matematičkoj logici, tada bi morali da kažemo da Hristov dolazak na zemlju nije bio baš najbolji Božiji plan, ali to je hula! Hristov dolazak jeste bio deo Božijeg savršenog plana i Bog ne pravi greške! Bog koji od početka zna kraj i koji sve tiho planira za nas u ljubavi, planira nešto što dopušta naše padove! On zna da ćemo padati i On dopušta naše padove i napravio je savršeni plan za nas. To je reč ohrabrenja za tebe!

Božiji savršeni plan za Adama za sigurno nije bio da pojede plod sa drveta poznanja dobra i zla, ali pošto je On od početka znao kraj, znao je da će oni pasti i tako je već napravio plan koji je uračunao taj pad. Isto tako je i za tvoj život. Postoje mnoge stvari koje si učinio u tvom životu koje Bog nikada nije želeo da učiniš, ali da li znaš da u svojoj velikoj ljubavi za tebe i u Njegovoj savršenoj mudrosti, Bog je dopustio te padove i još uvek te može voditi u Njegovom savršenom planu? Njegovi putevi nisu naši putevi i Njegove misli nisu naše misli! Nemoj zato dopustiti da tvoja logika i razum kažu: „O, sada ne mogu činiti Božiju savršenu volju za moj život!“

Božija poruka za nas sa prvih stranica Biblije je jednostavno ova: Bog može uzeti čoveka koji je pao i učiniti nešto slavno od njega. Bog još uvek takvog čoveka može osposobiti da ispuni Božiji savršeni plan za njegov život! To se nalazi na prvim stranicama Biblije i ne smemo to nikada zaboraviti. Ako si doživeo pad, Bog te može podići i ispuniti, ne Njegov drugi ili treći ne baš najbolji plan, nego Njegov savršeni plan! Zato je važno da potpuno daš ostatak svog života Bogu. Vidiš, čak i naš pad, iako nije deo Božijeg savršenog plana, može biti dopušten od Njegove strane da bi naučili neke lekcije! Na primer, nikada ne naučimo da budemo ponizni, nažalost, osim kroz mnoge padove. Toliko mnogo smo pokušavali da zadobijemo pobedu nad grehom, a toliko mnogo puta smo padali, padali i padali i na kraju shvatili da to ne možemo bez Božije pomoći! Dobro, to je obrazovanje koje smo stekli kroz naše padove.

Vidite na primer Petra. Deo Petrove obuke da postane vođa crkve bio je pad! Gospod nije mogao da slomi Petra obrazovanjem i učenjem, nego kada se Petar tri puta odrekao Hrista (što za sigurno nije bila Božija savršena volja), On je postigao nešto u Petru. To je slomilo Petra, a Božija savršena volja je bila da Petar bude slomljen! Dakle, Bog može koristiti padove da bi postigao nešto dobro!

Vidite, jedan od najvećih problema koji Bog ima sa nama jeste da nas blagoslovi na takav način da taj blagoslov ne proizvede u nama ponos! Ako si na primer dobio pobedu nad gnjevom, pa si se zbog toga poneo, to znači da si pao u daleko dublju jamu nego što je sâma jama gnjeva. Dakle, ne samo da je važna pobeda nad grehom, nego je važno da na kraju ostanemo ponizni. Kako to može da se desi? Samo kada Bog dopusti da mnogo puta padnemo! Istinska pobeda je uvek povezana sa poniznošću! Ako smo padali mnogo puta, još jednu stvar smo naučili – da nikada ne preziremo drugu osobu, zato što znamo da smo mi sâmi mnogo puta pali.

Dakle, ne govorimo da čovek zato treba da nastavi da greši. Znate, Pavle govori o tome: „Ako moja neiskrenost donosi slavu Bogu…“ (Rim.3:7 i 8) Ako slediš takvu ideju, dolaziš do zaključka da što smo gori Bog nas više voli. Ali, sud onima koji govore takve stvari biće pravedan! Ne, mi ne govorimo da treba da grešimo! Ono što govorimo jeste da ako smo već pali, Bog nije osujećen da ispuni svoj plan u našem životu! Svaki čovek koga je Bog koristio je padao: Petar, Pavle, Jovan, Jakov, ti, ja – svi! Bog nije pozvao ljude koji nikada ne prave greške u svom životu! Ako bi Bog mogao da ispuni svoj savršen plan samo u životima onih koji nikada nisu napravili grešku, tada bi smo mogli da kažemo da je Isus Hrist bio jedina osoba koja je ispunila Božiji savšeni plan za svoj život! Niko drugi!

Veliki Božiji ljudi vam možda nisu govorili o svojim padovima, ali i oni su padali! E sada, pitanje je da li možeš to da veruješ ili ne! Vidiš, ako ne veruješ i kažeš: „Ne, ne, ne, ne, ovo nije moguće u mom slučaju“, tada to i neće funkcionisati u tvom slučaju, ali ako možeš da veruješ: „Gospode, sa tobom ništa nije nemoguće, ti možeš uzeti haos koji sam napravio od svog života i još uvek ostvariti nešto slavno i ispuniti svoj savršen plan“, to će se i desiti – po tvojoj veri!

Pomislite na priču o izgubljenom sinu koji je proćerdao toliko mnogo godina i sav očev novac i kada se vratio Biblija kaže da je dobio najlepšu haljinu i najbolje mesto. Kako to? To je poruka koja kaže da Bog može izabrati osobu koja je napravila haos od svog života i učiniti nešto slavno od toga! To je priča o izgubljenom sinu!

Pomislite na priču o čoveku koji je otišao da najmi radnike. Otišao je u 6 ujutro i najmio radnike, a na kraju je otišao u 5 popodne da najmi radnike koji su mogli da rade samo sat vremena od mogućih 12. Drugim rečima, oni su proćerdali 90% svog života – 11 od mogućih 12 sati. I oni su otišli da rade i prvi su dobili platu! Šta nas ta priča u Mateju 20 uči? Bog može uraditi nešto čak i sa onima koji su upropastili 90% svog života! Niko nije toliko beznadežan da Bog ne može uraditi nešto sa njim!

Isus je došao da uništi dela đavola, čitamo u 1.Jov.3:8. On može odvezati sve čvorove koje je Sotona zavezao u tvom životu, moj brate i moja sestro! Nemoj slušati đavolje laži! Kada on kaže: „Ne, to je nemoguće“, ako mu veruješ biće nemoguće, ali ako veruješ Bogu koji može uzeti slomljen sud i kao lončar ponovo načiniti nov, tada će se to ostvariti u tvom životu! Koliko god velike bile tvoje greške i padovi, možeš imati nov početak, a ako si napravio hiljadu novih početaka, danas napravi hiljadu i prvi početak! Bog može učiniti nešto slavno od tvog života.

Daj slavu Bogu verujući da je to istina i jednog dana u večnosti Bog će pokazati da iako si nekad bio poražena osoba, On je ipak dobio izvanrednu slavu u tvom zemaljskom životu!