Šta znači biti mudar?

Milenko Isakov
Gospod daje mudrost, iz Njegovih usta dolazi znanje i razum.”
(Priče 2:6)

Iako je imao izrazite intelektualne sposobnosti pošto je odrastao kod Gamaliilovih nogu (koji je bio najistaknutiji učitelj zakona tog vremena), apostol Pavle kaže da nije došao u Korint da propoveda Evanđelje komplikovanim premudrim rečima (1.Kor.2:1) i da njegovo poučenje i propovedanje u Korintu nije bilo zasnovano na nadgovorljivim rečima ljudske premudrosti, nego na dokazivanju Duha i sile (stih 4). Pavle je, dakle, zaboravio svu ljudsku premudrost koju je stekao kod Gamaliila i svedočio je Evanđelje na jednostavan način. U tome se prepoznaje lepota Hristovog Evanđelja i Njegove nauke. Ona nije komplikovana, već sasvim jednostavna. Ona je dostupna svakom čoveku! To nije nauka koja je rezervisana samo za posebno obrazovane ljude, već naprotiv, Gospod Isus je došao da propoveda Evanđelje siromašnima. Evanđelje je radosna vest svim ljudima – prezrenima, odbačenima, siromašnima.

Danas u svetu postoji mnoštvo propovednika koji prenose poruku Evanđelja u ljudskoj premudrosti, pošto su u biblijskim školama naučili Božiju Reč. Oni ne govore Božiju Reč sa autoritetom Svetog Duha, nego iz glave koja je ispunjena ljudskom premudrošću. Pavle je međutim pisao Korinćanima: “Govorimo, ne rečima što je naučila čovečija premudrost, nego što uči Duh sveti” (1.Kor.2:13). Pavle kaže da nije govorio ono što je naučio u nekoj školi, nego ono što mu je Sveti Duh kazao da govori. I to znači živeti po volji Božijoj – slušati glas Svetog Duha i tvoriti ono što On zapoveda. Dakle, nije problem ako je neko pohađao biblijsku školu i stekao intelektualno znanje o Bogu, ali je problem ako propoveda Evanđelje samo iz glave koja je stekla ljudsku premudrost, a ne iz prerođenog srca kojim upravlja Sveti Duh!

Šta znači biti mudar? Kako izgleda život čoveka koji je u svom životu stekao mudrost? Većina ljudi ovog sveta smatra sebe mudrim. Čak i mnogi takozvani hrišćani smatraju sebe mudrima. Međutim, ko je kompetentan da proceni koji čovek je mudar? Samo Onaj čija mudrost prevazilazi svaku čovečiju mudrost, a to je Bog!

Biblija kaže da nema mudrosti, razuma, ni saveta nasuprot Bogu! (Priče 21:30). To znači da je Božija mudrost daleko, daleko iznad svake ljudske mudrosti. Pavle čak piše Korinćanima da ako postoji nešto što predstavlja Božiju ludost, to je opet milijardama puta mudrije od najveće čovečije mudrosti (1.Kor.1:25). Dakle, istinska mudrost je jedino ona koju Bog potvrđuje i podržava! To je zapravo mudrost koju je On proizveo u srcu čoveka. Ako neko želi istinsku mudrost koju Bog odobrava, tu mudrost nije sposoban da sâm proizvede, nego mora da je primi od Gospoda. Uvodni stih jasno kaže da je Bog taj koji daje čoveku mudrost.

Na koji način Bog daje mudrost čoveku i šta u praktičnom smislu znači biti mudar?

Gospod Isus je rekao da je mudar čovek onaj koji sluša Njegovu Reč i izvršava je (Matej 7:24). Sâmim slušanjem i proučavanjem Hristove nauke ne stiče se mudrost. Prava mudrost se stiče praktičnim izvršavanjem Hristove nauke. Većina hrišćana sluša Božiju reč nedeljom na bogosluženjima, ali ta reč često ne utiče na njihov svakodnevni praktični život. To pokazuje da nisu mudri. Nemudar čovek pravi kompromis sa grehom u kriznim momentima kada mu je važniji ugled i status pred ljudima, nego status pred Bogom.

Dakle, mudrost znači slušati Boga! Mudro srce sluša ono što je Bog rekao. Najubedljiviji dokaz nečije mudrosti jeste život po Hristovim zapovestima. Svaki mudar čovek ozbiljno shvata sve Božije Reči i tvori ih.

Bog često daje svoju mudrost onima koji imaju lošu reputaciju pred ljudima ovog sveta. Psalam 19:7 kaže: “Svedočanstvo je Gospodnje verno, daje mudrost neveštome.” Hristovo svedočanstvo o Bogu je potpuno verno i istinito. Najvernije Božije svedočanstvo jeste Njegova Reč, Biblija. Božija Reč daje mudrost neveštom čoveku. Nevešt čovek je neiskusan čovek. Međutim, kada takav čovek prihvati Božije svedočanstvo, Bog istog momenta počinje da mu poverava svoju mudrost. I to se slaže sa Hristovim rečima da je duhovna istina često sakrivena od “premudrih i razumnih” ljudi ovoga sveta, a poverena je prostima – neveštima. 

Dragi prijatelju, ako misliš da si previše upropastio svoj život, želim da te ohrabrim da Bog želi da ti poveri Njegovu mudrost ako prihvatiš vernost Božijeg svedočanstva.

Božije svedočanstvo čini mudre ljude jednostavnima! Mudar čovek se posebno ističe jednostavnošću svog karaktera. Njegova mudrost se ogleda u jednostavnosti i pristupačnosti drugim ljudima. Njegov karakter je sličan Hristovom. Gospod Isus je bio oličenje savršene Božije mudrosti. Njegov život je bio genijalno svet, uzvišen i uzdignut. Nijedan čovek nije mogao ni približno da se uporedi sa Njim. Pa ipak, Isus je hodao upravo među tim ljudima. On je bio pristupačan najvećim grešnicima. On je bio prijatelj grešnika. To je bilo oličenje Čoveka koji je bio u potpunosti ispunjem Božijom mudrošću. 

Mudar čovek je smeran čovek. Poniznost i smernost čoveka je dokaz Božije mudrosti u njegovom srcu. (Priče 11:2). Mudar čovek ne misli za sebe da je mudar (Rim.12:16). On je svestan da je sva mudrost u njegovom srcu proizvod Svetog Duha.

Mudar čovek ima disciplinovan jezik. Njegov jezik je lek njegovim slušaocima (Priče 12:18). Mudar čovek govori istinite reči u pomazanju Svetog Duha, sa ispravnim motivom, ispravnoj osobi u ispravno vreme.

Nebeski Oče, nama mnogo nedostaje Tvoja mudrost. Ti si rekao da je tražimo od Tebe. Ispuni nas Svetim Duhom. Obreži naš jezik, učini nas jednostavnim ljudima čija srca su puna ljubavi za bližnje. Molimo radi slave Hristovog imena. Amin.