Zašto služiti Bogu?

Milenko Isakov
„Da imamo mi ljubav k Njemu,
jer On najpre pokaza ljubav k nama!”
(1.Jovanova 4:19)

Prošle sedmice smo razmišljali o Božijoj dobroti i videli smo da nikakvo zlo koje je prisutno u svetu neće i ne može promeniti tu osobenost Božijeg karaktera. Međutim, upravo kroz zla i nepravde (koje nemaju svoj izvor u Bogu nego su posledica ljudske samovolje i neposlušnosti), đavo zamračuje i sakriva ljudima sliku o istinskom Bogu ljubavi i dobrote. Potpuno sam uveren da je jedan od glavnih razloga što ljudi ne služe Bogu to što Ga nisu upoznali i što Ga pogrešno doživljavaju!

Neki shvataju Boga samo kao Onoga koji je tolerantan i milostiv i uopšte ne vide drugu stranu Božijeg karaktera (Njegovu striktnost, svetost i mržnju prema zlu). Iz tog razloga njihov stav prema grehu nikada nije bio radikalno promenjen. Oni nastavljaju da žive po svojim željama verujući da im Bog prašta i da će se nekako “provući” u nebo pošto ‘veruju’. Sa druge strane, mnogi ljudi shvataju Boga kao nekoga koji previše zahteva od njih, toliko mnogo da Mu je nemoguće udovoljiti. Oni su u startu obeshrabreni da služe takvom Bogu, jer su svesni da samostalno ne mogu postići ono što On očekuje od njih.

Svi mi neminovno služimo određenom gospodaru. Potrebno je da znaš, dragi prijatelju, da se kroz tvoj život ostvaruje ili volja Božija ili volja Sotone. Isus je rekao da je nemoguće istovremeno služiti dvojici gospodara (Luka 16:13). Jedan gospodar je Bog, a drugi je novac ili bogatstvo. Naše služenje u velikoj meri zavisi od stava koji zauzmemo prema ovim gospodarima. Koliko vrednujemo ove gospodare toliko ćemo im se podrediti. Život mnogih vernika koji govore da služe Bogu podređen je isključivo potrazi za što više novca! Ako si u stanju da govoriš neistinu, da budeš neiskren i nepošten samo da bi time zaradio malo više novca, to pokazuje da služiš bogatstvu. Nemoj onda varati ljude i govoriti da služiš Bogu!

Novac je vrlo primamljiv gospodar. Ljudi koji imaju novac smatraju se velikima. Većina stvari na ovom svetu postiže se novcem. Novac obećava puno toga. Zapravo, đavo kroz novac mnogo toga obećava i daje. Međutim, istinska duhovna vrednost ne može biti kupljena novcem. Istinska radost, mir i zadovoljstvo nije u novcu i ne može se pronaći u novcu. To dokazuju raspadnuti brakovi, porodične nesreće, javne svađe i nesloge današnjih bogatih političara, glumaca, muzičara i sportista.

Isus je rekao da možemo ljubiti samo jednog gospodara. To znači da je nemoguće voleti novac i Boga u isto vreme! Ljubav prema novcu će uvek uništavati našu ljubav prema Bogu. Ovim naravno ne smatramo da je pogrešno zarađivati novac i želeti dobro zaposlenje i platu. Nema nikavog problema čak ni u tome da zarađujemo mnogo novca. Naš stav prema novcu je ono što može predstavljati problem!

Uvodni stih kaže da mi volimo Boga zato što je On prvi voleo nas. To je, dakle, glavna motivacija naše ljubavi prema Bogu. Niko neće istinski zavoleti Boga pre nego što uvidi koliko je Bog Njega zavoleo. Niko se neće istinski posvetiti Bogu dok ne vidi koliko se Bog posvetio nama. Niko neće istinski služiti Bogu dok ne vidi koliko je Bog služio i služi nama. Gospod Isus je rekao u prvosvešteničkoj molitvi da On posvećuje sebe za učenike da bi oni bili osvećeni istinom (Jovan 17:19).

Isusov život predstavlja istinsku službu Bogu! Njegova služba Bogu se ogledala u služenju bližnjima. Isus nije posvetio nama samo vreme u Getsimaniji i na Golgoti. Kompletan Njegov život je bio posvećen za nas! On se odlučno odvojio od slave i časti koju je posedovao kao sin Božiji u nebu da bi došao na zemlju i postao kao jedan od nas. Njegovo rođenje je bilo posvećeno nama. Vitlejemska štalica je bila posvećena nama. Bežanje u Misir je bilo posvećeno nama. Progonstvo i neprijateljstva koja je doživljavao u zemaljskom životu bila su posvećena nama. Sve to je učinio zato što nije došao da Mu služe, nego da služi i da pokloni svoj život u otkup za nas! On je sebe dao nama i sada nas pita da li je vrednije da služimo novcu ili da Njemu damo svoj život u potpunosti.

Pomozi nam Gospode. Naše srce se lako zabunjuje. Želimo svakodnevno videti i doživeti Tvoju ljubav i odgovoriti na nju spremnošću da činimo ono što Ti želiš i što je je u Tvom večnom naumu za nas!


Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: