Ne brinite se!

Milenko Isakov

„Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i
moljenjem i zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.”
(Filibljanima 4:6)

Ovo je snažna Božija Reč i uputstvo. Ne brinite se ni za što! Međutim, to je nemoguće bez bliskog zajedništva sa Bogom. Ukoliko ne postoje molitve, moljenja i zahvaljivanje Bogu, mi smo na sigurnom tlu da nas neprijatelj obuzme različitim brigama! Sotona je najveći neprijatelj ljudske sreće i on se služi raznim lažima kako bi odvajao ljude od Boga i od sigurnosti, pouzdanja i duhovne stabilnosti koje su rezultat života u zajedništvu sa Bogom.

Solomun je rekao da briga obara čovekovo srce! (Priče 12:25). Brige u srcu pritiskaju čovekov duh. Brige nam ne dozvoljavaju da imamo mir. Briga u srcu odstranjuje taj pokoj u kojem Bog želi da prebivamo.

Zašto se ustvari brinemo? Pošto ne poznajemo budućnost i ne znamo ishod mnogih situacija, Sotona uživa da ispunjava naša srca nepotrebnom brigom. Briga je često povezana sa strahom da će se desiti nešto što ne želimo. Pomislite koliko je strašno stanje svih ljudi koji su još uvek u oblasti Sotone. Sotona nalazi radost u tome da ih opterećuje i pritiska svakojakim brigama koje se tiču samo privremenih zemaljskih stvari. Pomislite kako je tragično stanje svih ljudi koji se nisu istinski zabrinuli za večnu destinaciju svoje duše i nisu verom prigrlili Onoga koji poznaje budućnost i u čijim rukama su njihovi životi!

Prijatelju, ako je i tvoje srce takvo, Bog žarko želi da te zabrine tvojim izgubljenim stanjem. On želi da shvatiš da si na pogrešnom putu i da ti je potreban Spasitelj. Gospod Isus je dao svoj život da bismo mogli svoju najveću brigu baciti na Njega (a to jeste upravo naša grešnost i odvojenost od Boga), jer se On pobrinuo za nas! (1.Pet.5:7). On je ustvari došao da nam objavi istine koje će nas osloboditi od te najveće brige. On nas je posavetovao da se ne brinemo za stvari ovoga sveta (jelo, piće i odeću), nego da se brinemo za nebesko carstvo! (Matej 6:25:34). On je objavio istine koje će u nama proizvesti pozitivnu brigu – brigu u vezi spasenja naše duše.

Božija Reč kaže: „Teško bezbrižnima u Sionu“ (Amos 6:1). Dakle, Božiji ljudi poseduju pozitivnu brigu. Apostol Pavle se brinuo za stanje crkava koje je osnovao (2.Kor.11:28). Brinuo se za te dragocene duše. To je bila njegova briga. Sve ostalo je smatrao samo „lakom sadašnjom brigom“ (2.Kor.4:17). Jednom prilikom je čak rekao: „Ni za što ne brinem, niti marim za svoj život, nego da svršim tečenje svoje sa radošću i službu koju sam primio od Gospoda Isusa: da posvedočim Evanđelje blagodati Božije.“ (Dela 20:24) Pavle se brinuo da završi svoju trku vere sa radošću i da završi posao koji mu je Bog dao da radi.

Ne brinuti se ne znači nemati nikakve planove, već u svim planovima u životu imati pouzdanje u Boga koji nas voli i koji je spremio sve dobro za nas. Naša spremnost da mu se pokoravamo i predajemo nije nešto što nas čini robovima, već radosnom decom Božijom u čijim rukama je naša budućnost. On kontroliše sve situacije i vodi na dobro sve onima koji Njega vole! Haleluja!