Bog vidi sve

Milenko Isakov

„I nema stvorenja koje je pred Njim skriveno, nego je sve golo i otkriveno

pred očima Onoga kome treba da položimo račun“

(Jevrejima 4:13 – savremeni prevod)

Ako bi ovog trenutka upitali bilo kojeg hrišćanina: „Da li veruješ da Bog sve vidi?“, većina bi odgovorila: „Naravno! Bog sve vidi.“ Međutim, mnogi takozvani hrišćani imaju samo intelektualnu spoznaju te istine, a to ipak ne utiče na promenu njihovih života.

Božija reč objavljuje da Bog gleda na sinove ljudske i da vidi sva njihova srca. U Psalmu 14:2 zapisane su sledeće reči: „Gospod pogleda s neba na sinove čovečije…“ Dakle, i ovog trenutka Bog vidi svako ljudsko biće, gde god se ono nalazilo.

Neki ljudi žive u planinama i po raznim zabačenim predelima, totalno odvojeni od civilizacije. Oni vrlo retko imaju kontakt sa drugim ljudima. Treba im mnogo vremena pešačenja da bi se susreli sa drugima. Ipak, sve to ne menja tu jednostavnu činjenicu da Bog vidi svakoga od njih i da ih apsolutno poznaje.

Važno je da razumemo svrhu Božijeg posmatranja ljudi. Danas u svetu postoje mnogi izvrnuti i izopačeni koncepti u vezi toga. Mnogi ljudi zamišljaju da Bog posmatra ljude zbog toga da bi pronašao greh u njihovim životima i da bi imao razloga da ih kazni i upropasti. Neki ljudi misle da ih Bog posmatra da bi imao razloga da ih osudi. Ipak, 14.Psalam objašnjava istinsku svrhu Božijeg posmatranja ljudi. „Gospod pogleda s neba na sinove čovečije da vidi ima li koji razuman, traži li koji Boga. To je ono što Bog želi da pronađe kod ljudi. Bog želi da vidi ljude koji su zainteresovani za Njega.

Kada u dubini naših srca shvatimo da Bog sve vidi, to mora da utiče na pozitivne promene u našem životu. Kada shvatimo da je Bog pravedan i svet, i da u Njegovoj prisutnosti ne može da opstane nijedna poganština tela ili duha, niti bilo kakav greh, to će doprineti da zadobijemo duboko presvedočenje da smo kao Njegova stvorenja odgovorni Njemu i da podležemo Njegovom autoritetu. Kada znamo da nas Bog posmatra, a u isto vreme da potpuno zavisimo od Njega i da će sve što sada radimo jednog dana biti stavljeno na merila i da ćemo jednom trebati da položimo račun našeg života na Hristovom sudu, to će sigurno doprineti pozitivnim promenama našeg unutrašnjeg života.

U 2.knjizi Dnevnika 16:9 je zapisano da oči Gospodnje gledaju po svoj zemlji da bi pokazivao silu svoju prema onima čija srca su potpuno okrenuta prema Njemu! To je, znači, još jedan razlog zašto Bog posmatra ljude. On želi da pronađe čoveka koji je potpuno usmeren prema Bogu, da bi mogao da pokaže svoju silu u životu takvog čoveka. Ta Božija sila je prisutna u životu svakog vernika koji je istinski okrenut prema Bogu. Bog takvim dušama daje silu nad grehom.

Kako treba da rezultira u našim životima ta istina da Bog sve vidi?

 

  1. To treba da nam donosi ogromnu sigurnost i mir. Bog je taj koji ne može da pogreši. Ništa nije, niti će ikada izmaći Njegovoj kontroli. Dakle, saznanje da Bog sve vidi i zna oslobođa nas od brige. Bog poznaje i vidi našu budućnost. On zna kraj pre početka (Isaija 46:10). On je naš ljubljeni Otac koji vidi svaku našu potrebu.
  2. To treba da nas oslobodi od svakog licemerstva. Suludo je da se pretvaramo da smo „svetiji“ od spolja, kada znamo da Bog vidi naše unutrašnje stanje. Apsurdno je da „glumimo“ pred drugim ljudima neku spoljašnju pobožnost kada znamo da nas Bog posmatra i dobro vidi nedostatak naše unutrašnje pobožnosti.
  3. To nas potiče na život potpune predanosti Njegovoj volji. Pošto znamo da Bog vidi motive od kojih potiču sva naša dela, mi ćemo žarko želeti da naše reči i pomisli srca budu Njemu ugodne (Psalam 19:14).

 

Dragi brate, ako nisi zainteresovan za život potpune predanosti vođstvu Božijeg Svetog Duha, još uvek nisi shvatio da Bog zaista sve vidi! Iako to intelektualno sigurno znaš, ta istina nije došla do tvog srca, pošto te Sotona još uvek vara da činiš dela koja se suprote volji Božijoj.

Postoji duhovna pesma sa sledećim rečima:

Moj prijatelju, ako voliš tajne staze zla i želiš ići putem zlim uveren da si sâm,

ne pokušavaj sakriti nijedan korak svoj, jer nema tajnog mesta da Bog ne vidi te.

Moj prijatelju da li znaš da nigde nisi sâm? Da uvek neko čeka te dok tražiš tajni put?

Poslušaj danas blagi glas: „Ne, ne idi tu“. Tvoj Spasitelj je blizu, On poznaje svaki put.

I sad nemoj tražiti planine, niti mora duboka, jer nema tajnog mesta da Bog ne vidi te.

Da li stvarno misliš i nadaš se da ćeš naći tajni put?

Znaj, nema tajnog mesta da tom svetu. Bog vidi sve! Moj Bog vidi sve!“

 

Pred našim Bogom je sve čisto i jasno! Kod Njega nema zagonetke. Sve je razotkriveno i savršeno poznato! Od drugih ljudi možemo mnogo toga sakriti i zamaskirati, ali od Boga ništa ne možemo sakriti.

 

Gospode, tvoje oči su kao plamen ognjeni. Ti nas savršeno dobro vidiš i poznaješ. Pomozi nam da nikada ne sakrivamo pred Tobom naše stvarno stanje. Oslobodi nas od svake vrste licemerstva i ispuni nas Svetim Duhom da bi naši životi u potpunosti pripadali Tebi! Uzmi naše živote i proslavi svoje ime kroz nas. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: