Bog te nije zaboravio

Milenko Isakov
“Ne prodaje li se pet vrabaca za dva dinara?
I nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom.
A u vas je i kosa na glavi izbrojana.
Ne bojte se dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.”
(Luka 12:6,7)

Danas nastavljamo sa razgledanjem 12.poglavlja Evanđelja po Luci. U prošle tri sedmice smo razmišljali o prethodnim stihovima gde je Isus govorio svojim učenicima da se čuvaju licemerja, zatim kako ne postoji ništa sakriveno što se neće otkriti i tajno što se neće doznati. Prošli put smo videli da jedino Bog zaslužuje naše strahopoštovanje, jer On ima vlast da, pošto ubije telo, baci dušu u pakao.

 

Međutim, nakon te zastrašujuće, istinite objave, Isus nastavlja da govori o tome koliko Bog vodi brigu o svakom svom stvorenju. On govori o tome kako nijedan mali vrabac nije zaboravljen pred Bogom. Ako se uzme u obzir da je vrabac najrasprostranjenija ptica na svetu, zadivljujuće je primetiti i znati da Bog nije zaboravio nijednog vrapca iz tog mnoštva.

 

U Mateju 10, kada je Isus slao svoje učenike da propovedaju Evanđelje, isto se govori o vrapcima, ali ne na potpuno isti način. Matej 10:29 – „Ne prodaju li se dva vrapca za jedan dinar? Pa nijedan od njih ne može pasti na zemlju bez Oca vašeg.“ Dakle, dva vrapca koštaju jedan dinar, što znači da svaki vrabac vredi pola dinara. Međutim, ovde u Luci 12 Isus kaže da se pet vrabaca prodaje za dva dinara. Znači, ako si spreman da platiš dva dinara, ne dobiješ četiri, nego pet vrabaca. Jedan vrabac dobijaš gratis. Interesantno je ovo primetiti. Upravo taj vrabac koji se daje gratis i koji nema nikakvu novčanu vrednost, Isus kaže da nije zaboravljen pred Bogom! Bog se brine i za njega i on ne može pasti na zemlju bez Božije volje.

 

Isus zaključuje sve ovo rečima: „Vi ste bolji od mnogo vrabaca“, odnosno, „Vi imate veću vrednost pred Bogom od mnoštva vrabaca!“ Ovo je predivna istina koja treba da ohrabri našu veru da nismo zaboravljeni pred Bogom. Ako Bog toliko pažljivo brine o vrapcima koji su mnogo manje vredni od ljudi, Bog mnogu veću pažnju gaji prema nama.

 

Postoje situacije u životu kada nam ništa nije jasno, kada stvari loše krenu, kada prolazimo kroz težak, bolan period. Čini nam se da smo sâmi, zaboravljeni, prepušteni na milost i nemilost ljudi oko nas. Možda te neka bolest goni, ili teška finansijska situacija. Možda već dugo moliš Boga za određene stvari, a čini se kao da te On ne čuje. Neka ove reči podignu tvoju veru. Nisi zaboravljen pred Bogom! On se brine za tvoj život toliko detaljno da zna broj kose na tvojoj glavi. Ovo je fascinantno! Niko od ljudi ne može izbrojati vlasi na svojoj glavi. Ogroman broj je u pitanju. Meni lično, na primer, kosa dosta opada. Svake noći mi opadne određen broj vlasi. Svako jutro mogu da primetim na našem krevetu kosu koja mi je opala. Isus kaže da Bog toliko detaljno prati moj život da zna momenat kada je svaka ta vlas opala. To znači da On bdije nada mnom tokom noći dok spavam. On određuje i zna kada će svaka ta vlas da opadne.

 

Zadivljujuće je znati da Bog tako detaljno prati naše živote i da je zainteresovan za svaki sitan detalj našeg života. Neko je rekao da jedna od najnevažnijih stvari koje se mogu desiti u našem telu jeste da nam opadne vlas sa glave, a Bog se brine i za to! Bog vrlo detaljno vodi računa o nama. Saznanje da imamo takvog Oca u nebu treba da podigne i ohrabri našu veru! Kakvu sigurnost i pouzdanje možemo imati u Boga koji se toliko brine za nas. To nas oslobađa od brige za budućnost, jer vidimo Božije svakodnevno pažljivo staranje i zainteresovanost za nas.

 

Hvala Ti, nebeski Oče, za Tvoje verno staranje i brigu za nas. Hvala Ti što mudro i strpljivo vodiš naše živote. Hvala Ti što znamo da nas nikada ne zaboravljaš! Amin.