Rava

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„I oni otidoše i dođoše u kuću jednoj kurvi,
kojoj beše ime Rava, i počinuše onde.

(Isus Navin 2:1)

U drugom poglavlju knjige Isusa Navina vidimo Božiju brigu za prostitutku u neznabožačkoj zemlji. Isus je brinuo za duše prostitutki Njegovog vremena. Ovde vidimo istu brigu u Božijem srcu. Rava je bila poznata prostitutka u Jerihonu. Međutim, ona je bila umorna od svoje profesije, kao i mnoge današnje prostitutke. Marija Magdalena je takođe bila umorna od svoje profesije. Veoma malo ljudi to prepoznaje, jer oni samo preziru prostitutke. Mnoge prostitutke u našim gradovima nisu to što jesu zato što to vole i žele. Mnoge od njih su zavedene i prisiljene na takav život, a mnoge su umorne od toga da ih ljudi iskorišćavaju. One treba da čuju Evanđelje. Ja slavim Boga za pobožne ljude koji su kroz vekove imali breme za spasenje prostitutki. Oni su podelili breme Božijeg srca za te nesretne žene.


Rava nije bila Avramov potomak, ali je imala čežnju u svom srcu za Bogom. Bog posmatra širom sveta i traže one koji su gladni Njega – bez obzira na nacionalnost i bez obzira da li su u pitanju prostitutke ili religiozne vođe. Bog je video takvu čežnju u Ravinom srcu i odlučio je da joj omogući spasenje. Njeno ime se pojavljuje na prvoj stranici Novog zaveta kao Davidova pra, pra baka i ona je predak i Josifa i Marije, majke Isusa Hrista (Matej 1:5). Ona se pominje među herojima vere u Jevrejima 11:31. Jakov takođe citira njena dela kao primer vere koju prate dela (Jakov 2:25).


Da li je Rava ikada zamišljala da će postati primer dolazećim generacijama, ili da će milioni ljudi pričati o njenoj veri u periodu od 3000 godina? Bog ne gleda ko je ko. Neki od vas su možda poput Rave – živeli ste u grehu i napravili ste haos od svog života. Možda se nalaziš u nekom dalekom kraju sveta i nemaš nikoga da brine za tebe. Međutim, Bog vidi čežnju tvog srca i On ima divne načine da te učini svojim slugom i blagoslovom milionima ljudi.