Isus Navin – vođa (3)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Kada je bio blizu Jerihona, Isus Navin diže pogled
i vide kako pred njim stoji čovek sa isukanim mačem u ruci.

(Isus Navin 5:13)

Nakon što su prešli Jordan, Isus Navin je rekao: „Sada smo prešli u Hanan, ali ne žurimo u bitku! Hajde najpre da zahvalimo Bogu.“ Kakva divna lekcija – kleknuti i najpre zahvaliti Gospodu i proslaviti Ga. Isus Navin je zatim rekao određenim ljudima da izvade iz rečnog korita Jordana dvanaest kamena (stih 8) i da načine spomenik, da bi u dolazećim godinama kada deca pitaju svoje roditelje u vezi toga očevi mogli da im pričaju o čudu koje je Bog učinio njihovim precima tako što je razdvojio reku. Stvari koje je Bog učinio za nas treba da podelimo sa svojom decom da bi i oni imali veru u Gospoda.


U poglavlju 5:5-9 se govori o obrezanju koje su učinili izraelski muškarci u Gilgalu. Ti ljudi su bili rođeni u pustinji i niko od njih nije bio obrezan. Među njima je bilo 40-ogodišnjaka koji nisu bili obrezani. To je bila mala stvar, ali je to bio znak zaveta koji simboliše otsecanje svakog pouzdavanja u telo (Fil.3:3). Pre nego što su išli u bitke, sve pouzdanje u telo je trebalo biti odsečeno. To je bio prvi korak. Nisu mogli da nadvladaju divove svojom snagom. Uostalom, bila je skinuta sa njih sramota Egipta (stih 9).


U poglavlju 5:13,14 govori se o susretu zapovednika Gospodnje vojske i Isusa Navina. Primetite da se on pojavljuje tek nakon obrezanja i nakon što je sa Izraelaca skinuta sramota Egipta (stih 9). Taj zapovednik je bio Gospod Isus koji se pojavio u viziji. Isus Navin je mislio da je to čovek i pitao ga je: „Da li si na našoj strani ili na strani naših neprijatelja?“ Odgovor koji Gospod daje je vrlo poučan: „Nisam ni na čijoj strani. Došao sam da budem vođa vojske. Ti moraš doći na moju stranu.“


Ponekad kažemo: „Gospode, idem tamo. Molim te, dođi i blagoslovi me.“ On neće učiniti to! Zapravo bismo trebali pitati: „Gospode, gde se ti sada krećeš kao zapovednik Gospodnje vojske?“ Gospod će odgovoriti: „Idem tamo i temo. Pođi sa mnom.“ Hrišćanski život je potpuno jednostavan. Nije potrebno da planiram da idem tamo ili ovamo, pa da tražim da Gospod ide sa mnom. Ne. Bog nije naš sluga. On je naš zapovednik.


Promeni svoj način služenja Gospodu po ovom uzoru i videćeš divne rezultate u svojoj službi. Znam da se to desilo u mojoj službi. Možemo služiti Gospodu efikasnije na taj način. Tada ćemo ići na mesta koja je Gospod već pripremio za nas, umesto da idemo na mesta gde tlo još nije spremno, uzaludno trošeći vreme, i onda tek nakon deset godina shvatiti da ustvari nismo išli nikuda. Bog zna koje je najbolje mesto za nas gde ćemo Mu biti korisni. Čekaj na Njega i Njegova usmerenja – uvek.