Isus Navin – vođa (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Danas ću početi da te uzvisujem pred očima celog Izraela,
da znaju da sam s tobom kao što sam bio s Mojsijem.

(Isus Navin 3:7)

U trećem poglavlju čitamo kako su Izraelci prešli Jordan. Gospod je rekao Isusu Navinu (stih 7): „Danas te počinjem uzvišavati pred svim Izraelom da poznaju da ću i s tobom biti kao što sam bio sa Mojsijem.“ Isusu Navinu je bilo teško da postane kao Mojsije. Mojsije je bio moćan Božiji čovek koga su se svi bojali i respektovali 40 godina. Bio je to čovek koji je mogao da reši svaki problem. Isus Navin je imao verovatno 70-80 godina kada je Mojsije umro, a sada je trebao da vodi 2 miliona Izraelaca. Sigurno se pitao kako će steći poštovanje naroda.


Možda se i ti nalaziš u nekoj službi koju je započeo neki veliki Božiji čovek koga su svi poštovali. Možda se pitaš kako je moguće da to uopšte radiš. Gospod kaže kao što je rekao Isusu Navinu: „Ne brini. Ja ću te uzvisiti pred njima.“ Bog te može uzvisiti pred ljudima na takav način da te poštuju. Nemoj čekati da te neki čovek postavi za direktora ili da ti dodeli neku titulu koja će te uzvisiti. Nemoj pokušavati da zaradiš poštovanje sticanjem nekog doktorata. Sâm Bog mora obznaniti ljudima da si ti Njegov sluga. Bog mora biti sa tvojim ustima. Kakva je korist od impresioniranja ljudi svojim titulama ili ljudskim kvalifikacijama? Mora postojati pomazanje u tvom životu i na rečima koje govoriš. Tada će ljudi znati da je Bog sa tobom. Isus nije imao zemaljske kvalifikacije kojima bi mogao da impresionira ljude. Ni apostoli to nisu imali. Međutim, oni su imali pomazanje Duha i Bog je bio sa njima. To je važno. Tražite to više od svega drugog.


Koje su bile kvalifikacije Isusa Navina za službu? Samo to da je Bog bio sa njim. Koje su bile Isusove kvalifikacije za službu Bogu? Dela 10:38 kažu: „Bog je bio sa njim.“ Koje su bile Mojsijeve kvalifikacije? Bog je bio sa njim. Koje su bile Davidove kvalifikacije da ubije Golijata? Bog je bio sa njim.


Koje su tvoje kvalifikacije za službu Bogu? Da li je to diploma? Da li misliš da se Sotona plaši tvoje diplome? Nije njega briga za čoveka koji ima i deset diploma. Sotona će te se plašiti jedino ako vidi da je Bog sa tobom.