Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Potraga Božijeg semena

36 Probuđenje i pobožni domovi

“I doći će izbavitelj u Sion i k onima od Jakova koji se obraćaju od greha…A ovo će biti zavet moj s njima, veli Gospod:Duh moj, koji je u tebi, i reči moje, koje metnuh u usta tvoja,Neće otići od usta tvojih ni od usta semena tvojega,Ni od usta semena semena tvojega,

Pročitaj više »

35 Borba za sledeću generaciju

Razmišljanja Vaspitanje hrišćanskih vojnika Mali Samuel, četvorogodišnjak, sav spreman da krene u zadobijanje duša u grad New York.U ruci ima staru bakinu Bibliju koja je velika otprilike kao on,i neke drvene krstiće koje je napravio za vreme školskih aktivnosti.Sva deca odrastaju učeći od malena da suočavaju ljude sa evanđeoskim traktatima.

Pročitaj više »

34 Večna tragedija: Sablazniti mališane

“Ali teško onom čoveku kroz koga dolazi sablazan” Matej 18:7b Kako su zakoni Božijeg carstva drugačiji od zakona naših zemaljskih carstava! Gde god dominira telesan čovek tamo se brzo uspostavlja i utvrđuje hijerarhija. Ko će biti na vrhu, ili istinitije – ko će biti ispod njega. Čini se da ni učenici nisu bili oslobođeni od

Pročitaj više »

33 Spajanje sledeće generacije

“Blagosloven da je izvor tvoj, i veseli se ženom mladosti svoje;Neka ti je kao košuta mila i kao srna ljupka;Dojke njezine neka te opijaju u svako doba,U ljubavi njezinoj posrći jednako” Priče 5:18,19 Potraga Božijeg semena nije stvar jedne generacije. Ako u našim srcima postoji Božije breme za svetu decu,

Pročitaj više »

32 Mladi: Pomazani učenici Isusa Hrista

“I biće u poslednje dane, govori Gospod,Izliću od Duha svojega na svako telo,I proreći će sinovi vaši i kćeri vaše,I mladići vaši videće utvare i starci vaši sniće snove;Jer ću na sluge svoje i na sluškinje svojeu te dane izliti od Duha svojega, i proreći će” Dela 2:17,18 Dok čitate ove snažne stihove, vi

Pročitaj više »