36 Probuđenje i pobožni domovi

“I doćće izbavitelj u Sion i k onima od Jakova koji se obraćaju od greha…
A ovo će biti zavet moj s njima, veli Gospod:
Duh moj, koji je u tebi, i reči moje, koje metnuh u usta tvoja,
Neće otići od usta tvojih ni od usta semena tvojega,
Ni od usta semena semena tvojega, veli Gospod otsele i do veka”

Isaija 59:20,21

Došli smo do poslednjeg poglavlja ove knjige. Mislim da je najbolje da ovu knjigu, u kojoj su sadržane mnoge stvari koji bi trebali da praktikujemo, završim sa apelom na probuđenje. U ovom poslednjem poglavlju želim da povežem pobožan dom sa probuđenjem. Ne verujem da možemo imati jedno bez drugog.

Nemoj me pogrešno razumeti. Ako budeš primenjivao ono što sam do sada podelio sa tobom, imaćeš dobre rezultate. Pisao sam o mnogim stvarima koje mogu doneti pozitivne promene u tvom životu. Porodičan posao ili kućna škola mogli bi postati Božiji dnevni red za tebe. To su dobre stvari koje donose dobre rezultate. Ali, tek kada ono što primenjuješ budeš ujedinio sa silom Duha dobićeš preplavljujuće rezultate i generacije pobožne dece. To je moje breme u ovom poglavlju.

Za vreme ovih petnaest godina koliko propovedam o domu shvatio sam da se pri ovoj poslednjoj tački mnogi roditelji osećaju pomalo preplavljeno. Siguran sam da su i tvoja osećanja slična pri kraju ove knjige – zato što je na ovim stranicama standard dosta visoko i jasno podignut. Tvoje srce možda govori: “Ja ne mogu ovo da uradim”. To je normalan odgovor koji se čak ne mora smatrati negativnim. Međutim, ako dozvoliš svojim osećanjima da te dovedu u obeshrabrenje ili predaju, to nije dobro. Osećanje bespomoćnosti jeste ispravno. Zaista ne možeš to učiniti. “Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće” (Matej 19:26b). Ako se osećaš potpuno bespomoćnim to je dobro. “Blago siromašnima duhom” (Matej 5:3a).

Vidiš, stvar je u tome kako posmatramo hrišćanski život. Da li su to dela koje mi radimo, ili je to život ispunjen Božijom blagodaću koja radi u nama? Prema prvoj varijanti, apsolutno nemamo šanse da učinimo sve ovo. Druga zahteva totalno predanje Bogu svaki dan. Nadam se da ćeš izabrati drugu opciju i da ćeš pružiti Bogu šansu da bude moćan – na korist svoje porodice. Pogledaj parafrazu 2.Kor.9:8 koja se može primeniti na dom.

A Bog je kadar (On je pun sile) da izlije svu blagodat među vama u domu

Da uvek imate svu potrebnu silu za svaku situaciju u domu,

Da dobre stvari mogu da napreduju i da se šire svugde u vašem domu.

To je ono što Bog želi da uradi za vas kada mu dođete u bankrotu, prazni i svesni potrebe da Njegova blagodat radi u vašem domu.

Na kraju ove serije učenja neki roditelji su spremni da idu za tim. Dobili su mnoštvo novih ideja i brinu se kako će uspeti da ih ostvare. Želim da ohrabrim te revnosne osobe. Pravi odgovor nisu nove stvari koje ste ovde naučili. Odgovor je prvo i najpre Isus Hrist. On probuđuje svakog roditelja i nadahnjuje sve iskrene. Gledajte na Njega kao na Onoga koji je potpuno dovoljan za vas. Dobro je da se podignemo i radimo sa onim što smo naučili, ali moramo to raditi Hristovom blagodaću. Potreban ti je živ, Duhom ispunjen hrišćanski život da bi u praksi sproveo ova učenja.

Oni koji se obraćaju od svojih greha

Tekst koji sam izabrao za početak ovog poglavlja predstavlja još jedno dragoceno obećanje koje je Otac dao za naše domove. To je takođe još jedan odlomak iz Svetog Pisma koji opisuje posledice pokajanja u životu jedne osobe. Da li si primetio da Bog mnogo puta usko povezuje naše domove sa pokajanjem i probuđenjem? Bog obećava da će lično doći i posetiti one koji se obraćaju od greha. Zamišljam osobu na kolenima koja se obraća svetom Bogu u pokajanju. Kad god Bog pronađe dušu na kolenima, koja se obraća od greha, On nju posećuje, zato što je svrha otkupljenja učiniti čoveka svetim.

Gospod u nastavku objavljuje zavet koji će On učiniti sa onima koji Mu se obrate. On obećava da će izliti svog Duha na njih. To je ilustracija spasenja, a to je takođe i ilustracija probuđenja: izlivanje Božijeg Duha na vernika. Postoji još jedan stih koji će nam pomoći da bolje shvatimo šta Bog ovde govori. Nalazi se u Pričama 1:23. Bog kaže: “Obratite se na karanje moje; evo, uzasuću vam Duh svoj, kazaću vam reči svoje”. Ovo je takođe dobar stih za sve nas koji smo preispitivali svoja srca dok smo čitali ovu knjigu.

Taj stih se uklapa u sledeći deo Božijeg obećanja iz našeg teksta. Bog kaže da će staviti svoje reči u nas “kada se obratimo od greha”. To je divno. To je ono što je potrebno meni da bih mogao biti pobožan otac: Božiji Duh u meni i Njegove reči usađene otkrivenjem u moje srce.

Gospod nastavlja sa obećanjem za naše generacije. Kada se obratimo, Bog kaže da će čuvati Njegovu reč u srcima naše dece i u srcima naše unučadi. Taj generacijski blagoslov nije neki misteriozan blagoslov. U pitanju je uzrok i posledica. Pošto se Božija ljubav izlila u naša srca Duhom Svetim koji nam je dat (Rim.5:5) taj sveti uticaj mora potaknuti sledeću generaciju dece. Sveti Duh je to ulje koje čini da sve te metode funkcionišu skladno i uglađeno. Bog, koji je stvorio našu decu i zna svoj plan za svakoga od njih, uvek je prisutan u našim domovima posredstvom Svetog Duha. Kada je Božije prisustvo realno u našim domovima, onda je to probuđenje, a probuđenje čini dom pobožnim.

Postoji mnogo neprijatelja koji se bore protiv pobožnog doma, ali Bog se čak brine i za te protivnike. Kada se nalaziš u Božijem zavetu On se bori protiv tvojih neprijatelja. Pogledaj stih koji se nalazi pre našeg teksta: “Jer će neprijatelj navaliti kao reka, a Duh će Gospodnji podignuti zastavu suprot njemu” (Is.59:19b). O, kada bi samo dobili odsjaj jednostavnosti hrišćanskog života, zaista bi verovali da je Hristos bukvalno sve što nam je potrebno. Hajde da pogledamo na još jedan tekst o probuđenju i da vidimo šta je Bog isplanirao za našu decu.

Oni koji su usmereni na istinu

“I daću im platu uistinu, i večan zavet učiniću sa njima.

I seme će se njihovo znati u narodima i natražje njihovo među plemenima;

Ko ih god vidi poznaće ih da su seme koje je blagoslovio Gospod”

Cela 61.glava proroka Isaije jeste uzbudljivo obećanje blagoslova koji će doći kroz Mesiju, Pomazanika. Tu su nabrojani plodovi Njegovog pomazanja – na radost celom Božijem narodu. Ranije spomenut porodičan blagoslov jeste samo jedan od mnogih plodova Duha koje Bog ovde obećava. Ali, opet vidimo da i ovaj zavet ima uslove. Oni koji ljube istinu i dopuštaju da ih Bog usmerava na istinu jesu oni koji će pronaći blagoslov u svom semenu, svom natražju. Taj zavetni narod biće blagosloven. Imaće u sebi Gospodnjeg Duha zato što je usmeren na istinu. Taj blagoslov će se prelivati iz njihovih srca na potomstvo. Rezultati tog blagoslova na sledećoj generaciji biće duhovni uticaj za ceo svet koji se nalazi oko njih. U našem tekstu jasno se primećuje da su rezultati tih blagoslova izraženi tonovima evangelizacije i svedočenja. Šta bi drugo ove fraze mogle da znače: “među narodima” “među plemenima”?

U mojim proučavanjima za Istorijat domova u “Remnant”-u (naziv časopisa, prim.prev.) primetio sam taj evangelizacioni efekat u svakom primeru. Plod blagoslova koji je došao na decu bio je u tome što ih je Bog iskoristio za zadobijaje izgubljenih duša. Pomisli na natražje pobožnih porodica: Hudson Taylor, William Booth, John Patton, Amy Carmichael i Adrew Murray. Lista je dugačka. U svakom slučaju, to natražje pobožnih roditelja bilo je poznato među narodima. Mnogi su ih posmatrali i govorili: “Ovo je seme koje je Gospod blagoslovio.”

Da li shvataš o čemu govorim? Da li je onda ovo i za mene? Mogu li očekivati da Bog koristi i moju decu? Mislim da mogu. Postoji mnogo posla u Carstvu. Bog uvek ima malo poslanika. Ovde je stvar u tome da kontinualno probuđenje proizvodi blagoslov za sledeću generaciju. Bog obećava te stvari nama roditeljima da bi se dovoljno skoncentrisali da hodamo u tom probuđenju.

O dragi roditelji, hajde da marširamo po udarcima drugačijeg bubnja! Bog nas je sve doterao u ćošak. Neće biti dobro sve dok se mi roditelji ne vratimo na osnovu. Bog želi celo naše srce, ne pola. On je u svojoj mudrosti odredio kako će funkcionisati to podizanje dece. Treba da se uklopimo u Njegov put blagoslova. Nemojmo to odlagati.

Porodično probuđenje

Dopustite mi da pri kraju ove knjige navedem jedan zdrav predlog. Već godinama pratim reakcije roditelja pri kraju ovakvog učenja. Mnogi su spremni da naprave neke veće promene u svojim domovima. Moj predlog je da počnete sa “porodičnim probuđenjem”. Ako na brzinu počneš da praviš promene bez svoje dece moguće je da doživiš neočekivane reakcije. Provedi neko vreme da bi ih pripremio za to.

Uvek je dobro praviti promene iz stava poniznosti. Činjenica je da su mnogi promašili viziju za svoj dom. Bolje je da ponizno priđete svojoj porodici nego da ustanete sa revnošću i naglo počnete da menjate stvari. Ako porodica vidi oca i majku koji su slomljeni zbog svojih grešaka, biće mnogo lakše izbaciti TV iz kuće, na primer. Sa druge strane, ako jednostavno uđeš i dnevnu sobu i izneseš TV iz kuće, verovatno ćeš doživeti različite reakcije. Povedi celu porodicu sa sobom – kroz priznanje i slomljenost. Želim da načiniš sledeće korake koji mogu doneti slatko nebesko probuđenje u tvoj dom i doprineti da cela porodica složno ustane i kaže: “Hajde da napravimo neke promene.”

Otac predvodi

Probuđenje u tvom životu jeste mesto odakle sve promene moraju da počnu. Moraš biti siguran da se nalaziš u ispravnom odnosu sa Bogom. Više ne sme biti polovičnosti. Takođe, moraš biti dosledan svemu što si čitao. Naravno, ne možeš predvoditi porodicu u svemu ostalom što ću reći sve dok tvoje srce ne kaže: “Vidim gde sam pogrešio i želim da se menjam”. Moraš provoditi vreme nasamo sa Bogom kada ćeš otvoreno saznavati kako možeš očistiti svoj život. O ovome ću napisati još malo na kraju ovog poglavlja.

Majke slede

Ako je otac prvi koji čita ovu knjigu, sledeći korak jeste da je i majka pročita i tako dobije viziju. Redosled može biti različit, ali u svakom slučaju, ako želite da imate porodično probuđenje majka mora shvatiti šta Bog govori njoj i njenom mužu. Sve ono što ću spomenuti na kraju ovog poglavlja isto će se odnositi i na sestre. Ako već niste do sada, bilo bi dobro da sredite vaš međusobni odnos i sve stvari koje su vas nekad razdvajale.

Sazvati zvaničan skup

To nije vreme za hranu ili klasično porodično vreme. To je vreme žalosti. Treba da odvojite nekoliko sati za taj sastanak. Nemojte nikoga požurivati. Ovakav sastanak ne treba da bude isforsiran. Mora postojati tuga u srcu oba roditelja da bi cela porodica ispravno reagovala. Deca bi trebala osetiti žalost kada dođu na taj skup.

Priznati svoje greške

Dobro bi bilo kada bi otac predvodio ovaj deo, da bi doveo u dobro stanje ostatak porodice. Treba da govoriš porodici u vezi onoga što je Bog govorio tvom srcu. “Ja sam povredio porodicu” su dobre reči da izraziš svoj stav prema njima, nakon čega bi mogao da im objasniš nešto o viziji koju je Bog stavio u tvoje srce. Tada vi majke treba da nastavite u istoj otvorenosti prema porodici. Zamolite decu da vam oproste vaše greške koje ste učinili u domu.

Dopustiti porodici da uradi istu stvar

Kada ste vas dvoje sredili stvari sa porodicom tada je vreme da i deca učine to isto. Ona će verovatno na sličan način reagovati pošto su malo pre videli vas. Samo sedite i slušajte. Dopustite da svako kaže ono što misli, čak i mlađi. To je sastanak probuđenja za celu porodicu. U najvećem broju slučajeva, porodica želi da se pokori i dopušta tati da preusmeri dom.

Srediti međusobne odnose

Tata, ti treba da budeš prvi i u ovoj tački. Otvoreno iskaži svoje greške: “Znam da sam povredio neke od vas”. Ako tako otvoriš sastanak porodica će dobiti slobodu da prizna svoje greške i zamoli za oproštaj. Uzmite dovoljno vremena za ovu stvar. Što čistiji odnos, to bolje.

Moliti se zajedno

Pošto ste sredili međusobne odnose bilo bi dobro da se cela porodica spusti na kolena. To je vreme za duhovno tuširanje i očišćenje u Hristovoj krvi. Molite se u krug. Neka svako kaže Bogu ono što je malo pre priznao drugima. Deca se mogu moliti za tatu. Mogu ispovedati svoje grehe ili čak udružiti svoja srca u viziji sa molitvom.

Načiniti porodičan oltar

Pošto su svi bili na kolenima i tako sredili svoj odnos sa Bogom i bližnjima, postoji još nešto što je važno da se učini. Neka svako u svom umu načini oltar, dođe do njega i preda sebe Bogu. Za svakog člana porodice to će biti drugačije iskustvo, a i mlađi mogu učestvovati u tome. Dođite kao porodica Bogu i dajte mu mesto koje zaslužuje u vašem domu. On je Car.

Zamoliti Gospoda da izlije svog Duha

Ovo je poslednji deo zvaničnog skupa. Iskoristite jedno od mnogih obećanja koje sam podelio sa vama i pokažite porodici kako Bog želi da drži svoju stranu zaveta. Mora postojati vera u tvojim rečima. Tada vodi porodicu u molitvi za Božije obećanje Duha u domu. Zamoli Ga da dođe i izleči svako srce da bi svi mogli zaboraviti prošlost i verovati u Njegove blagoslove u budućnosti.

Ako ovo budete uradili u iskrenosti i istini, vaš dom više nikada neće biti isti. Mi smo održali više od jednog takvog porodičnog probuđenja i svaki takav skup doneo je veliki blagoslov za ceo naš dom. Dakle, izazov je u tome da svaki dan držimo otvorene kanale između Boga i svakoga od nas. Ako to činiš i ako hodaš u realnosti očišćenja, to se zove probuđenje. Osetićeš da Duh Božij svaki dan lebdi u vašem domu. U celoj ovoj vežbi cilj je izmirenje. Cilj su dva srca koja mogu da se nasmeju jedno drugom, dva srca koja moga da hodaju zajedno u slozi. To je ono za čime težimo. Kada imaš takvu slogu u domu možeš povesti svoju porodicu gde god poželiš. O, neka Bog iskoriti nas, kao sudove za čast, i neka izlije svoje blagoslove na naše porodice!

Isus voli decu

“Pustite decu neka dolaze k meni, i ne branite im; jer je takovih carstvo Božije.I zagrlivši ih metnu na njih ruke te ih blagoslovi”

Marko 10:14b,16

Iz ilustracije ovog teksta mnogo puta sam dobio otkrivenja o deci. Tu vidimo neke mudre roditelje koji su shvatili da blagoslov teče kroz Isusa. Oni su zato doveli mališane da bi On položio svoje ruke na njih i da bi ih blagoslovio. Nemudri učenici su mislili da je Isus mogao iskoristiti to vreme na bolji način i za važnije stvari, ali nisu bili u pravu. Ovde vidimo kako Božije srce koje se pokazalo u liku Isusa Hrista vrednuje decu. Da sam bio roditelj u tim danima voleo bih dovesti svoju decu Isusu da ih blagoslovi.

Da li si nekada zamišljao šta se desilo tog dana? Ja sam mnogo puta. Zamišljam kako Gospod Isus sa toplim pozivajućim osmehom na svom licu govori roditeljima: “Dovedite decu meni”. Vidim Ga kako pozdravlja mališane sa istim toplim osmehom. Dok mu prilaze njegovo lice i oči sijaju. Razmišljam kako se njegovo srce puno ljubavi izliva i usmerava prema toj dragocenoj deci.

Šta misliš kako ih je blagoslovio? Mislim da je bilo toplo i ljubazno. Biblija kaže da ih je stavio u krilo. Zamisli da si bio jedan od tih dečaka ili devojčica. Verovatno je rekao nešto što im je olakšalo teret. Šta misliš kakve reči im je rekao? Bez sumnje, bile su to dobre reči sa blagoslovenom budućnošću. On se zatim i molio za njih. Pitam se šta se molio? O, da sam čuo jednu od tih molitvi! O, imati Isusa koji se moli za tvoju decu! Siguran sam da bi svi mi želeli taj blagoslov.

Da, Isus voli malu decu, svu decu sveta. On ih voli bez obzira da li su crvena, braon, žuta, crna ili bela. Ona su mu sva dragocena. Isus još uvek voli sve mališane sveta. Od onog dana kada je blagoslovio svu decu koju su Mu doveli, On se ni najmanje nije promenuo.

Postoji samo jedan problem. Isus nema ruke koje može položiti na njih. Nema lice da osvetli njihov put. Nema oči da ih posmatra i usta da im izrekne potreban blagoslov. On nema ništa od toga zato što sedi u nebu sa desne strane Oca. On nema ništa osim naših ruku, očiju i usta. Da, Isus čezne da blagoslovi decu, ali Njemu su za taj posao potrebni očevi i majke kao željni, predani sudovi. Moramo shvatiti tu veliku potrebu da naše živote potpuno predamo Bogu. On i dalje želi da sija svojom ljubavlju deci – kroz nas. Želi da im izrekne blagoslovenu budućnost – kroz nas. Hoćemo li dati predan sud kroz koji će On raditi? Nadam se da hoćemo.

Ja to ne mogu učiniti

Dobro, opet se nalazimo na ovoj tački. Ali, želim da je pogledamo iz potpuno drugačIje perspektive. Ti si u pravu. Ti to ne možeš učiniti.

Sećam se mladića koji je došao u prostoriju za molitvu gde sam trebao da ga posavetujem. Nekontrolisano je plakao, a ja sam imao priviligiju da mu pomognem. Dok sam sedeo sa njim planuo je sa dugim nizom uznemirenih reči. Rekao je: “Odlazim! To ne funkcioniše! Umoran sam od pokušavanja i predajem se!” Plakao je dok je sve to govorio.

Šokirao sam ga svojim savetom, a možda ću i tebe šokirati. Pogledao sam ga u oči i rekao: “Dobro, to je odlično! Radostan sam što čujem to!”

Siguran sam da je očekivao da ga utešim i da mu kažem da pokuša ponovo, ali nisam to učinio. Rekao sam mu da je došao u vrlo dobro stanje. Rekao sam mu da ga je Bog dugo čekao da kaže sve to. Možda je to stanje u kojem se i ti nalaziš na kraju ove knjige. To je uredu. Bog ima rešenje za tvoj problem.

Nastavio sam da govorim mladiću: “Tek sada kada si se predao Bog ima priliku da ti pokaže šta može da uradi”. Nastavio sam sa objašnjavanjem da mora potpuno predati svoj život Hristu i dozvoliti da ga On vodi. Vidiš, pokušavao je da praktikuje hrišćanstvo, a još uvek je živio onako kako je on želeo.

Mnogi roditelji su u sličnom stanju. Oni pokušavaju da vrše tu “stvar doma”, ali ne uspeva im. Bog je već isplanirao kako hrišćanski život treba da funkcioniše. On je takođe uspostavio mnoge skrivene stvari za one koji misle da će uspeti u tome na svoj način. Ali, završavaćeš u očaju i porazu sve dok ne položiš sve na žrtveni oltar. To je Božiji način. Bog prebiva sa smernima i skrušenima i oni će iznova i iznova biti oživljavani (probuđivani). Bog je to divno rekao kroz proroka Isaiju.

“Jer ovako govori visoki i uzvišeni, koji živi u večnosti, kojemu je ime sveti:Na visini i u svetinji stanujem i s onim ko je skrušena srca i smerna duha,Oživljujući duh smernih i oživljujući srce skrušenih”

Isaija 57:15

Dakle, ako misliš da to ne možeš učiniti, divno. Znam Nekog ko može. Pavle je posvedočio da je Duh u njemu moćno radio. To je ono što je potrebno i nama, očevi i majke! Potrebno je da Božiji Duh moćno radi u našim domovima. Svi smo nekako dobili ideju da blagodat Božija neće raditi u nama, iako je radila u Pavlu. To je grozna teologija. Pavle je bio skrušen čovek i Bog ga je svakodnevno oživljavao.

Ovo je savet koji sam dao tom mladiću. Rekao sam mu da treba da dopuzi do zamišljenog oltara i da tamo umre. Da preda ceo svoj život – da sve preda Gospodu. Tada sam mu rekao da mora biti spreman da pada na tu stenu svakodnevno, predavajući svoje srce, svoje planove i čak svoje izbore – vođstvu Duha. Tako funkcioniše hrišćanski život, a to je i jedini način na koji on funkcioniše.

Kameni oltar

Jedan od mojih dragih prijatelja, propovednik baptističke ckrve, došao je u to stanje pre nekoliko godina. Nikada neću zaboraviti šta je uradio. Bio je uspešan biznismen, ali Bog ga je pozvao da Mu preda sve buduće planove i da uđe u punovremenu službu za Njega. To nije bio lak izbor. Imao je obećavajuću budućnost, dobru platu, dva auta u garaži – kompletan američki san. Ali Bog je rekao: “Predaj sve i veruj mi”. Borio se danima u toj dilemi.

Jednog dana dok je šetao u šumi došao je u takvo stanje srca da je bio spreman da sve preda Bogu i pođe za Hristom. U toj usamljenoj šumi uradio je nešto divno. Počeo je da skuplja veliko kamenje na gomilu i pravi oltar. To mu je oduzelo dosta vremena, ali nije bio problem. Sve vreme je pravio oltar u svom srcu. Plakao je dok je postavljao kamen za kamenom. Kada je završio dopuzao je do tog kamenog oltara i počeo da plače kao beba. Tamo je dosta vremena ležao u kajanju, predavanju i otvaranju svog srca Bogu. Kada je sišao sa tog kamenog oltara postao je drugi čovek.

O očevi i majke, moje srce plače samim ponavljanjem ovog događaja. Nekima je potrebno da to učine radi porodice. Ljubazni, u ovoj knjizi stavio sam pred vas mnoge izazove. Oni u sebi sadrže realne životne stvari za svakoga od vas. Stvari su različite, ali Gospod poznaje tvoje srce. On zna šta te zadržava od toga da imaš pobožnu porodicu. Verujem ako bi otvorenog srca tiho legao pred Gospodom On bi ti sigurno pokazao koje su stvari u pitanju. Ako bi uradio nešto povodom toga, pomisli šta bi se desilo. Ako bi samo mogao da učiniš to upravo danas i onda povedeš svoju porodicu da to isto učini, šta bi se moglo desiti?

O, koji je potencijal cele porodice koja je predata Bogu: tata koji hoda sa pomazanjen, vođen Rečju; mama uspunjena mudrošću i u potrazi žarkog molitvenog života; mladi pomazani Duhom Svetim i žive kao što sam ranije opisao, i deca koju roditelji podižu po principima Božije Reči. To je pobožan dom. Tako se potražuje Božije seme za Njegovu slavu. Pomisli koji je potencijal crkve koju sačinjavaju takve porodice! Dragi očevi i majke molim vas! Hajde da želimo takvo probuđenje koje će transformisati naše domove i obezbediti generacije pobožne dece na hvalu Njegove slave.

Zadnja molitva

Naš Bože i nebeski Oče, ponovo Ti dolazimo u Isusovo ime. Vičemo iz dubine naših srca, smiluj nam se. Zgrešili smo. O Bože, “Gde su ljudi” koji će prihvatiti ovaj izazov i tako podizati svoje porodice? Bože, mi znamo šta se desilo. Znamo da su naši očevi i majke odstupili od tebe, dragi Bože. Oni te nisu shvatali ozbiljno! Nisu išli Tvojim putevima. Prestali su da slušaju Tvoj glas. Gasili su Duha u svojim životima. Bože, neki su zašli u svoje tradicije i nemaju sile. Priznajemo njihove i naše krivice, jer smo ih u mnogim stvarima sledili. Bože, molimo te da slomiš lanac neposlušnosti i oslobodiš naše očeve i majke. Znamo da smo u potrebi, ali se molimo da nam daš pobožnu generaciju dece, koliko god da nas to košta. U Isusovo ime, amin.