Samuilo kao prorok (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Sav je Izrael, od Dana do Virsaveje, znao da je
Samuilo postavljen za proroka Gospodnjeg.“

(1.Samuilova 3:20)

U 1.Sam.3:19 nalazi se predivan stih i veliki izazov za sve koji služe Reč: „Samuilo je rastao i Gospod nije dopustio da nijedna njegova reč padne na zemlju.“ Nije li divno biti sposoban govoriti Božiju Reč na takav način da nijedna reč koju izgovorimo ne padne uzaludno na zemlju, već svaka reč ode direktno u srca ljudi? To treba da bude naš cilj – ne samo kada služimo Reč, nego i u privatnim razgovorima. Tajna ovoga bila je sledeće: Gospod je bio sa Samuilom. Videli smo u Knjizi postanka da je to takođe bila tajna Josifove efektivnosti: Gospod je bio sa njim. Moramo svi čeznuti za takvim govorom u našoj službi i našim razgovorima. Time je ceo Izrael prepoznao Samuila kao Božijeg proroka (stih 20).


To se dogodilo u vreme „kada je Reč Gospodnja bila retka i viđenja nisu bila česta“ (3:1). Izrael nije imao proroka više od 300 godina, još od Mojsijevih dana. Tokom celokupnog perioda sudija nije bilo proroka. Reč u Psalmu 74:9 – „Nema više proroka“ (kada se čita u kontekstu tog psalma) čini se da pokazuje da kada Bog ne šalje proroka svom narodu, to dokazuje da je Bog odustao od njih.


Više od tri veka nije bilo proroka koji bi došao sa Rečju Gospodnjom za Izrael. Konačno, Izrael je saznao da je Bog napokon podigao mladića, i slušali su ga. Svi vi mladi treba da budete ohrabreni ovim: Samuilo je bio mladić kada je počeo da prorokuje. Takođe i Jeremija, Jezekilj i Zaharija (Jer.1:6, Jez.1:1, Zah.2:4). Ne treba da čekaš da napuniš 40 godina da bi počeo da služiš Gospodu. Samuilo je počeo da služi Gospodu kada je imao 10 godina. Do svoje 20-e godine je već bio prorok. U čemu je bila njegova tajna? On je slušao. Njegov stav je uvek bio: „Govori Gospode, sluga Tvoj te sluša.“