Vernost u skrivenom životu

Milenko Isakov
…a mudre su sa svojim svetiljkama
uzele i ulje u posudama”
(Matej 25:4)

U Mateju 25:1-13 Isus je ispričao priču o deset devojaka. Primetite da nijedna devojka nije bila kurva (pogledajte Jakov 4:4 radi definicije duhovnog kurvarstva). Sve one su bile devojke. Drugim rečima, imale su dobro svedočanstvo pred ljudima. Njihove svetiljke su svetlile (Matej 5:16). Drugi su videli njihova dobra dela. Ipak, od svih deset devojaka, samo pet su bile mudre, ali u početku to nije bilo svima očigledno. Samo pet je uzelo sa sobom ulja u svojim posudama (Matej 25:4). To ulje u posudi se nije videlo noću, poput svetla, i predstavlja naš skriveni život pred Bogom koji ljudi ne mogu videti u mraku ovog sveta. Svi mi imamo posudu. Pitanje je da li imamo ulja u toj posudi.

Kroz celo Sveto Pismo ulje je simbol Svetog Duha i ovde predstavlja taj Božiji život koji Sveti Duh prosleđuje našem duhu. Spoljašnja manifestacija tog života jeste svetlo (Jovan 1:4). Unutrašnja sadržina jeste ulje. Mnogi su obuzeti samo svojim spoljašnjim svedočanstvom. To je njihovo bezumlje. U vreme probe i testiranja mi jasno shvatimo da je sâmo spoljašnje svetlo nedovoljno. Potreban nam je unutrašnji sadržaj Božanskog života da nas trijumfalno provede kroz situaciju.

“Ako si slab u krizi, slab si u realnosti” (Priče 24:10). Kriza u životu pokazuje koliko smo jaki ili slabi. U toj priči kriza je nastala kada je ženik odložio svoj dolazak. Vreme je ono što dokazuje realnost naše duhovnosti.

Onaj ko ima veru izdržava do kraja i jeste spašen. Vreme je takođe ono koje pokazuje ko poseduje taj unutrašnji sadržaj u svom životu, a ko ne. Mnogi su poput semena koje odmah nikne, ali nemaju unutrašnji život. Ne postoji dubina zemlje u njihovim srcima (Marko 4:5).

Zato je teško proceniti nove vernike po pitanju njihove duhovnosti ili njihove svesrdnosti. Vreme će sve pokazati, ako imamo strpljenja da sačekamo. Put, dakle, da bismo bili spremni za Hristov dolazak, jeste da posedujemo unutrašnji život čistote i vernosti pred licem Božijim – u našim mislima, stavovima i motivima koje ljudi oko nas ne mogu videti. Ako nemamo to, varamo se ako mislimo da smo spremni za Hristov dolazak.