Isusov učenik se ne vređa

Milenko Isakov
…jer će ljudi biti samoljubivi, srebroljubivi…
više će voleti nasladu nego Boga.”
(2.Timotiju 3:2-4))

U 2.Tim.3 spominje se četiri vrste ljubitelja: ljubitelji sebe, ljubitelji novca, ljubitelji naslade (požude) i ljubitelji Boga! Četiri vrste ljubitelja, a samo jedna je ispravna. Istinski hrišćanin mora biti ljubitelj Boga, ali umesto da bude ljubitelj Boga, on će biti ljubitelj sebe, svojih prava, svoje reputacije i svoje časti. Jedna stvar koja to dobro dokazuje jeste da se lako uvredimo.

Vređa se samo onaj koji voli sebe! Onaj koji ne voli sebe, nego Boga, nikada se ne vređa, bez obzira šta drugi kažu ili ne kažu, urade ili ne urade. Mi se uvredimo zato što bivamo povređeni! Naše ‘ja’ bude povređeno zato što nas je neko loše tretirao, ili smo čuli da je neko pričao nešto o nama iza naših leđa. Mi jako mnogo volimo sebe…

O kome ovde govorimo? O nevernicima? Ne, nego o takozvanim vernicima koji nikada nisu shvatili šta znači uzeti svoj krst i usmrtiti svoje ‘ja’. Vidite, u poslednjim danima biće vrlo malo propovedanja o uzimanju svog krsta i usmrćivanja svoga ‘ja’. O tome se više skoro uopšte ne čuje u većini crkava i nikada na hrišćanskim televizijama. Dakle, kada nema propovedanja o usmrćivanju svoga ‘ja’, to ‘ja’ će cvetati u životima mnogih hrišćana. Oni čak ni ne znaju da ne možeš slediti Isusa ako voliš sebe. Oni će misliti da možeš voleti sebe i slediti Isusa. Pogledajte mnoštvo hrišćana koji se vređaju i koji su povređeni, i koji ni ne osećaju da je to grozan greh. Oni kažu: “Neko mi je učinio to i to. Imam pravo da budem povređen!” Tačno, zato što si nevernik! Nisi Isusov učenik i zato imaš pravo da budeš povređen. Kada bi bio Isusov učenik ne bi imao pravo da budeš povređen. Isus nikada nije bio povređen! Nazvali su ga đavolskim knezom, pljuvali su ga u lice i činili razne druge stvari…

Šta znači biti Isusov učenik? Postoji vrlo, vrlo mali broj hrišćana u poslednjim danima koji će svakodnevno uzimati svoj krst i slediti Hrista. Dakle, biće jako teško biti istinski hrišćanin zato što smo okruženi ljudima koji ispovedaju da su hrišćani i koji ispovedaju da su ispunjeni Duhom i koji ispovedaju da govore u jezicima itd., a koji se povređuju i koji se vređaju! Oni su uznemireni pošto je njihovo ime poniženo, a Isus nas je učio da se molimo: “Oče naš koji si na nebesima, neka se sveti ime Tvoje!” Zaboravi na svoje ime!

Međutim, u poslednjim danima, hrišćani će se više brinuti za svoje ime! Na primer, da li znate koliko je Hristovo ime obeščašćeno danas u našoj zemlji? Ali, to ne uznemiruje većinu ljudi koji sebe nazivaju hrišćanima. Međutim, ako njihovo ime neko samo jednom ponizi, čoveče, to će ih stvarno uznemiriti! Ili, ako ime njihove mlade, lepe ćerke neko ponizi, čoveče, to će ih uznemiriti, a neka Hristovo ime bude obeščašćeno širom zemlje, to ih apsolutno ne uznemirava. Da li mislite da su takvi ljudi Isusovi učenici? Ne! Daleko od toga, ali oni sede u crkvama, oni ispovedaju da su nanovo rođeni i oni ispovedaju da ljube Gospoda! To je zadivljujuća stvar koju je đavo učinio prevarivši ih da ljube sebe od vrha do dna, od glave do pete, i da još uvek misle da su Isusovi učenici!

Dakle, mi vas samo upozoravamo. Niko ne može da promeni da budete ljubitelji sebe, ako sâmi ne želite od toga biti oslobođeni.