Oružje za duhovni rat

Milenko Isakov
Obucite se u sve oružje Božije da biste se mogli
održati protiv lukavstva đavolskoga
(Efescima 6:11)

U Efescima 6 se nalazi dobro poznati odeljak koji govori o duhovnom ratu. Svaki hrišćanin učestvuje u tom ratu. Apostol Pavle najpre ohrabruje vernike da jačaju u Gospodu i u sili Njegove jačine (stih 10). Taj stih nam kaže da je izvor svake duhovne sile i jačine u Bogu. Ne postoji istinska duhovna sila čiji izvor nije u sâmom Bogu. U Bogu je svaka duhovna sila, jačina i autoritet. Pavle čak piše da je slabost Božija jača od ljudi (1.Kor.1:25). Ako postoji nešto što se može nazvati Božijom slabošću, to je opet milijardama puta jače o najveće đavolske ili ljudske sile. Bog je iznad svih zemaljskih sila i On je Gospod nad svim vojskama, što se mnogo spominje u starozevetnim knjigama.

Kada se od nas očekuje da jačamo, podrazumeva se da to možemo učiniti jedino kada smo u zajednici sa Bogom – jedino kada smo u Gospodu. Jedino kada crpimo iz izvora Njegove sile možemo duhovno jačati. To znači da će naša duhovna sila biti srazmerna kvalitetu i dubini naše lične zajednice sa Bogom, a ne nekim našim prirodnim sposobnostima, službi, poziciji ili statusu koji imamo u Hristovoj crkvi.

Naša lična zajednica sa Bogom se ne može održavati na istom nivou. Mi se ili udaljavamo ili približavamo Bogu, a Božija volja je da jačamo u Njemu, a ne da slabimo. On želi da rastemo i napredujemo u veri.

Mnogi vernici su prevareni misleći da su određeni duhovni darovi dokaz sile Svetog Duha u nečijem životu. Međutim, Pavle kaže Korinćanima da je bio u slabosti, strahu i velikom drhtanju među njima i da njegovo poučenje nije bilo u nadgovorljivim rečima ljudske premudrosti, nego u dokazivanju Duha i sile. (1.Kor.2:3,4). Dakle, naizgled silan i mudar govor nekog propovednika ne mora biti siguran dokaz sile Svetog Duha u njegovom životu. Iz tog razloga, izvor autentičnosti naše vere nije u ljudskoj premudrosti, nego u sili Svetog Duha (1.Kor.2:5).

Apostol Pavle je rekao Korinćanima da će kada dođe kod njih posmatrati ne njihove reči, nego silu (1.Kor.4:19). Kada iskusni Božiji ljudi procenjuju nečije duhovno stanje, oni ne posmatraju reči te osobe, nego duhovnu silu. Mi možemo jedno pričati, ali duhovna sila koju Bog daje je nešto sasvim drugo. Carstvo Božije nije u reči, nego u sili Svetog Duha, iako se naravno sila Svetog Duha može izobilno ispoljiti i kroz reči.

Naš rat nije fizički. Mi se ne borimo protiv ljudi od tela i krvi. Naši protivnici nisu prvenstveno ljudi, nego duhovne sile zla. Naši protivnici, brate i sestro, nisu vernici drugih denominacija. Ne, mi se nalazimo u duhovnom ratu. Naš najveći neprijatelj jeste Sotona, a on nije neki bezopasan protivnik koga možemo u našoj sili da savladamo. Mi smo potpuno nesposobni da se samostalno odupremo Sotoni zato što je on veoma lukav i mudar protivnik, ali Pavle kaže da je Bog zato pripremio određena oružja koja će nam pomoći u tom ratu. Neophodno je, stoga, da uzmemo sve Božije oružje i da mu se suprotstavimo kao Božiji naoružani vojnici. Ići u rat bez oružja je potpuno bezumna stvar. Isto tako, biti u duhovnom ratu bez Božijeg naoružanja garantuje naš poraz.

Sada ćemo da pogledamo koja su to Božija oružja za duhovni rat. Pavle spominje sedam različitih oružja od kojih su pet defanzivna, a dva ofanzivna. Oružja za odbranu su opasač istine, oklop pravde, obuća Evanđelja mira, štit vere i kaciga spasenja. Oružje za napad su mač duhovni – Božija Reč, i molitva.

Pavle najpre kaže da se opašemo istininom. Bog želi da budemo opasani (potpuno okruženi) Njegovom istinom. Reč Božija je istina i Bog želi da budemo jednostavno uronjeni u Njegovu istinu. Ljubav prema istini nam pomaže da budemo spašeni od naših greha. Sotona je otac laži i njegove laži su strele koje su uperene prema nama. Jedino istina Božija može razotkriti te laži i odbraniti nas od njih. Ona nam može pokazati naše realno stanje! Da li hodamo u licemerstvu i pokušavamo da se predstavimo drugima boljim i svetijim nego što jesmo u realnosti? To može da otkrije samo Božija istina.

Isus se molio da njegovi učenici budu osvećeni istinom (Jovan 17:19) i Bog ljubi istinu u čovečijem srcu (Psalam 51:6). Bog voli čovečiju iskrenost i realnost. Živeti iskreno znači biti otvoren za opomenu, ukor i svetlo Božijeg Duha. Živeti iskreno znači biti brz da ispovediš i priznaš svoju grešku. Priče 16:6 kažu: “Milošću i istinom očišća se bezakonje, i strahom Gospodnjim uklanja se čovek o zla.” Znači, Božijom milošću i iskrenošću čovečijeg srca očišćaju se bezakonja. Ako ne ispovedamo naše grehe Bogu, nećemo primiti oproštenje, a ako ih ispovedamo On je veran da nam oprosti i da nas očisti od svake nepravde.

Druga stvar. “Obucite se u oklop pravde.” Svrha oklopa je da zaštiti najvitalnije organe ljudskog tela od oružja neprijatelja. Oklop pravde jeste Hristova pravednost koja je pripisana nama i koja nas čini pravednima pred Bogom. Ta pravednost je naša zaštita od optuživanja Sotone zbog ovog ili onog greha. Kada Sotona želi da nas podseća na neke naše već ispoveđene i oproštene grehe, oklop pravde nas podseća da smo opravdani verom u Hrista i da imamo mir sa Bogom. Takođe, naš pravedan praktičan život (čestitost, vernost i poštenje) su oklop koji nas štiti od mnogih đavolskih trela koje bi nas inače ranjavale.

Obuća koja je pripremljena da ponese Evanđelje mira se odnosi na našu spremnost da podelimo Evanđelje sa ljudima gde god se nalazimo. Štitom vere ćemo pogasiti raspaljene strele sumnje, brige i strahova, a kaciga spasenje jeste to trajno presvedočenje da smo prihvaćeni u Hristu i da su naša imena zapisana na nebu. Mač duhovni jeste Reč Božija kojom napadamo sotonska utvrđenja laži koja su sagrađena u razumima ljudi, a molitvom se čvrsto držimo u zajednici sa Bogom tražeći Njegovu silu u našem ličnom, i u životima svih svetih na zemlji.

Dragi brate i sestro, svaki naš poraz u životu je rezultat nedostatka nekog od ovih oružja. Nismo uzeli sve oružje i zato nas je lukavstvo Sotone nadvladalo. Nemojmo to dopuštati! Neka nam Bog dâ svoju blagodat!

 

Pomozi nam, nebeski Oče, da bismo uzeli sve Tvoje oružje i da bismo sa Tvojom pomoću išli iz pobede u pobedu. Oprosti nam zbog svake izgubljene bitke i hvala Ti što ćeš nam pomoći da budemo pobednici nad grehom i Sotonom. U Hristovo ime, amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: