Božija vernost

Milenko Isakov
Bog je veran, bez nepravde; pravedan je i istinit.
(5.Mojsijeva 32:4)  

Živimo u svetu punom nevernih, nepoštenih ljudi. Vidimo mnoge nepravde, laži, nepoštovanja i mržnje među ljudima. Bog ovoga sveta (Sotona) je zaslepio razume ljudi da im ne zasvetli svetlo slave Hristovog Evanđelja. Iz tog razloga ljudi žive u tami i ropstvu greha. Za mnoge ljude novac je bog. To je stvar za kojom trče, koju vole, u kojoj nalaze zadovoljstvo i ispunjenje. Njihov smisao i cilj života je da zarade što više novca, ne birajući načine i sredstva. Moralne vrednosti kao što su poštenje, istina, savesnost i odgovornost nestaju u vrtlogu čovečijeg samoljublja i koristoljublja! Zbog ljubavi prema novcu ljudi su spremni da kradu, lažu, zakidaju, da se gnjeve i zavide, da budu neiskreni, neodgovorni i nepošteni. Ljudima jednostavno nedostaje vernost i mnogi poslodavci imaju veliki problem da pronađu vernog radnika. Takođe, ljudi kojima treba da se uradi neki posao imaju veliki problem da pronađu verne majstore. Sve to je rezultat velike udaljenosti ljudi od Boga i Njegovih standarda za život.

Danas želimo da razmišljamo o jednoj Božijoj osobini koja danas jako nedostaje ljudima, a to je vernost. Uvodni stih je apsolutno jasan: “Bog je veran!” Bog verno i dosledno izvršava sve što je rekao ili obećao. To su iskusili mnogi pobožni ljudi u prošlosti i to su naša sadašnja iskustva. U Knjizi Isusa Navina 21:45 je zapisano: “Ništa ne izosta od svega dobra što beše obrekao Gospod domu Izrailjevu; sve se zbi.” Slično tako je potvrdio Solomun u molitvi prilikom osvećenja hrama: “Blagosloven da je Gospod koji je smirio narod svoj Izrailj, kao što je govorio; nije izostala nijedna reč od svih dobrih reči Njegovih koje je govorio preko Mojsija sluge svojega” (1.Car.8:56). Dakle, Bog je obećao dobra Izrailjskom narodu i nije načinio nijedan propust u izvršenju onoga što je obećao. Sve se doslovno dogodilo baš onako kako je Bog rekao!

Bog je nepogrešiv u svojoj vernosti. Svaka Njegova Reč je savršeno tačna. Bog je apsolutno precizan u izvršavanju svega što je rekao da će učiniti. Nebo i zemlja će proći, ali Njegova Reč neće ostati neispunjena. Isto tako, ljudska nevera neće, niti može dovesti u pitanje Božiju vernost. Apostol Pavle pita u Rim.3:3,4 – “Ako su neki bili neverni, noće li njihova nevernost obesnažiti Božiju vernost? Daleko od toga. Pre će biti da se Bog pokaže istinit, a svaki čovek laža…” (Čarnić). Takođe, 2.Tim.2:13 kaže: “Ako ne verujemo, On ostaje veran; jer se sâm sebe ne može odreći.”

Bog je veran Tvorac, kao što kaže u 1.Pet.4:19. U Boga možemo imati potpuno poverenje. Možemo verovati u sve Njegove osobine, kao i u sve stvari koje On podržava kao Tvorac, Spasitelj i Sudija. Biblija kaže da nas je Bog stvorio. On je imao poseban plan u svom stvaralaštvu i On će izvršiti taj plan. On neće odstupiti od svoje namere dok se ona u potpunosti ne ostvari. Bog neće ispustiti nijedan cilj koji je postavio i On će raditi sve što je potrebno i neće prestati sa svojim delovanjem dok se taj cilj ne ostvari. Iz tog razloga možemo doći Njemu kao svom Stvoritelju i očekivati Njegovu zaštitu i brigu. On nas je stvorio i imao je cilj u našem stvaranju. Obdario nas je da živimo večno da bismo mogli da ga poštujemo i uživamo beskonačno. Nije nas stvorio da budemo nesrećni, niti je Njegova želja da budemo takvi. Stvorio nas je na takav način da, ako to izaberemo, budemo večno srećni. Ako zaista želimo da postignemo tu svrhu radi koje smo stvoreni, možemo biti sigurni da će nam se On pokazati kao veran Tvorac kome se uvek možemo poveriti. I iako smo lutali od Njega i dugo se nismo opominjali zašto smo stvoreni i više smo voleli i služili stvorenjima nego Stvoritelju, možemo biti sigurni da, ako se vratimo Njemu, On neće zaboraviti taj cilj radi kojeg nas je prvobitno stvorio. I dalje se možemo poveravati Njemu kao svom Stvoritelju! Iskupljeni Hristovom krvlju i obnovljeni Svetim Duhom i dalje možemo da se molimo da ti visoki i plemeniti ciljevi radi kojih smo stvoreni budu ostvareni u nama. Čineći to doćićemo do uverenja da je On veran Bog, smatrajući nas kao da nikada nismo ni zgrešili.

Uhvatimo se zato za Božiju Reč! Bog je veran i istinit svedok (Otkr.3:14). Gospod Isus je taj koji jaše na belom konju (Otkrivenje 19:11) i zove se veran i istinit i sudi po pravdi i istini. Njegovo ime je Reč Božija (stih 13). Najveća greška koju možemo napraviti u svom životu jeste da ne verujemo vernom Bogu!

Sada želimo pogledati dve stvari u kojima se naročita izražava Božija vernost:

1. Božija vernost se posebno izražava u opraštanju greha. Biblija kaže da je Bog veran i pravedan da nam oprosti naše grehe i očisti nas od svake nepravde ako priznajemo svoje grehe! (1.Jov.1:9). Božija vernost u tome je toliko snažna da iako hiljaditi put upadnemo u isti greh i priznajemo ga, Bog nam oprašta. Možete li zamisliti koliko se greha načini prema Bogu samo u toku jednog dana? Međutim, sve grehe koje ljudi iskreno priznaju i ispovede Bogu, Božija vernost uklanja i oprašta. Taj stih naravno nije predviđen da bude ohrabrenje pre nego što zgrešimo, nego kada zgrešimo.

Po ljudskim merilima oprostiti greh je savim nepravedna stvar. Pitajte roditelje ubijenog deteta da li je pravedno da se ubici oprosti kazna zatvora. Međutim, Jovan kaže da je Bog pravedan da nam oprosti naše grehe pošto je kazna već isplaćena na krstu kada je Isus umro. Samo zbog Hristovog dela na krstu Bog nije nepravedan kada nam oprašta naše grehe. U Božijem praštanju ne postoji ni atom nepravde!

 

2. Božija vernost se posebno izražava u nedozvoljavanju većeg iskušenja nego što možemo podneti (1.Kor.10:13). On potpuno poznaje naš duhovni nivo i nikada ne dozvoljava Sotoni da nas iskušava nečim što nije u našem domenu. Ova reč je toliko snažno obećanje o Božijoj vernosti da uvek možemo imati veru da je Bog na takav način isfiltrirao težinu situacija u našem životu da uvek možemo pobediti svako iskušenje. Nikada nemamo pravo da kažemo: “Ja stvarno ne mogu dalje. Ovo je preteško za mene.”

Bog ti je dao snagu da pobediš svako iskušenje koje je dozvolio u tvom životu! Tvoja nevera neće obesnažiti Njegovu vernost. Veruj Njegovoj vernosti!

 

Hvala Ti nebeski Oče za Tvoju divnu vernost. Nauči nas da Ti verujemo i da budemo Tvoja poslušna deca! U Hristovo ime, amin.