April 2020

Zlatni svećnjak

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “I načini svećnjak od čistoga zlata i iskova ga tako da sunjegovo postolje, stalak, čašice, cvetne lože i laticečinile jednu celinu.“ (2.Mojsijeva 37:17) Svećnjak simboliše svedočanstvo našeg života, kao i lokalnu crkvu. On je slika Hrista koji je svetlo sveta, a takođe i nas koji smo svetlo sveta (Matej 5:14). Sveštenici …

Zlatni svećnjak Read More »

Umivaonik i sto sa hlebovima

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “On napravi bronzani umivaonik i njegovo bronzano postolje od ogledala žena koje su služile na ulazu u Šator sastanka.“ (2.Mojsijeva 38:8) Umivaonik je bila velika kada napunjena vodom, koja se držala ispred šatora. Bio je načinjen od poliranih mesinganih ogledala koje su žene Izraela koristile (2.Mojs.38:8). On simboliše najpre Reč Božiju. …

Umivaonik i sto sa hlebovima Read More »

Bronzani oltar za žrtve

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Podigni žrtvenik od bagremovog drveta tri lakta visok. Neka bude četvorougao pet lakata dug i pet lakata širok. Na njegova četiri ugla napravi po jedan rog, tako da rogovi i žrtvenik čine jednu celinu, a žrtvenik obloži bronzom.“ (2.Mojsijeva 27:1,2) Prvi predmet koji se nalazio u dvorištu Prebivališta bio je bronzani …

Bronzani oltar za žrtve Read More »