Brak

Milenko Isakov
  „Ali hoću da znate da je svakom mužu glava Hristos,
a muž je glava ženi, a Bog je glava Hristu.
(1.Korinćanima 11:3)

Brak nije ljudska zamisao. Brak potiče iz Božijeg srca, jer je Bog bio taj koji je ustanovio brak kao suštinsku instituciju ljudskog društva. Kada je Bog stvorio nebo i zemlju, sav biljni i životinjski svet, rekao je da je sve bilo veoma dobro (1.Mojs.1:31). Prvo što je Bog rekao da nije dobro bila je činjenica da je čovek sâm (1.Mojs.2:18). Tako je Bog odlučio da načini druga prema Adamu i načinio je Evu.

Danas želimo da razmišljamo o tome šta je Bog zamislio za brak, kako je On želeo da brak funkcioniše i koje su uloge supružnika u braku. Najpre ću spomenuti Agura koji je rekao da su mu tri stvari čudesne, a da četvrtu ne može da razume, a to je put čovečiji prema devojci (Priče 30:18,19). Zaista je nerazumljiv čovečiji put ka devojci. Ne možemo da objasnimo na koji način se dogodi da čoveku određena osoba postane toliko atraktivna, privlačna, drugačija i posebnija od svih drugih osoba. Iako taj put ne razumemo, suština njega je ljubav, ljubav koju sâm Bog stavi u naše srce prema toj jednoj osobi.

Naravno, ljudi koji ne poznaju Boga takođe dobijaju taj osećaj privlačnosti prema drugoj osobi i oni odmah izvršavaju i udovoljavaju željama svog tela. Međutim, postoji Božiji način da momak stekne sebi ženu. U 1.Sol.4:4 jedan prevod kaže da svako treba da stekne sebi ženu na svet način. U redu je i normalno je da ti određena osoba bude privlačna, ali trebaš predati Bogu tu stvar i moliti se da ti On pokaže vreme i način da je stekneš za ženu tako da se Bog u svemu tome proslavi.

Cilj braka jeste jedinstvo. Dve različite osobe postaju jedno! „Ostaviće čovek oca i majku, prilepiće se svojoj ženi i biće dvoje jedno telo!“ (1.Mojs.2:24). To je brak – dvoje postaju jedno. Biti fizički jedno je u određenom smislu lako postići, ali Božija namera je da supružnici kroz vreme postaju sve više jedno u duhu i duši, u načinu njihovog zajedničkog delovanja i života uopšte!

Muška i ženska osoba su potpuno različite. Različiti smo fizički i mentalno, emocionalno. Biblija jasno uči da su ženske osobe mentalno slabije (1.Pet.3:7). To ne znači da je ženska osoba manje inteligentna, već mentalno slabija, u smislu da je sklona brzim promenama emocija. Često može biti slučaj da muž kaže nešto što ženu povredi, a da on toga apsolutno nije ni svestan.

Što se tiče tiče uloga u braku, muž je glava ženi, kao što je Hristos glava Crkvi. Dakle, u smislu pozicije nema nikakve ravnopravnosti. Muž je glava ženi (Ef.5:23). Muž je glava braka, a ne žena. Muž je onaj koji donosi odluke unutar braka, a ne žena. Međutim, to ne znači da je muž diktator i da sprovodi svoju volju u braku bez obzira na osećanja i potrebe svoje žene. Biblija govori da su muževi dužni da vole svoje žene onako kako Hristos voli crkvu. Voleti svoju ženu kao što Hristos voli crkvu je zaista previsok standard koji Bog daje muževima. Mi smo kao ljudi jako uslovljeni u svojoj ljubavi prema drugima. Lakše nam je da volimo one koji su onakvi kako se nama sviđa. Drugim rečima, voleću ženu kada bude onakva kako ja to očekujem. To nije Božiji poredak! Voli svoju ženu baš takvu kakva je, jer je Hristos ljubio crkvu i sebe predao za nju dok ona još nije ni postala. To je zaista ohrabrenje za svakog muža da ne čeka da se žena prvo uskladi njegovim očekivanjima, da bi onda počeo da je voli. Dakle, Bog očekuje da muževi vole svoje žene i da se ne ljute na njih (Kol.3:19).

Ženina uloga u braku je da sluša svog muža u svemu kao Gospoda, koliko god to izgledalo nepopularno. U 1.Pet.3:3-5 Petar kaže da žene ne treba da se ukrašavaju od spolja, nego da budu ukrašene iznutra duhom krotosti i tihosti što je pred Bogom mnogoceno. Svete žene u prošlosti su se uzdale u Boga i pokoravale svojim muževima. Dakle, to su dve glavne crte pobožne žene: pouzdanje u Boga i pokornost svom mužu.

Brak je divna stvar i Bog želi da muž i žena sve više postaju jedno, kako vreme prolazi. Muž da voli svoju ženu i da se brine za nju, žena da sluša muža i da ga sledi u njegovoj zamisli za njihov zajednički život, da ga podržava, a muž da bude zaštitnik svojoj ženi i da se žena oseća pored njega sigurno i bezbrižno.

Neka nam Bog svima pomogne da naši brakovi i porodice budu svetlo u tami haotičnih stanja brakova današnjeg vremena. Amin!