Jagnje

Milenko Isakov

„ I videh, i gle…jagnje stajaše kao zaklano…“
(Otkrivenje 5:6)

Apostol Jovan je dobio otkrivenje u vezi događaja koji će uslediti na samom završetku vremena. U 4.poglavlju knjige Otkrivenja on opisuje kako je video prestol na kome je Neko sedeo. Slava tog prestola je bila očigledna. Iz njega su izlazile munje, gromovi i glasovi. Ispred tog prestola je bilo stakleno more poput kristala. Oko tog prestola nalazila su se još 24 prestola na kome su sedele 24 starešine u belim haljinama i sa zlatnim krunama na glavi. Takođe, oko prestola su se nalazile i četiri životinje koje su imale po šest krila i koje nisu imale mira objavljujući da je svet, svet, svet veliki Gospod Bog svedržitelj. Nakon što su životinje odale čast Onome što je sedeo na prestolu, 24 starešine su takođe pale pred Njim i položile svoje krune pred Njegov prestol objavljujući da je On dostojan da primi slavu, čast i silu, jer je sve po Njegovoj volji stvoreno!

Jovan je zatim video da Taj što sedi na prestolu drži u svojoj ruci knjigu koja je zapečaćena sa sedam pečata. Jedan anđeo je postavio pitanje ko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi njene pečate, ali niko se na nebu, zemlji i pod zemljom nije našao. Jovan je plakao zbog toga, ali mu je jedan starešina rekao:“Ne plači, evo nadvladao je lav, koji je od kolena Judina, koren Davidov, da otvori knjigu i razlomi njenih sedam pečata” (Otkr.5:5).

Kada razmišljamo o tome, možda stičemo utisak da će Jovan ugledati nekog grandioznog lava koji je trijumfovao. Lav je simbol snage, odvažnosti i hrabrosti. Lav zadaje strah. U Knjizi starozavetnog proroka stoji zapisano: “Kad lav rikne, ko se neće bojati?” (Amos 3:8). Možda je Jovan očekivao da vidi tog “lava” od koga će zadrhtati. Možda je neko od nas očekivao da će Jovan ugledati neku veličanstveno snažnu i veliku Osobu, pošto je uspela da razlomi te pečate i otvori knjigu. Međutim, Jovan je video kako između prestola gde su bile četiri životinje i starešina stoji jagnje kao zaklano.

Isaija proriče kako će Isus biti vođen na zaklanje kao jagnje (Isaija 53:7). Gospod Isus Hrist je taj lav koji je istovremeno i jagnje zaklano za grehe sveta! On je Božije Jagnje koje je istovremeno Gospodar nad gospodarima i Car nad carevima (Otkr.17:14).

Jagnje je simbol nežnosti, bezazlenosti, topline, ljubavi i nevinosti. To Jagnje je uzelo tu knjigu iz desnice Onoga što je sedeo na prestolu. Tada su životinje i starešine pale pred Jagnjetom i pevale su novu pesmu sa sledećim rečima: “Dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš njene pečate, jer si se zaklao i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga naroda, kolena, jezika i plemena, i učinio si nas careve i sveštenike, i carovaćemo na zemlji.” (Otkr.5:9,10).

Primetite da se jagnje nalazilo upravo između Božijeg prestola i prestola starešina koje su pevale da ih je Jagnje iskupilo svojom krvlju. To pokazuje da je Gospod Isus taj jedini Posrednik između Boga i ljudi (1.Tim.2:5).

Slično kao što je nekada pashalno jagnje spasilo verujuće Jevreje od sigurne smrti (2.Mojs.12), tako i danas Hristova krv spašava svakog grešnika koji dolazi Bogu sa verom i pokajanjem. Jovan Krstitelj je dobio to otkrivenje čim je ugledao Isusa. Rekao je: “Gle, jagnje Božije koje uze na sebe grehe sveta.” (Jovan 1:29). Isus je bio učinjen grehom radi nas, da bi mi postali Božija pravednost u Njemu! (2.Kor.5:21).

Gospod Isus je imao savršeno uravnotežen karakter. On je praktikovao lavlju hrabrost i agresivnost kada se radilo o slavi Božijeg imena. Isterao je trgovce iz hrama (Jovan 2:14-16). Nije se plašio mišljenja drugih religioznih ljudi o Njemu. Iako su govorili da je đavo u Njemu, da je poludeo, da vara narod, Gospod Isus je mirno i odano vršio volju svog Oca. Oštro je ukoravao licemerne vernike svog vremena. Lavljom hrabrošću im se suprotstavljao i razotkrivao njihovo pretvaranje.

Sa druge strane, imao je jako nežno i toplo srce prema izgubljenim grešnicima. Njegovo srce je bilo puno ljubavi prema svima koji su videli sebe gubitnicima i koju su iskreno želeli i tražili Spasitelja. On je došao da svojom nevinom smrću uzme na sebe njihove grehe i da im pokloni nezasluženi večni život. Svima koji su Ga primili dao je vlast da postanu Božija deca! Zato sada znamo da se nismo iskupili iz svog sujetnog života propadljivim srebrom i zlatom, nego skupocenom krvlju Gospoda Isusa Hrista, kao bezazlenog i prečistog Jagnjeta! (1.Petr.1:18,19)

Ceniš li, dragi brate i sestro, to prečisto i bezazleno Jagnje? Je li i naš karakter uravnotežen karatkeristikama lava i jagnjeta, kao što je to bilo u Hristovom životu?

Gospode, daj nam snagu da gledamo na Hrista i da stalno učimo od Njega. Neka i mi u našim životima možemo biti kao bezazleno jagnje, sa željom da mirno podnosimo svako progonstvo i da posredujemo za večno dobro naših bližnjih. Pomozi nam da pokažemo lavlju hrabrost u situacijama kada se narušava slava Tvog imena! U Hristovo ime. Amin.