Bog nas je izabrao

Milenko Isakov

…“kao što nas izabra kroz Njega pre postanja sveta, da budemo sveti i pravedni pred Njim u ljubavi, odredivši nas napred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo…“ (Ef.1:4,5)

Gospod Isus je rekao da je On došao da pronađe i spase ono što je izgubljeno (Luka 19:10). Svi smo mi bili izgubljeni! Bili smo mrtvi u svojim prestupima i gresima (Ef.2:1). Lutali smo u tami i nismo imali spoznaju duhovne realnosti. Trebao je Neko da nas pronađe! Trebao je Neko da nas usmeri i da nam pokaže put. Trebala nam je poruka probuđenja. Trebao je Neko da nas dovuče Ocu (Jovan 6:44).

Danas mi je došao čovek u radnju i bojažljivo upitao da li mogu da mu izrežem na meru polovna stakla koja je doneo sa svojim sinom na trociklu. Kada smo počeli da komuniciramo, primetio sam da ima čudan naglasak i pitao sam ga o njegovom poreklu. Rekao je da je izbegao sa Kosova i da stanuje na Malom Beogradu (jedan deo grada Novog Sada). Pitam ga čime se bavi. Kaže da ide tim trociklom i prevrće kante. Kada sam to čuo, Bog je ispunio moje srce posebnom naklonošću prema tom čoveku i njegovom sinu. Pita me koliko je dužan i to me je dodatno taknulo. Zajedno smestimo stakla na trocikli. Pita me na kraju da li ima negde vode pošto mu je sin žedan. Pokazao sam im česmu na dvorištu. Napojili su se i umili. Čovek se zahvalio i otišao. Kada sam ušao u radnju, Bog je jednostavno slomio moje srce! Počeo sam da plačem za tim čovekom i molim Gospoda za njegovo spasenje…

Zašto je on morao da beži iz ratne zone, a ja ne? Zašto se on toliko pati u životu, a ja ne? Zašto će njegov sin pamtiti detinjstvo po tome što je išao sa tatom da prevrće kante, a ja ne? Na osnovu čega sam ja bolji od njega da mi je Bog dao najveći dar svih vremena – Isusa? Zašto sam ja Božije dete, a on ne?

Dragi brate i sestro, da li si danas svestan da je tvoje spasenje čudesan čin Božije blagodati? Ne razumemo zašto nas je toliko voleo kada smo Mu bili neprijatelji. Čudimo se zašto smo baš mi bili Njegov izbor! Kada si poslednji put zahvaljivao Bogu za to?

Nije li tragedija da ljudi nakon tako mučnog života na zemlji završavaju u večnoj muci? Ko će im reći za Hrista? Imamo li srce puno saosećanja i ljubavi za grešnike koji su svi potencijalna Božija deca, ako prihvate slavnu poruku Evanđelja koju želimo da im objavimo?

Gospode, ne razumem zašto si baš mene izabrao! Hvala ti što si me smatrao toliko dragocenim da si želeo da pošalješ svog Sina da me pronađe. Hvala ti što si mi dao ovo iskustvo da bih bar minimalno osetio Tvoje veliko srce prema grešnicima. Molim te, daj mi ljubav i saosećanje za njih da bih mogao da im govorim o Tebi. U Hristovo ime, amin!

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: