Sve proveravajte

Milenko Isakov
„Sve proveravajte, a dobro zadržite
(1.Solunjanima 5:20)

Verovatno smo svi nekada doživeli prevaru od drugih ljudi. Pre nekoliko godina sam kupio alat koji je, kasnije se ispostavilo, bio potpuno neispravan, iako je prodavan kao nova roba. Trgovac me je prevario! To se mnogima dešava. Vrlo je loš osećaj kada postanemo svesni da nas je neko prevario. Ipak, to su samo prevare po pitanju prolaznih stvari ovoga sveta. Biti duhovno prevaren predstavlja neuporedivo veću tragediju!

Biblija govori da je Sotona taj koji vara sav vasioni svet (Otkr.12:9). On ne stoji na istini i u njemu nema istine. On je lažov i otac laži (Jovan 8:44). Sotona sa svojim demonima ima veliki uticaj na ljude i uspešan je u svom radu. Svet u kome živimo je pun prevarenih ljudi. Svaki čovek koji nije u carstvu ljubavi Isusa Hrista nalazi se pod vlašću neviđenog prevaranta i obmanjivača, ali slava našem Gospodu koji je došao da objavi istinu i Reč koja je sigurna zaštita od svake prevare!

Vreme u kojem živimo su poslednji dani u kojima se bezakonje jako umnožava. Prema Reči Gospodnjoj to je period u kojem će neki odstupiti od istinske vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske (1.Tim.4:1). Dakle, tu se govori o ljudima i ženama koji su nekada posedovali istinsku veru, ali su zbog uticaja lažnih učenja odstupili od Gospoda. Bog želi da nas sačuva od toga i iz tog razloga apostol Jovan upozorava da ne verujemo svakom duhu, nego da kušamo (ispitujemo) duhove da li su od Boga, jer su mnogi lažni proroci izašli na svet (1.Jov.4:1). To se upravo podudara sa našim uvodnim stihom u kojem Pavle kaže da sve proveravamo.

Podsetiićemo se vernika iz Verije kojima je Pavle došao da propoveda Evanđelje. Oni su svim srcem primili Reč, a zatim svakodnevno po pismu istraživali istinitost Pavlove propovedi (Dela 17:11). Istraživanje Pisma je zaista siguran način da budemo zaštićeni od prevare! Božija Reč je nepogrešivo merilo za procenu ispravnosti bilo koje nauke. Zato na hrišćanskim sastancima treba da dominira propovedanje Reči koju će slušaoci pažljivo slušati i rasuđivati da li je u skladu sa Pismom (1.Kor.14:29).

Mi smo pozvani da sve proveravamo. Gospod je dao upozorenje da se čuvamo, da budemo trezni i da pazimo. Rekao je da će vreme pred Njegov drugi dolazak biti vreme velikih prevara. Kazao je da se čuvamo da nas neko ne prevari (Matej 24:4,5).

Međutim, Biblija kaže da izvor prevare ne mora dolaziti samo od spolja (od uticaja Sotone i sveta). Prevare mogu doći iznutra. „Srce je prevarno više svega i opako; ko će ga poznati?“ (Jeremija 17:9). Naše srce nas može varati! Želje našeg tela su prevarljive (Ef.4:22). Jedna duhovna pesma opisuje prevareno stanje duše sledećim rečima: „Uzbunjen mladalačkom vatrom sledio sam laž i prevarne želje. Za senkom sam letio samo. Istina mi nepoznata bi. Pun ponosa, sebičnosti same, bez videla, bez poniznosti u zabludu dadoh se zaneti i u svemu grehu rob biti.“

To je tvoje stanje, dragi prijatelju, ako se nisi obratio Bogu i predao svoj život Gospodu Isusu Hristu. Najbolji način da budemo sačuvani od prevare jeste da upoznajemo istinu. Poznavanje istine je najbolji recept da budemo sačuvani od laži.

Sve proveravajmo, a zadržimo samo ono što je u skladu sa Pismom! Amin.