Uticaj komentara bližnjih

Milenko Isakov
„I od toga dana Saul gledaše popreko Davida.“
(1.Samuilova 18:9)

U 18.poglavlju 1.Samuilove knjige opisuju se žene iz raznih gradova u Izraelu koje su uz pevanje slavile pobedu Izraelskog naroda nad Filistejima. One su govorile kako je Saul pobio hiljadu neprijatelja, a David svojih deset hiljada. Kada je Saul čuo njihov komentar, razgnjevio se i prema rečima uvodnog stiha, od toga dana počeo je da gleda popreko Davida.

Saulov stav prema Davidu promenuo se u momentu kada je postao svestan da je David počeo da stiče veću popularnost u narodu od njega. Saulu je veoma zasmetala činjenica da su žene pevale kako je, matematički, David deset puta bolji od Saula.

Ono što mi je Gospod progovorio kroz ovaj stih jeste da komentari i mišljenja naših bližnjih, naročito u smislu upoređivanja vernika, mogu da imaju snažan uticaj na nas. Reči kojim su izraelske žene izrazile veće oduševljenje Davidom od Saula proizvele su toliko strahovit uticaj u Saulovom srcu da je on zauvek promenuo svoj stav prema Davidu. Počeo je da ga gleda popreko. Od tog dana Saul je uzeo Davida na svoje oko. Počeo je pažljivo da ga promatra. Saulovo ljubomorno, zavidno oko počelo je da prati Davida.

Ovaj slučaj nas upozorava da đavo koristi tuđe komentare (bilo da su u pitanju pokude ili pohvale) da bi naveo vernike da steknu pogrešan stav prema osobama čiji postupci se komentarišu. Saul je počeo da zavidi Davidu. Obuzet rečima žena koje su svojim komentarima načinile poređenje između Saula i Davida, Saul je u Davidu počeo da vidi svog opasnog konkurenta.

Međutim, u Hristovoj novozavetnoj Crkvi ne postoji konkurencija! Mi nikada nismo bili, niti ćemo biti jedni drugima konkurenti. Mi smo svi braća (Mat.23:8-12). Mi smo svi jednim Duhom kršteni u jedno telo. Svi smo jednim Duhom napojeni. Mi smo telo Hristovo i udi među sobom. (1.Kor.11:27). Kao što je nemoguće da leva noga smatra desnu ruku svojim konkurentom, tako je nemoguće da među istinskim udovima Hristovog tela vlada takmičenje i konkurencija.

Ipak, đavo kroz različite komentare napada vernika da promeni stav prema svom bratu, sestri ili bližnjem. Saul je očigledno zaboravio svoj prvi susret sa Davidom o kojem čitamo dva poglavlja ranije, u 1.Sam.16. Pošto je Gospod već odstupio od Saula i napadao ga je zli duh, njegove sluge su predložile da pozove čoveka koji zna da udara u gusle. Tako je David bio izveden pred cara Saula. Božija Reč kaže da mu je veoma omilio i postavio ga da mu nosi oružje (stih 21). Saul ga je zadržao kod sebe.

Kada uporedimo ovaj događaj sa događajem dva poglavlja ispred, ovde vidimo Saula i Davida koji su deo istog tima. David je Saulov pomoćnik koji mu nosi oružje i oni zajedno ratuju protiv neprijatelja. Malo kasnije, kao rezultat komentara žena, vidimo kako Saul u Davidu počinje da vidi svog opasnog konkurenta. Saul i David postaju zapravo dva tabora.

To je nešto što đavo želi da čini među vernicima. Đavo želi tabore u crkvi! Želi da počnemo da gledamo jedni na druge kao oponente. To svakako nije Božija volja. Mi jesmo i treba da se osećamo kao deo jednog istog tima koji ima zajedničkog neprijatelja. Amin!

Pomozi nam Gospode da budemo ukorenjeni u Tvojoj ljubavi. Nauči nas voleti braću i sestre i videti Tebe u njima! Amin.