Povratak i reformacija pod Jezdrinim vođstvom (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Tamo sam, pored reke Ahave, proglasio post,
da bismo se ponizili pred našim Bogom
i zamolili ga za srećan put nama i našoj nejači
sa svom našom imovinom.“

(Jezdra 8:21)

 U Jezdri 7:12 čitamo interesantno poređenje titula: Artakserks, car nad carevima, i Jezdra književnik zakona Boga nebeskog! Svi znamo koja titula je veća.


U 7:18 se vidi kako je car imao veliko poverenje u Jezdru kao čoveka integriteta da je mogao da mu kaže sledeće: „Sa preostalim srebrom i zlatom ti i tvoja sabraća uradite kako vam se čini da je najbolje, u skladu sa voljom vašega Boga.“


Svaki Božiji sluga treba da bude čovek takvog finansijskog integriteta da čak i neznabožački car ima poverenje u njega. Ali, jao, kako je retko naći takve ljude danas.


I pored svega što je car uradio za Jevreje, Jezdra je bio pažljiv da daje svu slavu Bogu, a ne caru. Bog je bio taj koji je stavio sve te stvari u srce caru. Takođe, bio je jednako pažljiv da daje slavu Bogu zato što mu je davao snagu da izvede Božiji narod iz Vavilona (7:27,28).


U 8:1 čitamo još jedan spisak ljudi koji su izašli iz Vavilona. Ovoga puta vidimo da se broj Levita smanjio na samo 38 (7:18,19). Broj onih koji mogu da se pouzdaju u Boga i žive po veri u Njega se uvek smanjuje!


U 8:21 čitamo da je Jezdra objavio post. Bio je to način da svi zajedno izraze svoju poniznu zavisnost od Boga za bezbedno putovanje u Jerusalim. Jezdru je bilo sramota da traži od cara vojnike da ih zaštite, nakon što je tako hrabro posvedočio pred carem o njihovoj veri u svemogućeg Boga: „Milostiva ruka našega Boga je na svima koji ga traže, a njegov silni gnev na svima onima koji ga ostavljaju.“


U 8:24-30 vidimo Jezdrinu mudrost u upravljanju srebrom i zlatom koje se prenosilo u Jerusalim. On je rekao sveštenicima: „To je sveti depozit. Budite pažljivi sa tim. Kada stignete u Jerusalim morate sve to u gram predati tamošnjim vođama.“


Ovo nas uči o važnosti da budemo verni u korišćenju novca kada gradimo Telo Hristovo. 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: