Izgradnja hrama (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Ali oko njihovog Boga bdelo je nad judejskim starešinama,
pa nisu bili sprečeni da rade…“

(Jezdra 5:5)

Kada pokušaš da gradiš Božiji dom kao telo Hristovo, i ti ćeš se suočiti sa mnogo opozicije. Ako si zainteresovan samo za izlazak iz Egipta i da živiš individualnim hrišćanskim životom, nećeš imati mnogo problema. Međutim, ako se pridružiš drugom pokretu iz Vavilona u Jerusalim, suočićeš se sa mnogo napada od Sotone, ali tvoj život će biti zaštićen zato što je Bog suveren. Bog dozvoljava ove protivnike i on nadvladava i careve i njihove odluke. Neprijatelji su poslali zahtev caru i on je poslao ukaz (4:17-22). Došli su sa carevim ukazom u Jerusalim i zaustavili poslove. Lažnim izveštajima su uticali na carevu odluku.


Možeš biti potpuno siguran da će biti mnogo lažnih izveštaja kada pokušavaš da služiš Gospodu. Religiozni ljudi, sekularne vlasti, policija i mnogi drugi ljudi će se okrenuti protiv nas. Tako je posao bio zaustavljen.


Kakav je bio Božiji odgovor na to? On je ubio tog cara i podigao drugog na njegovo mesto – Darija (4:24).


U Jezdri 4:24 vidimo da čak 16 godina nakon povratka u Jerusalim Izraelci nisu još postavili temelj za hram. Ovo se desilo zato što su imali nemaran stav prema izgradnji hrama i bili su zauzeti gradnjom svojih kuća (Agej 1:1-4). Proroci Agej i Zaharija su izazivali ljude da stave Boga na prvo mesto i da zidaju hram (5:1,2).


Međutim, ponovo su se pokrenuli neprijatelji i rekli: „Ko vam je rekao da zidate hram?“ Zatim čitamo ovaj predivan stih: „Božije oko je bilo na njima i nisu mogli da ih zaustave“ (stih 5). Neprijatelji su poslali izveštaj caru Dariju, a Darije je izdao novi ukaz zato što je pronašao ukaz koji je Kir ranije izdao. Pogledajte ovde Božiju suverenost. „Ne mešajte se u radove na ovom Božijem domu. Neka ponovo sazidaju Božiji dom na njegovom mestu. Neka se troškovi tih ljudi u potpunosti podmire iz carske riznice, da se radovi ne bi prekidali.“


Ko je bio Darijev savetnik? Danilo. Bog svugde ima svog naroda da bi pomogao svojim slugama. Tako vidimo da je ovde opozicija samo doprinela dobru onih koji su gradili hram, jer je na kraju krajeva Božiji narod dobio više nego što je imao ranije. Država je platila kompletan iznos za izgradnju hrama.


Hram je bio izgrađen zajedničkim radom. Započet je kao mali posao, kao što i svako Božije delo na početku izgleda, ali na kraju je završena građevima sa kojom je Bog bio zadovoljan. Ista je situacija sa izgradnjom crkve.


Zatim su slavili Pashu i radovali se – „jer ih je Gospod ispunio radošću promenivši stav asirskog cara prema njima, pa im je ovaj pomogao oko radova na Domu Boga, Boga Izraelovog“ (Jezdra 6:22).


Nakon toga imamo jaz od 60 godina pre 7.poglavlja. U tom periodu se desila priča o Jestiri.