Iz Vavilona u Jerusalim

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Ko je među vama iz Njegovog naroda,
neka ide u Jerusalim da zida dom Gospoda Boga.“

(Jezdra 1:3)

Jezdra je živeo u vreme kada su se Izraelci vratili iz svog sedamdesetogodišnjeg ropstva.


U Starom zavetu su zabeležena dva putovanja izraelskog naroda. Prvo putovanje je bilo iz Egipta za Kanan i ono simbolizuje individualno spasenje Hrišćanina – otkupljenog krvlju Hristovom (pashalno jagnje), krštenog u vodi (prolazak kroz Crveno more), krštenog Svetim Duhom (stub od oblaka), i koji pobeđuje želje tela (divovi u Kananu).


Drugo putovanje je bilo iz Vavilona u Jerusalim nakon ropstva. Ono govori o izgradnji Crkve. Prvo putovanje simbolizuje naše lično hodanje sa Bogom. Drugo simbolizuje naš izlazak iz mrtvih religioznih sistema (Vavilon) i izgradnju tela Hristovog (Jerusalim). Mnogi proroci su govorili o ovom Božijem pokretu iz Vavilona u Jerusalim. Vavilon ima duhovno značenje u Novom zavetu i odnosi se na iskvareno, preljubničko hrišćanstvo koje govori da sledi Gospoda, ali ga zapravo ne sledi (Otkrivenje 17). Jerusalim (Otkr.21) se odnosi na istinsku Crkvu, Hristovu nevestu.


Jezdra je bio čovek koga je Bog koristio u tom drugom putovanju u Starom zavetu. Njegova knjiga govori o povratku Izraelaca pod vođstvom Zorovavelja (poglavlja 1 i 2), izgradnji hrama (poglavlja 3-6) i reformaciji pod Jezdrinim vođstvom (poglavlja 7-10).


Čitamo da je Bog najpre pokrenuo cara Kira da izda nalog za izgradnju hrama. Kir je rekao: „Gospod Bog mi je dao sva zemaljska carstva i odredio me da Mu sagradim hram u Jerusalimu“ (Jezdra 1:2).


Pogledajte Božiju suverenost koja je pokrenula neznabožačkog cara da izda nalog za izgradnju Božijeg hrama u Jerusalimu! Kir je nastavio: „Ko je među vama iz Njegovog naroda, neka ide u Jerusalim da zida dom Gospoda Boga.“ On nije prisiljavao Izraelce da idu. Oni su imali slobodu da odaberu.


Tako je i danas – mi imamo slobodu da ostanemo u mrtvim religioznim sistemima ili da se pokrenemo prema Jerusalimu.