Ko može graditi Jerusalim?

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Ko je među vama iz Njegovog naroda,
neka ide u Jerusalim da zida dom Gospoda Boga.“

(Jezdra 1:3)

Kir je zapovedio za ljude koji se pokrenu: „Neka ih ljudi iz tog mesta snabdeju dragovoljnim žrtvama za Božiji dom u Jerusalimu“ (1:4).


Da bismo gradili Jerusalim, Telo Hristovo, prva stvar koju treba da prepoznamo jeste da je Bog suveren, iznad svih ljudi. On je mogao da pokrene bezbožne vladare tada, a i danas može pokrenuti bilo koga da bi se Njegovi ciljevi ostvarili. Ako to ne verujemo ne možemo graditi Jerusalim.


Druga stvar koju treba da prepoznamo jeste da Bog nikoga ne prisiljava da napusti Vavilon. Svi su pozvani da napuste, ali niko nije prisiljen da to učini. Moramo dati ljudima slobodu da izaberu, jer Bog voli samo dobrovoljne davaoce.


Treća stvar koju vidimo jeste da oni koji lično ne napuštaju Vavilon još uvek mogu podržati Božije delo „dragovoljnim žrtvama“ (1:4). Ako ne možemo lično graditi Jerusalim, još uvek možemo podržati tu gradnju dobrovoljnim prilozima.


Zašto je persijski car Kir toliko mnogo podržavao Božiji narod?


Odgovor možda leži u tome da oko 200 godina pre nego što se Kir rodio, Isaija je prorokovao o njemu po imenu: „Bog kaže za Kira: On je moj pastir i izvršiće sve što želim. On će reći za Jerusalim: „Neka se obnovi“ i za hram: „Neka mu se postave temelji.“ Ovako kaže Gospod svome pomazaniku Kiru, koga sam uzeo za desnicu da pred njim pokorim narode i razoružam careve, da pred njim otvorim vrata da se kapije ne zatvore: Ići ću pred tobom i sravniti planine; razvaliću bronzane kapije i proseći gvozdene prevornice. Daću ti blaga pohranjena u tami i bogatstva sklonjena na tajna mesta, da spoznaš da sam ja Gospod, Bog Izraelov, koji te zove po imenu. Radi svog sluge Jakova i Izraela, izabranoga moga, pozivam te po imenu i dajem ti počasni poziv, iako me ne znaš. Ja sam Gospod, i nema drugoga, osim mene nema Boga. Osnažiću te, iako me ne znaš, da se od istoka do zapada zna da sam ja jedini. Ja sam Gospod, i nema drugoga“ (Isaija 44:28-45:6).


Možda je Danilo, koji je još bio živ u to vreme, pokazao ovaj odeljak Pisma Kiru, a Kir je bio oduševljen kako je svemoćni Bog prorokovao o njemu po imenu, dva veka ranije.


To je doprinelo da se Kir ponizi i on je učinio ono što je Isaija prorokovao da će učiniti – zapovedio je Izraelcima da se vrate u Jerusalim i da ponovo grade hram!!

Božiji putevi su zaista zadivljujući.