Bog je zainteresovan za pojedince

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Ovo su bili Izraelovi sinovi:
Ruvim, Simeun, Levije, Juda, Isahar, Zavulon,
Dan, Josif, Venijamin, Neftalim, Gad i Asir.“

(1. Dnevnika 2:1)

Koliko nam je poznato, Prva i Druga knjiga dnevnika su zapisane nakon što su se Izraelci vratili iz 70-ogodišnjeg Vavilonskog ropstva. Možda je Jezdra autor ovih knjiga. Ove knjige se razlikuju od dve knjige o carevima zato što se bave samo istorijom Jude (južnog carstva).


Izrael se podelio na dva carstva nakon Solomunove smrti. Rovoam je vladao jednim, a Jerovoam drugim carstvom. Severno carstvo se zvalo Izrael i činilo ga je deset Izraelskih plemena, a južno carstvo se zvalo Juda i činila su ga dva plemena – Venijamin i Juda. Svi Izraelski carevi su generalno bili zli, dok su u Judi neki bili dobri, a neki zli. Knjige o carevima se bave dešavanjima u oba carstva. Međutim, knjige dnevnika se bave samo carevima Jude, počevši od Saula i Davida.


Postoji dosta stvari u ovim knjigama koje ponavljaju ono što je zapisano u knjigama o carevima, ali to se dešava sa razlogom da bi se naglasile određene lekcije, kao što je slučaj sa četiri Evanđelja. Većina toga što je zapisano u knjigama dnevnika jeste istorija i mi smo to već pokrili kada smo proučavali Prvu i Drugu knjigu o carevima.


Prvih devet poglavlja Prve knjige dnevnika govore o Davidovom porodičnom stablu, počevši od Adama. Jedan razlog zbog kojeg nam je Bog dao ovo dugačko rodoslovlje Ruvima i Simeuna, svešteničko rodoslovlje i rodoslovlje ostalih plemena jeste da nam pokaže da je Bog zainteresovan za pojedince.


Bog nije zainteresovan samo za plemena, već i za pojedince. Oni koji se nalaze u Božijoj knjizi života su takođe pojedinci. Tamo ne kaže: „Toliko i toliko hiljada ljudi iz Bačke je nanovo rođeno, a toliko i toliko iz Srema…“ Ne, već je zabeleženo zasebno ime pojedinaca, a to nas uči da je Bog lično zainteresovan za svakoga od nas. On takođe zna sve o tvom porodičnom stablu – sve do Adama. On poznaje tvoju celokupnu životnu istoriju i On ima plan za tvoj život. To treba sve da nas ohrabri, da znamo da nismo samo brojka od više milijardi ljudi na licu zemlje, nego pojedinci koje Bog poznaje po imenu! On zna sve o nama i poznaje naše pretke.

On zna svaki sitan detalj našeg života. On zna čak i broj dlaka na našoj glavi.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: