Asirija napada Izrael i Judu (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„I te iste noći iziđe anđeo Gospodnji i pobi u logoru Asirskom
sto osamdeset pet hiljada ljudi.“

(2. Carevima 19:35)

U 19.poglavlju čitamo da je Asirski car, nakon što je pokorio Izrael, pošao da se bori i protiv južnog carstva, Jude. Jezekija je tada vapio Gospodu za pomoć (2.Car.19:15). Te noći, jedan anđeo je došao i uništio 185.000 asirskih vojnika (stih 35). Isus je rekao Petru u Getsimaniji da može ako hoće da pozove 72.000 anđela da mu pomognu. 72.000 anđela bi mogli da unište 13 milijardi ljudi (72.000 x 185.000), što je više nego duplo od današnje svetske populacije! Takva je Božija sposobnost da odbrani svoj narod od svetovnih sila. Iz tog razloga Isus nije imao nikakav strah, a niti bismo mi trebali da živimo u bilo kakvom strahu.


Nakon toga Jezekija se suočio sa još jednim problemom. Razboleo se i Gospod mu je rekao da naredi za svoj dom, jer će umreti i neće više živeti (20:1). Kada nam Gospod kaže da je vreme da umremo, moramo biti voljni da odmah napustimo ovu zemlju, jer samo Bog zna šta je najbolje za nas. Dakle, kada nam Bog kaže da je vreme da putujemo, ne trebamo želeti da ostanemo duže u ovom pokvarenom svetu. Otići i biti sa Hristom je daleko bolje. Međutim, Jezekija nije želeo da ide i molio je za produžetak svog života. Gospod ga je uslišio i dodao mu još 15 godina. Međutim, šta se desilo u tom periodu? Rodio mu se sin Manasija. Manasija je imao 12 godina kada je postao car (21:1). Očigledno je bio rođen tokom tih 15 godina koje je Gospod dodao Jezekiji. Vladao je 55 godina i bio najgori car Jude (2.Dnevnika 33:9). On se rodio zato što Jezekija nije želeo da umre kada mu je Gospod rekao da je njegovo vreme na zemlji isteklo.


U 24.poglavlju čitamo da je Vavilon pokorio Asiriju i postao nova svetska sila. Vavilon je došao da se bori protiv Jude i uništio je Jerusalim. Tradicija nam kaže da je Isaija prorokovao tokom ranih dana Manasijine vladavine, da je bio progonjen zbog svoje stroge osude protiv Jude i da je otišao i sakrio se u šuplji balvan. Bio je pronađen i Manasija je presekao taj balvan, presekavši time i Isaijino telo. Čitamo o ljudima koji su bili „pretrveni“ (isečeni) u Jevrejima 11:37.


Druga knjiga o carevima započinje Ilijom koji je bio uzet na nebo, a završava narodom Jude koji biva odveden u vavilonsko ropstvo. Koji kontrast! Mi takođe možemo izabrati gde ćemo ići, ili na nebo, ili u Vavilon. Sve zavisi od toga kome ćemo izabrati da ugađamo. To su neke lekcije koje možemo naučiti iz druge knjige o carevima. 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: