Asirija napada Izrael i Judu (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Tako se oni bojahu Gospoda, a služahu i svojim bogovima…“

(2. Carevima 17:33)

U 17.poglavlju čitamo o Izraelskom ropstvu koje se desilo oko 730.godine pre Hrista. Asirci su došli, pokorili Izrael i odveli narod u ropstvo. U 2.Car.17:33 je zapisano da su se Asirci „bojali Gospoda i služili svojim bogovima.“ To je taj falsifikovani „strah Gospodnji“ koji i danas postoji u hrišćanskom svetu. Danas većina hrišćana ima određeno poštovanje za Boga, ali zapravo služe svom bogu novca, posla, svoje časti, svog zemaljskog položaja, svog položaja u crkvi itd…


U 18.poglavlju čitamo o Judinom caru Jezekiji. Jezekijin otac Ahaz je bio veoma zao car koji je Jezekijinog starijeg brata bacio u vatru za žrtvu neznabožačkim bogovima (2.Car.16:3). Međutim, Jezekija se razlikovao od svog oca i bio je dobar car. Slava Gospodu za decu koja žele da se razlikuju od svojih očeva zato što se boje Boga.


U 2.Car.18:4 čitamo o narodu Jude koji je još uvek obožavao zmiju od bronze koju je Mojsijie načinio u pustinji pre više od 700 godina. Car Jezekija je bio taj koji je konačno slomio to sujeverje u Judi i uništio bronzanu zmiju. Pomislite koliko mnogo pobožnih ljudi je živelo u Izraelu tokom tih 700 godina – Isus Navin, Samuilo i David (čovek po Božijem srcu), ali niko od njih nije razumeo da ta bronzana zmija treba da bude uništena. Verovatno su svi ti ljudi tolerisali zmiju govoreći da ona nije poput drugih idola, pošto je sâm Bog zapovedio da se načini. Međutim, Jezekija je jasno uvideo da ja to idol. Slava Bogu za ljude kao što je Jezekija.


Da li mislite da postoji razlika između idola Isusa (ili Marije) i idola nekih drugih religija? Ne postoji, i jedni i drugi su idoli koje Bog mrzi. Čak i zmija od bronze koja je jednom bila načinjena po Božijoj zapovesti nije bila prihvatljiva Bogu kao objekat obožavanja. Čovek ne treba da obožava bronzane zmije, niti bilo kakvog drugog idola! Međutim, čak ni David nije imao svetla na ovu elementarnu istinu. Bog je dao ovo razumevanje manjem caru. Ponekad obični vernici mogu imati svetlo na istine iz Pisma na koje dobro poznati hrišćani nemaju. Nikada nemojmo zaboraviti tu činjenicu.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: