Ilija i njegova služba (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„I on otide i učini po reči Gospodnjoj,
i otišavši nastani se kod potoka Horata, koji je prema Jordanu.“

(1.Carevima 17:5)

U 17.poglavlju 1.Knjige o carevima čitamo o Iliji. Prva stvar koju želim da primetite jesu njegove reči caru Ahavu: „Tako da je živ Gospod Bog Izraelov, pred kojim stojim“ (17:1). Ti pravi proroci se nisu bojali careva iz jednog razloga – oni su stojali pred Gospodom. Carevi su bili samo mala zrnca prašine pred Bogom. Velika potreba u našoj zemlji jeste za mladim ljudima koji bi bili proroci poput Ilije. Poznanje Biblije je važno, ali važnije od toga je da živiš pred Božijim licem. Da bi živeo pred licem Božijim, moraš držati svoju savest 100% čistom – ne 99%, nego 100%, i moraš se potpuno poniziti. Tvoje lice mora biti u prahu sve vreme. Tako je živeo Ilija.


Ako Bog ne može da nađe takve mladiće, nadam se da će naći neke mlade sestre koje žive pred Božijim licem i koje će biti Njegov glas u našoj zemlji. Vi nećete stojati za propovedaonicom, ali možete imati uticaj na ljude iz vaših domova. Bogu su potrebna mnoga braća i sestre u našoj zemlji koji žive pred Njegovim licem.


Ilija je bio čovek koji je bio trenutno poslušan svakoj maloj stvari koju je Bog rekao. Jednom mu je Bog rekao da ode i da se sakrije kod potoka Horata i on je to poslušao (17:3). Tamo su ga gavrani hranili, a vodu je pio iz potoka (stih 6). Svakog jutra i večeri gavran mu je donosio meso. Da su mu gavrani donosili povrće, to bi sâmo po sebi bilo čudo, a još veće čudo jeste da su gavrani donosili meso (što i oni vole). Tako se Bog pobrinuo za Iliju. Međutim, posle nekoliko dana, Ilija je mogao da počne da više zavisi od gavrana nego od Gospoda!


Mnoge Božije sluge započnu pouzdanjem u Gospoda za njihove finansijske potrebe. Međutim, posle nekoliko godina, oni više ne zavise od Gospoda, već od nekih gavrana – ljudskih bića koji im šalju redovnu podršku! Tako je Gospod učinio da potok presuši i da gavrani prestanu da donose hranu. Bog je želeo da otkači Ilijinu zavisnost o potok i gavrane da bi ga naučio da ponovo zavisi samo od Gospoda. Hvala Bogu kada gavrani prestanu da dolaze – kada obećana podrška ne dođe. Tada ćeš ponovo naučiti da se pouzdaješ samo u Gospoda za svoje potrebe. Ja sam imao takva iskustva. Zahvaljujem Bogu za situacije kada sam okretao svoje oči od gavrana ka Njemu koji poseduje „stoku po planinama na hiljade“ (Psalam 50:10) i koji je rekao da će ispuniti sve moje potrebe „po bogatstvu svoje slave u Hristu Isusu“ (Fil.4:19). 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: