1.Knjiga o carevima – pregled

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

 

„Zato molite Gospodara žetve da pošalje radnike za svoju žetvu.

(Matej 9:38)

Ova knjiga započinje Davidom, čovekom po Božijem srcu, a završava Ahavom, najgorim carem koji je vladao u Izraelu. Izrael započinje kao snažna nacija, a završava kao podeljena nacija kojom vladaju mnogi zli carevi, naročito u Izraelu.


Kao što smo često videli, stanje Božijeg naroda mnogo zavisi od duhovnosti ili nedostatka duhovnosti njegovih vođa. Kad god je Izrael imao pobožnog vođu, oni su napredovali na putu pobožnosti. Kada su imali telesnog vođu, odvajali su se od Boga i postajali telesni. U Božijem narodu je uvek bila velika potreba za pobožnim vođama. Isus je u svoje vreme posmatrao mnoštvo naroda i video ih kao raštrkane ovce bez pastira. Rekao je svojim učenicima da se mole da Bog podigne pastire u svom narodu (Matej 9:36-38). Kada Bog posmatra crkve po Srbiji danas, On vidi istu postrebu za pobožnim vođama. Izazov koji imamo jeste da zadovoljimo Božije srce time što ćemo biti tip čoveka i žene koji On traži.


U svakoj generaciji Bogu su bili potrebni pobožni lideri. Ne možemo zavisiti od mudrosti lidera iz prethodnih generacija. David nije mogao vladati Izraelom zauvek. On je umro i neko je morao da preuzme vođstvo. Kakav će Izrael postati zavisilo je od tipa osobe koja će postati naredni car.


Bog podiže pobožnog čoveka da započne određeno delo u jednoj generaciji. On zatim ostari i umre. Da li će lideri naredne generacije imati samo poznanje osnivača i njegove doktrine, ali ne i njegovu pobožnost i Božije poznanje? U tom slučaju narod će sigurno zastraniti. Bogu su potrebni mnogi „Davidi“ i „Devore“ u ovim danima. 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: