Davidovi poslednji dani (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

 

„…koji vlada ljudima neka je pravedan,
vladajući u strahu Božijem
.“

(2.Samuilova 23:3)

U 2.Sam.21 čitamo o gladi koja je trajala u Izraelu iz godine u godinu. Prve dve godine David je mislio da je u pitanju prirodna nezgoda. Međutim, kada se to nastavilo i treće godine, David je počeo da traži Gospoda da bi otkrio iz kojeg razloga se to dešava. Kada prolazimo kroz finansijske poteškoće koje izgledaju da nemaju kraja ili kada uvidimo da nedostaje kontinualni Božiji blagoslov u našim životima, dobro je da potražimo Božije lice i saznamo koji je razlog za takvo stanje. Uvek će postojati neki razlog. U ovom slučaju, Bog je rekao Davidu da su razlog ubijeni Gavaonjani od strane Saula mnogo godina ranije. Gavaonjani su bili Hananejci za koje je sâm Bog zapovedio Isusu Navinu da ih pobije, ali oni su prevarili Isusa Navina i načinili savez sa njima da Izraelci neće ubiti nikoga od njihovih potomaka. Saul je prekršio taj savez. Bog veoma ozbiljno uzima to kada ne održimo svoju reč – čak i prema neprijateljima! Kada je ta stvar bila rešena, Bog je ponovo blagoslovio zemlju usevima.


U 22.poglavlju se nalazi pesma izbavljenja koja se od reči do reči ponavlja u Psalmu 18. U stihovima 17-20 je divna ilustracija našeg spasenja.


David je bio veliki Izraelski vođa. Pre nego što je umro, zapisao je nekoliko reči o kvalitetima koje treba da imaju duhovne vođe u poglavlju 23:2-4. Vođa treba da bude pomazan Svetim Duhom i treba stalno da ima Božiju Reč na svom jeziku. Mora voditi ljude pravedno i u strahu Gospodnjem. Njegov život mora biti svetlo i njegovo svedočanstvo mora biti poput jutra bez oblaka.


U 2.Sam.23:8-39 imamo spisak nekih moćnih Davidovih ljudi i njihovih podviga. David je bio hrabar čovek i on je okupio mnoge hrabre ljude oko sebe. Bogu su potrebne neustrašive vođe u crkvi i danas, koje će se boriti protiv Sotone i kroz koje Bog može doneti velike pobede – ako je neophodno, čak i jednom rukom (stih 10). Gospodu su potrebni ljudi koji će hrabro stojati za Njega (stih 12). David je imao veliku odgovornost kao vladar Izraela i on je znao da poveri odgovornost tim hrabrim ljudima. Nije radio sâm. 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: