Pobeda u privatnom i javnom životu

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„…i znaće sav ovaj zbor da Gospod ne spasava mačem ni kopljem,
jer je rat Gospodnji…“

(1.Samuilova 17:47)

Kada je David video kako Golijat preti Izraelu, primetite njegovu žestoku brigu za slavu Božijeg imena i čast Božijeg naroda: „Ko je taj neobrezani Filistejin da sramoti vojsku Boga živoga?“ (1.Sam.17:26). Dok su svi Izrealci bili neverujući poput njihovih predaka koji su lutali u pustinji 40 godina, David je znao šta je Bog učinio hananskim divovima kroz Isusa Navina i Haleva. Iz tog razloga, David se ponudio da ide u borbu protiv Golijata.


Kada se Saul podsmevao Davidu rekavši da je još dete (David je tada imao verovatno oko 17 godina), David je ispričao Saulu neke slučajeve iz njegovog privatnog života o čemu nikada nikome ranije nije pričao, čak ni svojim roditeljima. Rekao je Saulu: „Kada sam čuvao stado svog oca, došao bi lav ili medved i odneo ovcu iz stada. Potrčao bih za tom divljom životinjom, oslobodio jagnje iz njegovih usta i ubio životinju. Ubio sam i lava i medveda“ (1.Sam.17:34-36). David je znao šta je Samson radio kada je Duh došao na njega. Nakon što ga je Samuilo pomazao, David je osećao da će i njemu Bog pomoći kao Samsonu, i Bog mu je pomogao.


Koliko bi pastira u Izraelu krenulo protiv lava samo zbog toga da bi spasili život jednog malog jagnjeta? Kada je Bog video da David ima takvu brigu za najmanje jagnje svog stada, On je odlučio da ga postavi za Pastira Izraelu. Kada Sotona počinje da zadobija slabog brata, dužnost pastira jeste da uđe u duhovnu bitku i oslobodi tog brata sotonskih kandži. Takve pastire Bog danas traži.


Ova priča nas takođe uči da najpre treba da nadvladamo neprijatelje u privatnom životu, pre nego što se suočimo sa Golijatom javno. Ako nisi pobedio lava i medveda u svom privatnom životu, nemoj umišljati da će te Bog pozvati da se suočiš sa Golijatom javno. Mnogi bi voleli da imaju javnu službu koja uništava sotonska utvrđenja, ali prvo moraju početi da uništavaju sotonska utvrđenja u svom umu. Moraju prvo pokazati brigu za Božije ime i male jaganjce u privatnom životu.


Saul je zatim rekao Davidu da bar uzme na sebe njegovo (Saulovo) oružje. Ono bi mu pružilo određenu zaštitu u borbi protiv Golijata. Da li će se David pouzdati u Saulovo oružje ili u Boga? David na kraju skida sve to i odlazi u bitku pouzdavajući se samo u Boga! Rekao je Golijatu: „Ti dolaziš na mene sa mačem, kopljem i štitom, a ja idem na tebe u ime Gospoda nad vojskama“ (stih 45). Tako je ubio Golijata običnim kamenom i iskoristio Golijatov mač da mu odseče glavu.


Tako se i mi danas borimo protiv Sotone. Bog koristi sâmo Sotonino oružje (Golijatov mač) da bi ga uništio. „Smrću je satro onoga koji ima državu smrti“ (Jevr.2:14). Kada je Golijat bio ubijen, ostali Filistiji su se razbežali (1.Sam.17:51). To nas uči da kada uništimo neki divovski greh u našem životu („greh koji je za nas prionuo“ – Jevr.12:1), uvidećemo da su mnogi ostali gresi u našim životima takođe nadvladani.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: