Jonatan i David

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Jonatan sklopi savez sa Davidom, 
jer ga je zavoleo kao samoga sebe.“

(1.Samuilova 18:3)

U 18.poglavlju čitamo o lepom stavu koji je Saulov sin Jonatan imao prema Davidu. Jonatan je nesumnjivo bio stariji od Davida i bio je naslednik očevog prestola. Logično je da bi zbog toga trebao da mrzi Davida zbog njegove popularnosti u Izraelu i zbog toga što mu je na taj način pretnja. Međutim, vidimo čistu ljubav i poštovanje u njegovom srcu prema Davidu. Ovo dokazuje da je Jonatan bio čovek koji je više želeo slavu Božiju i dobro Izraela od svog ličnog napredovanja. Iz tog razloga nije imao nikakvu zavist koja je zarazila njegovog oca Saula. Njegovo srce je bilo blisko povezano sa Davidom. Dao je Davidu svoju carsku haljinu, svoj mač i luk, time kao da je rekao: „Evo Davide, dokazujem da si ti zakoniti naslednik prestola (haljina) i nikada se neću boriti protiv tebe (mač i luk). Stavljam se pod tvoj autoritet“ (18:4).


Kako je Jonatan bio divan mladić! U 14.poglavlju čitamo o njegovoj veri u Boga kojom je pobedio Filisteje, a ovde vidimo njegovu potpunu oslobođenost od zavisti i sposobnost da rasudi koga je Bog pomazao.


Divno je kada stariji brat prepoznaje Božije pomazanje na mlađem bratu i dozvoli mu da preuzme vođstvo nad njim u službi. Vidimo divan primer toga u Varnavi. U Delima 13:2 čitamo da je Bog pozvao Varnavu i Savla na svoje delo. Varnava je bio stariji od Savla i zato je bilo prirodno da se prvo spomene njegovo ime. Međutim, vrlo brzo je postalo „Pavle i Varnava“ (stih 43). Kako? Varnava se tiho povukao u pozadinu kada je video veće pomazanje kod svog mlađeg brata Pavla. Kako bi crkva Isusa Hrista bila moćna sila na zamlji kada bi u njoj bilo više ljudi poput Jonatana i Varnave koji ne traže svoje, nemaju nikakvu zavist, već naprotiv u svemu traže samo Božiju slavu i brzi su da podrže mlađu braću koja imaju snažnije pomazanje.


David je napredovao u svemu što je radio zato što je Bog bio sa njim (18:5,14). Božija prisutnost je ovog 17-ogodišnjaka osposobila da se mudrije ponaša od mnogih mnogo starijih ljudi u Saulovoj vojsci i palati (18:30). Kako ogroman blagoslov dolazi u naš život i na druge ljude kada je „Bog sa nama“.