David – čovek po Božijem srcu

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„…jer ne gledam na što čovek gleda:
čovek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce.“

(1.Samuilova 16:7)

David je bio sušta suprotnost Saulu. On je bio čovek po Božijem srcu.


Gospod je rekao Samuilu da prestane da se moli za Saula zato što će trebati da pomaže nekog drugog za Izraelskog cara (1.Sam.16). Bog je rekao Samuilu da ide u kuću Jeseja gde će mu pokazati jednog od njegovih sinova koji će biti naredni car.


Jesej je imao osam sinova. Kada je Samuilo rekao Jeseju da pozove sve svoje sinove radi prinošenja žrtve, Jesej je pozvao samo sedmoricu. Nije ni pomišljao da pozove Davida, najmlađeg, jer očigledno niko od njih nije imao visoko mišljenje o Davidu. On je bio najmlađi u porodici, možda je imao samo 15 godina. David je čuvao ovce. Pametan i zgodan najstariji sin, Elijav je najpre prišao Samuilu (16:6). Samuilo je pomislio: „Ovo je sigurno Božiji pomazanik“, ali Bog je rekao: „Ne.“ Bog je rekao Samuilu da ne gleda na njegovu spoljašnju pojavu.


Tu dolazimo do prelepog stiha koji kaže: „Čovek gleda ono što je spolja, a Bog gleda na srce.“ (1.Sam.16:7). Primetite kako je akcenat opet na srcu, a ne na glavi.


Zatim je Jesej pozvao sledećeg sina. Gospod je ponovo rekao: „Ne.“ Tako su svih sedmorica dolazili pred Samuila jedan po jedan i Gospod nije izabrao nijednoga od njih. Samuilo je bio iznenađen i zbunjen. Pitao je Jeseja: „Da li su ovo svi sinovi koje imaš?“ Jesej je odgovorio: „Ne, imam još jednog, najmlađeg, ali on još nije odrastao, on je tinejdžer. Iz tog razloga ga nismo ni pozvali. On nije toliko pametan kao njegovih sedmorica starije braće. On provodi svoje dane svirajući na svojoj harfi i pevajući pesme Bogu! Zato smo ga zadužili da se brine za ovce. Međutim, ako želiš, pozvaćemo ga!“


Tako su pozvali mladog Davida. On nije ni znao šta se događa. Međutim, Bog ga je posmatrao i video je njegovu posvećenost i ljubav za Gospoda. Čim je David stigao, Gospod je rekao Samuilu: „To je taj!“ Samuilo ga je pomazao i Duh Gospodnji je moćno sišao na tog mladog dečaka.


Bog je tražio širom Izraela nekog ko ga voli i našao je mladog dečaka. Bog gleda danas širom naše zemlje i traži mlade dečake i devojčice (jer u novom zavetu Duh se izliva na oba pola) koga može pomazati i koristiti. Može biti mnogo ljudi koji se poput sedmorice starijih Jesejevih sinova više ističu od tebe. Ne brini zbog toga. Bog ne ocenjuje kao ljudi. Radi svoj posao verno, čak i ako je u pitanju čuvanje ovaca. Gospod te posmatra. Budi veran i jednog dana će te pozvati i pomazati kao što je pomazao Davida. Gospod izabira mlade ljude u njihovim tinejdžerskim godinama i vežba ih da Mu služe. On ih vežba duži period i zatim ih uvodi u službu.


Čim je Duh Gospodnji sišao na Davida, Duh je napustio Saula (16:13,14).