Zašto je Saul podbacio (3)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Zašto nisi poslušao glas Gospodnji?
Zašto si se bacio na plen
i učinio što je zlo u Gospodnjim očima?“

(1.Samuilova 15:19)

Saul je mogao iskreno ispovediti svoj greh, ali nije. Nastavljao je sa tvrdnjom da je poslušao Gospoda. Rekao je Samuilu: „Izvršio sam zapovest Gospodnju…ja sam poslušao glas Gospodnji“ (1.Sam.15:13,20). Međutim, kada ga je Samuilo uporno suočavao sa njegovim grehom, konačno je priznao: „Uplašio sam se naroda i poslušao sam njihov glas“ (stih 24). Čovek koji se plaši mišljenja naroda i sluša njihov glas nikada ne može biti njihov vođa.


Zatim je Saul rekao Samuilu: „Priznaću tebi privatno da sam zgrešio, ali molim te nemoj me javno poniziti. Molim te, ukaži mi čast u prisustvu starešina. Molim te dođi sa mnom da se poklonim Gospodu i ponašaj se kao da je sve u redu“ (stih 30). On je tražio čast od ljudi. Želeo je da bude prepoznat kao svet čovek. Nije želeo da izgleda kao neko koga Samuilo više ne podržava. Želeo je da narod misli da je Bog još uvek sa njim.


Duh Božiji je sada napustio Saula, a zao duh je ušao. Sumnja, strah, zavist i zli duhovi su sada zaposeli srce koje je nekada bilo ispunjeno poniznošću, mudrošću i revnošću za Boga. Veoma je opasno poznavati silu Duha i zatim biti neveran – jer tvoj konačan kraj postaje gori od stanja kada si bio neobraćen. U tom slučaju je bolje da zapravo nikada nisi ni spoznao silu Duha.


Duh Božiji je sada došao na mladog Davida koji je u sili Duha otišao i ubio Golijata, neprijatelja Izraelaca. Kada je Saul čuo da žene hvale Davida zbog toga, bio je ljubomoran (18:9) i pokušao još jednom da ubije Davida (18:11, 19:10). Degradacija veoma brzo napreduje kada se ljubomori dozvoli da vlada u srcu. Saulovo ludilo je postalo toliko strašno da je jednom pokušao da ubije i svog sina Jonatana kopljem. Saul je veoma želeo da unapredi Jonatana da preuzme njegovu poziciju, iako je znao da Jonatan nema pomazanje od Boga za tu službu. Mnogi hrišćani rade istu stvar u današnjem hrišćanstvu, dokazujući da i oni imaju isti duh kao Saul.


Ostatak svog života Saul je proveo loveći Davida i pokušavajući da ga ubije. Njegov gnjev je postao nekontrolisan. Jednom prilikom je ubio 85 levitskih sveštenika i njihove porodice samo zbog toga što ga nisu izvestili da je David došao u njihov grad (poglavlje 22). Međutim, više nego jedan put, kada je David mogao da ubije Saula, poštedio mu je život. Uprkos svemu tome, Saul se nije pokajao. Stvari su postajale sve lošije i lošije u njegovom životu. To se dešava kada si ljubomoran na nekoga koga je Bog više blagoslovio od tebe. Mnoge hrišćanske vođe traže prilike da eliminišu iz svoje crkve one ljude koji su više pomazani od njih. Takvi ljudi se konstantno duhovno srozavaju sve dok u potpunosti sebe ne unište.


Saul se zatim uključio i u vračanje (28:8) i na kraju izvršio samoubistvo (31:4,5). Kako tužan kraj za čoveka koji je počeo toliko dobro.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: